Microsoft-beveiligingsadvies 977981

Beveiligingslek in Internet Explorer kan leiden tot uitvoering van externe code

Gepubliceerd: maandag 23 november 2009 | Bijgewerkt: dinsdag 8 december 2009

Versie: 2.0

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over dit beveiligingslek voltooid. Wij hebben Microsoft-beveiligingsbulletin MS09-072 uitgebracht om dit beveiligingslek te verhelpen. Raadpleeg MS09-072 voor meer informatie over dit probleem, inclusief koppelingen naar de downloadsite met een beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek met betrekking tot beschadigd geheugen door HTML - CVE-2009-3672.

Informatiebronnen:

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies:

  • V1.0 (23 november 2009): Advies gepubliceerd.
  • V1.1 (25 november 2009): De CVE-verwijzing is verbeterd, er is een beperkende factor met betrekking tot aanvallen vanaf het web toegevoegd, en de tijdelijke oplossing met DEP is verduidelijkt.
  • V2.0 (8 december 2009): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: