Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

De Operations Manager-rapportserver installeren

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 30-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

In deze procedure is de rapportserver geïnstalleerd op een zelfstandige server die als host fungeert voor de SQL Server-database en SQL Server Reporting Services.

Waarschuwing

Hoewel SQL Server Reporting Services is geïnstalleerd op de zelfstandige server, worden Operations Manager-rapporten niet op deze server geopend. Ze worden geopend in de werkruimte Rapporten van de Operations-console. Als u gepubliceerde rapporten wilt openen via de webconsole, moet u de Operations Manager-webconsole installeren op dezelfde computer als de Operations Manager-rapportserver.

De server moet voldoen aan de minimale systeemvereisten voor Operations Manager. Zie System Requirements for System Center 2016 – Operations Manager (Systeemvereisten voor System Center 2016 – Operations Manager) voor meer informatie.

Operations Manager-rapportage installeren

Er zijn geen andere toepassingen die SQL Server Reporting Services gebruiken en op dit exemplaar van SQL Server kunnen worden geïnstalleerd.

Zorg ervoor dat SQL Server Reporting Services goed is geïnstalleerd en geconfigureerd. Zie SQL Server Installation (SQL Server 2012) (SQL Server (SQL Server 2012) installeren) voor meer informatie over de installatie en configuratie van SQL Server Reporting Services.

Opmerking

Voordat u verdergaat met deze procedure, moet u ervoor zorgen dat het account dat u als datawarehouse-schrijfaccount wilt gebruiken, aanmeldingsrechten heeft voor SQL Server en een Administrator is op de computers waarop de operationele database en de datawarehouse-database voor rapportage worden gehost. Anders mislukt Setup en worden alle wijzigingen teruggedraaid. Het is dan mogelijk dat SQL Server Reporting Services in een onbruikbare toestand raakt.

Controleren of Reporting Services juist is geconfigureerd

 1. Controleer of de databases ReportServer en ReportServerTempDB in SQL Server Management Studio zich op de zelfstandige server bevinden. Open SQL Server Management Studio en maak verbinding met het standaarddatabase-exemplaar. Open het knooppunt Databases en controleer of de twee Reporting Services-databases onder dit knooppunt bestaan.

 2. Controleer de configuratie van SQL Server Reporting Services. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, de betreffende aanbieding van Microsoft SQL Server en Configuratiehulpprogramma's aan en klik op Reporting Services Configuration Manager. Maak verbinding met het exemplaar waarop u Reporting Services hebt geïnstalleerd.

 3. Selecteer de <servername>\SQLinstance in het navigatievenster. Hiermee wordt de status van de rapportserver in het resultatenvenster weergegeven. Controleer of de Status rapportserverGestart is.

 4. Selecteer in het navigatievenster de optie Scale-out-implementatie en controleer of de kolom Status de waarde Toegevoegd bevat.

 5. Als de Rapportserver niet is gestart en de Scale-out-implementatie niet is toegevoegd, controleert u de configuratie van Serviceaccount, Webservice-URL en Database.

 6. Controleer of de SQL Server Reporting Services-service is gestart. Klik op de taakbalk op Start, wijs Systeembeheer aan en klik op Services.

 7. Zoek in de kolom Naam naar de service van het SQL Server Reporting Services-exemplaar en controleer of de status Gestart is en het OpstarttypeAutomatisch.

 8. Zoek in de kolom Naam de service van de SQL Server Agent en controleer of de status Gestart is en het OpstarttypeAutomatisch.

 9. Controleer of de website van de rapportserver werkt en beschikbaar is, door te bladeren naar http://\<servername>/reportserver/_<$instance>. Als het goed is, wordt er een pagina weergegeven met de <servername>/ReportServer/_<$instance> en de tekst Microsoft SQL Server Reporting Services versie ##. #. ###. ##, waarbij # het versienummer is van de installatie van SQL Server.

 10. Controleer of de website van Report Manager juist is geconfigureerd door Internet Explorer te openen en naar http://<servername>/reports/_<$instance> te bladeren.

