Microsoft-beveiligingsadvies 979682

Beveiligingslek in Windows-kernel kan leiden tot misbruik van bevoegdheden

Gepubliceerd: woensdag 20 januari 2010 | Bijgewerkt: dinsdag 9 februari 2010

Versie: 2.0

Algemene informatie

Samenvatting

Microsoft heeft het onderzoek naar een nieuwe melding over een beveiligingslek voltooid. Wij hebben MS10-015 gepubliceerd om dit probleem te verhelpen. Raadpleeg MS10-015 voor meer informatie over dit probleem, inclusief koppelingen naar de downloadsite voor een verkrijgbare beveiligingsupdate. Het desbetreffende beveiligingslek is het beveiligingslek in Microsoft XML Core Services - CVE-2010-0232.

Overige informatie

Microsoft Active Protections Program (MAPP)

Om de beveiliging voor klanten te verbeteren, verstrekt Microsoft bij elke maandelijkse uitgifte van beveiligingsupdates informatie over beveiligingslekken aan de grote producenten van beveiligingsprogramma's. Deze producenten kunnen dan die informatie over beveiligingslekken gebruiken om hun klanten een betere beveiliging te bieden door hun software of apparatuur aan te passen, zoals antivirusprogramma's, inbraakdetectiesystemen voor netwerken of inbraakpreventiesystemen voor hosts. Op de websites van de programmapartners (zie Microsoft Active Protections Program (MAPP)-partners) kunt u nagaan of de leveranciers van beveiligingsprogramma's hun producten steeds aanpassen.

Feedback

Ondersteuning

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie in dit advies wordt geleverd 'in de huidige staat' zonder enige garantie. Microsoft wijst hierbij alle expliciete of impliciete garanties van de hand, met inbegrip van alle garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft Corporation en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of incidentele schade, bijzondere schade, gevolgschade of schade ten gevolge van het verlies van winsten, zelfs als Microsoft Corporation of haar leveranciers van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige staten/rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de voorgaande beperking wellicht niet op u van toepassing.

Revisies

  • V1.0 (20 januari 2010): Advies gepubliceerd.
  • V1.1 (22 januari 2010): Aan de tabel Referenties met betrekking tot het probleem en de sectie Extra voorgestelde acties zijn koppelingen toegevoegd naar Microsoft Knowledge Base-artikel 979682. Er is een koppeling toegevoegd naar Microsoft Knowledge Base-artikel 979682 voor een automatische Microsoft Fix it-oplossing voor de tijdelijke oplossing 'NTVDM-subsysteem uitschakelen'.
  • V2.0 (9 februari 2010): Advies bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van een beveiligingsbulletin.

Built at 2014-04-18T01:50:00Z-07:00

Weergeven: