Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

DPM-logboekregistratie instellen

Mark Galioto|Laatst bijgewerkt: 30-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Data Protection Manager

DPM legt activiteiten vast in logboekbestanden (*.errlog). Logboekbestanden worden door tabs gescheiden en kunnen in Excel worden geopend voor eenvoudige weergave. U kunt met specifieke niveaus en taak-id's filteren om gebeurtenissen te zoeken waarin u geïnteresseerd bent. Elke logboekvermelding heeft een logboektaak-id die door DPM is gegenereerd als een unieke GUID voor elke DPM-taak. Zo kunt u logvermeldingen voor specifieke taken traceren. Logboekbestanden bevinden zich op de volgende locaties:

  • Informatie over DPM-installatie: op de DPM-server geregistreerd op C:\DPMLogs. Voor DPM 2012 R2 is de locatie %ProgramFiles%\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPMLogs.

  • Informatie over DPM-activiteit: op de DPM-server geregistreerd op %ProgramFiles%\Microsoft DPM\DPM\Temp. Voor DPM 2012 R2 is de locatie %ProgramFiles%\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\Temp.

  • Beveiligde clientactiviteit: op de clientcomputer geregistreerd op %ProgramFiles%\Microsoft Data Protection Manager\DPM\Temp Logs. Activiteiten die door de client zijn gestart, zoals selfserviceherstel, worden op de clientcomputer geregistreerd op basis van de gebruiker (%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data Protection Manager 2012\)

U kunt instellingen voor het logboeken als volgt aanpassen:

WaardenaamWaardetype/toegestane waardenDetails
TraceLogLevelDWORD

TRACE_ERROR: registreert alle fouten, standaardinstelling

TRACE_DBG_ACTIVITY: registreert alle activiteiten, zoals starten, annuleren, beëindigen

TRACE_DBG_NORMAL: registreert activiteiten die als belangrijk worden beschouwd

TRACE_DBG_CRITICAL: registreert alleen kritieke fouten.

TRACE_DBG_FATAL: registreert fatale fouten, zoals taakfouten
Hiermee wordt u het registratieniveau aangegeven.

Kan per binair worden overschreven. Den geldig bitmasker van toegestane waarden is:

enum TRACE_FLAG{

TRACE_ERROR = 0x2,

TRACE_DBG_ACTIVITY = 0x4,

TRACE_DBG_ = 0x8,

TRACE_PERF = 0x20,

TRACE_DBG_FATAL = 0x200,

TRACE_DBG_CRITICAL = 0x400
};

U kunt ook volledige uitgebreide logboekregistratie inschakelen, maar houd er rekening mee dat dit van invloed is op prestaties. Als u voor een beperkte periode nodig hebt, ga dan als volgt te werk:

1. Voeg in het register, in HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager een DWORD-waarde TraceLogLevel toe en stel op 0x43e in.
2. Om dit onmiddellijk toe te passen, beëindigt u de DPM-services waarvoor u uitgebreide logboekregistratie wilt inschakelen en verwijdert u de oude logboeken.
3. Nadat u het probleem hebt gereproduceerd en klaar bent met het oplossen van problemen, verwijdert de registervermelding die u hebt gemaakt en start u de gestopte services opnieuw, zodat niet-uitgebreide logboekregistratie weer werkt.
TraceLogPathREG_SZHiermee wordt de locatie van het logboek opgegeven.

Er is een geldig NTFS-volumepad met 3 GB gecomprimeerde ruimte op de DPM-server nodig (geen aanhalingstekens nodig in de naam van de paden die spaties bevatten).

Kan per binair worden overschreven.
TraceLogMaxSizeDWORDHiermee wordt de grootte van het logboekbestand opgegeven

Standaard 5 MB

Een bestandsgrootte (totale schijfruimte die is verbruikt voor het logboek van deze binair = grootte * aantal te behouden bestanden)
TraceLogMaxNumDWORDMaximum aantal te bewaren logbestanden

Standaard 30

Het huidige aantal logboekbestanden wordt bijgehouden in HKLM\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager: TraceLogNextNum (DWORD). Dit is een interne registersleutel en het is raadzaam die niet te wijzigen.

Binair- en service-toewijzing

Toewijzingen tussen sommige binaire namen en services in het logboek worden in de volgende tabel samengevat.

Service/procesBinaire naamDetails
DPM-engine (MSDPM)MSDPMMSDPM-enginelogboeken bevatten informatie over de engine-API-aanroepen, taken en taaktriggers, huishoudelijke taken enz.
DPM Replication Agent (DPMRA)DPMRARegistreert informatie over tapeback-ups, schijfreplicatie, herstellen, secundaire DPM-replicaties. Op de DPM-server en de beveiligde client.
DPM Library Agent (DPMLA)LAAgentRegistreert bibliotheekgerelateerde activiteiten. Op de DPM-server en gedeelde bibliotheekserver.
DPM-gebruikersinterfaceDPMUIRegistreert UI-activiteiten zoals controle, beveiliging, herstel, enz.
DPM PowerShell CLIDPMCLIRegistreert alle cmdlet-acties
DPM Access ManagerDPMMACRegistreert automatisch gedrag zoals vergroten, taken opnieuw uitvoeren en informatie over Access Control Manager.
Exchange Cmdlet Wrapper

E14 Cmdlet Wrapper
ExchangeCmdletsWrapperRegistreert voor variouscmdlets die worden uitgevoerd door DPMRA op Exchange op de client
Agent CoordinatorAgentBootStrapperRegistreert tijdens agentinstallatie en -upgrade
DPM Client ServiceDPMClientProtectionRegistreert door DPM-client die op laptops is geïnstalleerd. Alleen op laptop gebruikt.
DPM Backup ToolDpmBackupRegistreert voor hulpprogramma dat DPM-back-up uitvoert
Install SQL Prep (Remote SQL)SQL Prep BootstrapperRegistreert tijdens de installatie van externe SQL-Server vóór setup.
DPM BackupDpmBackupRegistreert voor DPM-back-uphulpprogramma
DPM WriterDPMWriterRegistreert tijdens tapeback-ups van derden en back-up van de secundaire server. Alleen op DPM-server.
WSS Cmdlet wrapperWssCmdletsWrapperRegistreert bij het uitvoeren van WSS-cmdlets op SharePoint WFE. Alleen op beveiligde client.

Logboeken in: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\
SQL EUR ClientEurClientGeïnstalleerd op computers waarop SQL EUR Client is geïnstalleerd. Registreert informatie over verbinding maken met DPMserver, herstel activeren en annuleren enz.

Logboeken in: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\
Laptop Client UIDPMClientUIRegistreert diverse acties die worden geactiveerd vanuit DPM client-UI en fouten.

Logboeken in: %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Microsoft System Center Data ProtectionManager 2012\
© 2017 Microsoft