Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Een ACS-collector en -database (Audit Collection Services, services voor het verzamelen van controles) installeren

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 30-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

Gebruik de volgende procedures voor het installeren van een ACS-collector en -database, en om de service te starten voor de computer die als ACS-collector fungeert. Beide procedures worden uitgevoerd op de computer die is aangewezen als uw ACS-collector.

De ACS-database wordt op een ondersteunde versie van Microsoft SQL Server uitgevoerd. De wizard Setup van ACS-collector (Audit Collection Services) maakt de ACS-database binnen een bestaande installatie van Microsoft SQL Server. U moet lid zijn van de lokale groep Administrators op de computer die als ACS-collector fungeert en op de computer die als ACS-database fungeert, en daarnaast moet u een databasebeheerder van de ACS-database zijn. Met het oog op de beveiliging wordt u aangeraden om deze procedure uit te voeren met Uitvoeren als.

Een ACS-collector en ACS-database installeren

 1. Meld u aan bij de server met een account dat lokale beheerdersreferenties heeft.

 2. Voer Setup.exe uit op het Operations Manager-installatiemedium en klik op Audit Collection Services.

  Voor het bewaken van UNIX en Linux-computers, klikt u op Audit Collection Services voor UNIX/Linux.

  De wizard Setup van ACS-collector (Audit Collection Services) wordt geopend.

 3. Klik op de pagina Welkom op Volgende.

 4. Lees op de pagina Licentieovereenkomst de licentievoorwaarden en klik op Ik accepteer de overeenkomst en klik op Volgende.

 5. Klik op de pagina Opties voor de installatie van de database op Een nieuwe database maken en klik vervolgens op Volgende.

 6. Typ op de pagina Gegevensbron in het vak Naam van gegevensbron een naam die u wilt gebruiken als de Open Database Connectivity-gegevensbronnaam (ODBC) voor uw ACS-database. Deze naam is standaard OpsMgrAC. Klik op Volgende.

 7. Klik op de pagina Database, als de database zich op een andere server bevindt dan de ACS Collector, op Externe databaseserver en typ vervolgens de computernaam van de databaseserver die gaat fungeren als host voor de database voor deze installatie van ACS. Klik anders op Lokaal uitgevoerde databaseserver.

 8. In het veld Naam van databaseserverexemplaar typt u de naam van de database die wordt gemaakt voor ACS. Als u dit veld leeg laat, wordt de standaardnaam gebruikt. In het veld Databasenaam wordt automatisch OperationsManagerAC als standaardnaam voor de database ingevuld. U kunt de tekst selecteren en een andere naam typen of de standaardnaam accepteren. Klik op Volgende.

  Opmerking

  Als u een lijst van SQL Server-exemplaren wilt weergeven, klikt u op de databasecomputer op Start, wijst u naar Programma's en opent u SQL Server (welke de juiste versie van SQL Server is, hangt af van de versie van Operations Manager (zie Systeemvereisten voor System Center 2012 - Operations Manager). Klik vervolgens op SQL Server Management Studio. In de lijst Servernaam klikt u op Bladeren naar meer en vouwt u vervolgens Database-engine uit. Alle databases worden vermeld als servernaam\databasenaam.

 9. Selecteer een van de verificatiemethoden op de pagina Databaseverificatie. Als de ACS-collector en de ACS-database leden van hetzelfde domein zijn, kunt u Windows-verificatie selecteren. Anders selecteert u SQL-verificatie. Klik vervolgens op Volgende.

  Opmerking

  Als u SQL-verificatie selecteert en op Volgende klikt, wordt de pagina Databasereferenties weergegeven. Geef in het vak SQL-aanmeldingsnaam de naam op van het gebruikersaccount dat toegang heeft tot de SQL-server en geef het wachtwoord voor dat account op in het vak SQL-wachtwoord. Klik daarna op Volgende.

