Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Een back-up maken van VMM-servers en deze herstellen

Mark Galioto|Laatst bijgewerkt: 24-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Data Protection Manager

Met DPM kunt u op verschillende manieren een back-up maken van de SQL Server-exemplaren die worden gebruikt als de System Center VMM-database:

 • U kunt een normale back-up van SQL Server maken.

 • U kunt een back-up maken van de SQL Server-database met behulp van het onderdeel VMM Express Writer dat wordt weergegeven onder de VMM-server in de DPM-console. Het belangrijkste voordeel van deze methode is dat u geen speciale machtigingen hoeft in te stellen op de SQL-server.

Met DPM kunt u een back-up maken van de VMM-database met behulp van het onderdeel VMM Express Writer als VMM wordt uitgevoerd op System Center 2012 of hoger als fysieke/virtuele machine in de volgende implementatiescenario's:

 • Een zelfstandige VMM-host + zelfstandige SQL Server (standaard en benoemd, lokaal en extern)

 • Een zelfstandige VMM-host + geclusterde SQL Server (standaard en benoemd, extern)

 • Een geclusterde VMM-host + zelfstandige SQL Server (standaard en benoemd, lokaal en extern)

 • Een geclusterde VMM-host + geclusterde SQL Server (standaard en benoemd, extern)

Vereisten en beperkingen

Houd rekening met het volgende voordat u een back-up van DPM installeert voor VMM met behulp van VMM Express Writer:

 • Met DPM wordt alleen een back-up gemaakt van de DPM SQL Server-database. Er wordt geen back-up gemaakt van alle configuratiebestanden in de VMM-bibliotheek.

 • DPM ondersteunt initiële replicatie en snelle volledige back-ups voor VMM-machines. Incrementele back-up wordt niet ondersteund.

 • Met DPM kunt u geen back-up maken van de VMM-database als u een statisch IP-adres voor de SQL Server hebt opgegeven bij het installeren van VMM. Met DPM kunt u ook geen back-up maken als u 'localhost' hebt opgegeven voor de database.

 • Als u gedistribueerd sleutelbeheer (DKM, Distributed Key Management) als versleuteling gebruikt (en de sleutel is opgeslagen in AD), wordt er via DPM geen back-up van de sleutel gemaakt. U moet deze beveiligen als onderdeel van uw AD-back-up. Als de sleutel lokaal is opgeslagen, wordt hiervan een back-up gemaakt als onderdeel van de database.

 • Bij een failover wordt het maken van een back-up voortgezet wanneer het VMM-knooppunt weer online is. Hiermee kunt u geplande failovers uitvoeren zonder verlies van beveiliging. Maar als het knooppunt verloren is gegaan, moet u een back-up configureren voor het nieuwe knooppunt.

 • DPM ondersteunt het herstel naar de oorspronkelijke locatie voor VMM-hosts. Herstel naar een alternatieve locatie wordt niet ondersteund.

Voordat u begint

Een back-up maken van VMM

 1. Klik op Beveiliging > Acties > Beveiligingsgroep maken om de wizard Nieuwe beveiligingsgroep maken te openen in de DPM-console.

 2. Klik in Type beveiligingsgroep selecteren op Clients. U selecteert Clients alleen als u een back-up wilt maken van gegevens op een Windows-computer waarop een Windows-clientbesturingssysteem wordt uitgevoerd. Voor alle andere werkbelastingen selecteert u server. Meer informatie in Beveiligingsgroepen implementeren.

 3. Vouw in Groepsleden selecteren de VMM-machine uit en selecteer VMM Express Writer.

 4. Geef in Methode voor gegevensbeveiliging selecteren op hoe u back-ups voor de korte en de lange termijn wilt verwerken. Back-ups voor de korte termijn worden altijd eerst op de schijf gemaakt, met de optie om vanaf de schijf een back-up te maken naar de Azure-cloud met Azure Backup (voor de korte of lange termijn). Als alternatief voor langetermijnback-up naar de cloud kunt u een langetermijnback-up configureren naar een zelfstandig tapeapparaat of een tapewisselaar die is verbonden met de DPM-server.

 5. Geef in Kortetermijndoelen selecteren aan hoe u een back-up wilt maken naar kortetermijnopslag op schijf. Geef in Bewaartermijn op hoelang u gegevens op schijf wilt bewaren. Geef in Synchronisatiefrequentie op hoe vaak u een incrementele back-up naar schijf wilt uitvoeren. Als u geen back-upinterval wilt instellen, kunt u Net voor een herstelpunt selecteren, zodat DPM een volledige snelle back-up maakt, net voordat elk herstelpunt is gepland.