 11. Klik op de website van Report Manager op Nieuwe map om een nieuwe map te maken. Voer een naam en beschrijving in en klik op OK. Controleer of de zojuist gemaakte map op de website van Report Manager wordt weergegeven.

Operations Manager-rapportage installeren

 1. Meld u aan bij de computer met een account dat lokale beheerdersreferenties heeft.

 2. Voer Setup.exe op het Operations Manager-installatiemedium uit en klik op Installeren.

 3. Selecteer de functie Rapportserver bij Selecteer functies die moeten worden geïnstalleerd op de pagina Aan de slag. Als u meer wilt weten over elke functie en de vereisten ervan, klikt u op Alles uitvouwen of vouwt u de knoppen naast elke functie uit en klikt u op Volgende.

 4. Op de pagina De installatielocatie selecteren van Aan de slag kunt u de standaardwaarde C:\Program Files\System Center 2016\Operations Manager accepteren. U kunt ook een nieuwe locatie typen of naar een andere locatie bladeren en vervolgens op Volgende klikken.

 5. Bekijk eventuele waarschuwingen of fouten op de pagina Vereisten en los ze op. Klik vervolgens op Vereisten opnieuw verifiëren om het systeem opnieuw te controleren.

 6. Als er bij de controle op vereisten geen fouten of waarschuwingen worden gegenereerd, gaat u verder naar de pagina Vereisten, Doorgaan met Setup. Klik op Volgende.

 7. Voer op de pagina Configuratie, Een beheerserver opgeven de naam in van een beheerserver die alleen door de rapportagefunctie wordt gebruikt. Klik vervolgens op Volgende.

 8. Selecteer op de pagina SQL Server-exemplaar voor Reporting Services van Configuratie het exemplaar van SQL Server waarop SQL Server Reporting Services wordt uitgevoerd en klik op Volgende.

 9. Voer op de pagina Operations Manager-accounts configureren van Configuratie de referenties voor het Gegevenslezer-account in en klik op Volgende.

 10. Selecteer uw opties op de pagina Help mee System Center - Operations Manager te verbeteren van Configuratie en klik op Volgende.

 11. Als Windows Update niet is geactiveerd op de computer, wordt de pagina Microsoft Update van Configuratie weergegeven. Selecteer de gewenste opties en klik op Volgende.

 12. Bekijk de opties op de pagina Installatieoverzicht van Configuratie en klik op Installeren. De installatie wordt voortgezet.

 13. Zodra de installatie is voltooid, wordt de pagina Setup is voltooid weergegeven. Klik op Sluiten.

Operations Manager-rapportage installeren vanaf de opdrachtprompt

 1. Meld u aan bij de server met een account dat lokale beheerdersreferenties heeft.

 2. Open een opdrachtpromptvenster met de optie Als administrator uitvoeren.

 3. Wijzig het pad in de locatie van het bestand Setup.exe voor voor Operations Manager en voer de volgende opdracht uit.

  Opmerking

  De parameter /ManagementServer is alleen nodig als u rapportage installeert op een server die geen beheerserver is.

  setup.exe /silent /install /components:OMReporting 
  /ManagementServer: "<ManagementServerName>"
  /SRSInstance: <server\instance>
  /DataReaderUser: <domain\username>
  /DataReaderPassword: <password>
  /SendODRReports: [0|1]
  /UseMicrosoftUpdate: [0|1]
  

De status van Operations Manager-rapporten bevestigen

 1. Open de Operations-console en selecteer de werkruimte Rapportage.

  Opmerking

  Na de eerste implementatie kan het maximaal 30 minuten duren voordat er rapporten worden weergegeven.

 2. Klik op Microsoft ODR-rapportbibliotheek en dubbelklik op een rapport in de lijst. Het geselecteerde rapport wordt vervolgens gegenereerd en in een nieuw venster weergegeven.

  Standaard ziet u de volgende rapporten:

  • Waarschuwingen per dag

  • Exemplaarruimte

  • Beheergroep

  • Management packs

  • Meest voorkomende waarschuwingen

 3. Sluit het rapportvenster.

Volgende stappen

© 2017 Microsoft