 10. Op de pagina Opties voor het maken van de database klikt u op De standaardmappen van SQL Server voor gegevens en logboekbestanden gebruiken als u de standaardmappen van SQL Server wilt gebruiken. Klik anders op Mappen opgeven en geef het volledige pad, inclusief de stationsletter op naar de locatie die u wilt gebruiken voor de ACS-database en het ACS-logboekbestand, bijvoorbeeld C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data. Klik op Volgende.

 11. Op de pagina Planning voor het bewaren van gebeurtenissen klikt u op Uur van de dag (lokaal) voor dagelijks databaseonderhoud. Kies een tijdstip waarop het aantal verwachte beveiligingsgebeurtenissen laag is. Voor de duur van het databaseonderhoud worden de databaseprestaties negatief beïnvloed. In het vak Aantal dagen dat gebeurtenissen worden bewaard typt u het aantal dagen dat ACS gebeurtenissen in de ACS-database moet bewaren voordat de gebeurtenissen worden verwijderd tijdens het opschonen van de database. De standaardwaarde is 14 dagen. Klik op Volgende.

 12. Op de pagina Notatie voor opgeslagen tijdstempels in ACS kiest u Lokale tijd of Universal Coordinated Time, voorheen bekend als Greenwich Mean Time, en klikt u vervolgens op Volgende

 13. Op de pagina Overzicht wordt een lijst weergegeven met acties die door het installatieprogramma worden uitgevoerd om ACS te installeren. Neem de lijst door en klik op Volgende om de installatie te starten.

  Opmerking

  Als het dialoogvenster Aanmelden bij SQL Server wordt weergegeven en de databaseverificatie is ingesteld op Windows-verificatie, klikt u op de juiste database en controleert u of het selectievakje Vertrouwde verbinding gebruiken is ingeschakeld. Klik anders om het vinkje te verwijderen en voer de SQL-aanmeldingsnaam en het wachtwoord in. Klik op OK.

 14. Wanneer de installatie voltooid is, klikt u op Voltooien.

ACS-rapportage implementeren

 1. Meld u als beheerder van het SSRS-exemplaar aan bij de server die wordt gebruikt als host voor ACS-rapportage.

 2. Maak een tijdelijke map, zoals C:\acs.

 3. Ga op de installatiemedia naar \ReportModels\acs en kopieer de mapinhoud naar de tijdelijke installatiemap.

  Er zijn twee mappen (Models en Reports) en een bestand met de naam UploadAuditReports.cmd.

 4. Ga op de installatiemedia naar \SupportTools en kopieer het bestand ReportingConfig.exe naar de tijdelijke map acs.

 5. Open een opdrachtpromptvenster met de optie Als Administrator uitvoeren en wijzig de mappen in de tijdelijke map acs.

 6. Voer de volgende opdracht uit: UploadAuditReports "<AuditDBServer\Instance>" "<Reporting Server URL>" "<path of the copied acs folder>" Bijvoorbeeld: UploadAuditReports "myAuditDbServer\Instance1" "http://myReportServer/ReportServer$instance1" "C:\acs"

  In dit voorbeeld wordt een nieuwe gegevensbron gemaakt met de naam Db Audit, worden de rapportagemodellen Audit.smdl en Audit5.smdl geüpload en worden alle rapporten in de map acs\reports geüpload.

  Opmerking

  De URL van de rapportserver heeft de virtuele map van de rapportserver (ReportingServer_<InstanceName>) nodig in plaats van de map van de rapportbeheerder (Reports_<InstanceName>).

 7. Open Internet Explorer en voer het volgende adres in om de Startpagina SQL-rapportservices weer te geven. http://<yourReportingServerName>/Reports_<InstanceName>

 8. Klik op Auditrapporten in de hoofdtekst van de pagina en klik vervolgens op Details weergeven rechtsboven op de pagina.

 9. Klik op de Db Audit-gegevensbron.

 10. In de sectie Verbinding maken via selecteert u Geïntegreerde Windows-beveiliging en klikt u op Toepassen.

Volgende stappen

© 2017 Microsoft