 6. Als u gegevens voor langetermijnopslag op tape wilt opslaan, geeft u in Langetermijndoelen weergeven op hoelang u tapegegevens wilt bewaren (1-99 jaar). Geef in Frequentie van back-ups aan hoe vaak back-ups naar tape moeten worden uitgevoerd. De frequentie is gebaseerd op de bewaartermijn die u hebt opgegeven:

  • Wanneer de bewaartermijn 1-99 jaar is, kunt u ervoor kiezen om back-ups dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, elk kwartaal, elk halfjaar of jaarlijks te maken.

  • Wanneer de bewaartermijn 1-11 maanden is, kunt u ervoor kiezen om back-ups dagelijks, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks te maken.

  • Wanneer de bewaartermijn 1-4 weken is, kunt u ervoor kiezen om back-ups dagelijks of wekelijks te maken.

  Op een zelfstandig tapestation voor een enkele beveiligingsgroep maakt DPM gebruik van dezelfde tape voor dagelijkse back-ups totdat er onvoldoende ruimte op de tape is. U kunt ook gegevens uit verschillende beveiligingsgroepen op dezelfde tape zetten.

  Geef op de pagina Tape en details van tapewisselaar selecteren de te gebruiken tape/tapewisselaar op en of gegevens moeten worden gecomprimeerd en versleuteld op tape.

 7. Controleer op de pagina Schijftoewijzing controleren de opslaggroepschijfruimte die voor de beveiligingsgroep is toegewezen. In Gegevensgrootte ziet u de grootte van de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en bij Schijfruimte ziet u de ruimte die door DPM wordt aanbevolen voor de beveiligingsgroep. Selecteer Volumes automatisch vergroten om de volumes automatisch uit te breiden wanneer er meer schijfruimte nodig is voor het maken gegevensback-ups.

 8. In Methode voor maken van replica selecteren selecteert u hoe u de eerste volledige gegevensreplicatie wilt verwerken. Als u kiest voor repliceren over het netwerk, raden we u aan een tijdstip buiten de piekuren te kiezen. Bij grote hoeveelheden gegevens of minder dan optimale netwerkomstandigheden, kunt u de gegevens offline repliceren met verwijderbare media.

 9. Selecteer in Opties voor consistentiecontrole selecteren hoe u consistentiecontroles wilt automatiseren. U kunt instellen dat er alleen een controle wordt uitgevoerd als de gerepliceerde gegevens inconsistent worden, of volgens een planning. Als u geen automatische consistentiecontroles wilt configureren, kunt u op elk gewenst moment een handmatige controle uitvoeren door met de rechtermuisknop te klikken in het gebied Beveiliging van de DPM-console en Consistentiecontrole uitvoeren te selecteren.

 10. Als u hebt gekozen voor het maken van een back-up naar de cloud met Azure Backup, moet u ervoor zorgen dat u op de pagina Gegevens voor onlinebeveiliging opgeven de werkbelastingen selecteert waarvan u een back-up wilt maken naar Azure.

 11. In Onlineback-upschema opgeven geeft u op hoe vaak incrementele back-ups naar Azure moeten worden uitgevoerd. U kunt back-ups dagelijks/wekelijks/maandelijks/jaarlijks uitvoeren en de tijd en datum opgeven waarop u deze wilt uitvoeren. U kunt maximaal twee keer per dag back-ups uitvoeren. Telkens wanneer een back-up wordt uitgevoerd, wordt er een herstelpunt voor gegevens gemaakt in Azure vanaf de kopie van de back-upgegevens die zijn opgeslagen op de DPM-schijf.

 12. In Onlineretentiebeleid opgeven kunt u opgeven hoe de herstelpunten die zijn gemaakt op basis van de dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse/jaarlijkse back-ups, worden bewaard in Azure.

 13. In Kies onlinereplicatie geeft u op hoe de eerste volledige replicatie van gegevens wordt uitgevoerd. U kunt repliceren via het netwerk of een offlineback-up uitvoeren (offline-seeding). Voor offlineback-ups wordt gebruikgemaakt van de functie Azure Import. Meer informatie.

 14. Controleer uw instellingen op de pagina Samenvatting. Wanneer u op Groep maken klikt, wordt er een eerste replicatie van de gegevens uitgevoerd. Wanneer dit is voltooid, wordt de beveiligingsstatus van de groep weergegeven als OK op de pagina Status. Back-up vindt plaats in overeenstemming met de beveiligingsgroepsinstellingen.

© 2017 Microsoft