Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Een beheerserver bijwerken naar System Center 2016 - Operations Manager: een gedistribueerde beheergroep bijwerken

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 30-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

Als u een gedistribueerde beheergroep bijwerkt naar System Center 2016 - Operations Manager, werkt u eerst elke beheerserver in uw beheergroep bij. Er zijn bepaalde taken die u moet uitvoeren vóór de upgrade. Zie Pre-Upgrade Tasks When Upgrading to System Center 2016 - Operations Manager (Taken vóór de upgrade bij het bijwerken naar System Center 2016 - Operations Manager) voor meer informatie.

Belangrijk

In de periode tussen de upgrade van de beheerservers en de upgrade van de agents, worden er mogelijk gebeurtenissen voor de bewaking van toepassingsprestaties geregistreerd in de gebeurtenislogboeken op door agent beheerde servers. Deze vermeldingen in het gebeurtenislogboek kunnen voorkomen op door agents beheerder servers waarop geen bewaking van toepassingsprestaties is ingeschakeld. De vermeldingen in het gebeurtenislogboek worden opgelost zodra u de agents hebt bijgewerkt. U moet de Health-service mogelijk opnieuw opstarten na de upgrade van de agents om de gebeurtenissen te wissen.

Opmerking

Omdat de ACS-collector zich op dezelfde machine moet bevinden als een beheerserver, wordt u aangeraden om de stappen uit te voeren die worden beschreven in How to Upgrade an ACS Collector to System Center 2016 - Operations Manager (Een ACS-collector upgraden naar System Center 2016 - Operations Manager), samen met de upgrade van de beheerserver waarop ACS is geïnstalleerd.

Belangrijk

Als u meerdere beheerservers in een gedistribueerde beheergroep wilt bijwerken, moet u wachten met de upgrade van extra beheerservers totdat de upgrade van de eerste beheerserver is voltooid. Als u dit niet doet, kan een SQL-updatescript dat vroeg in het installatieproces wordt uitgevoerd, worden uitgevoerd op meerdere beheerservers en databaseproblemen veroorzaken. Dit SQL- updatescript hoeft alleen te worden uitgevoerd op de eerste beheerserver die wordt bijgewerkt.

Opmerking

Als u meerdere beheerservers in een gedistribueerde beheergroep wilt bijwerken, werkt u de beheerservers bij in een volgorde die het beste bij uw bedrijfsbehoeften past. Werk alle beheerservers in de gedistribueerde beheergroep zo snel mogelijk na de upgrade van de eerste beheerserver bij om te controleren of uw bijgewerkte omgeving in orde is.

Een beheerserver bijwerken

 1. Meld u aan bij de Operations Manager-beheerserver met een account dat lid is van de rol Operations Manager-administrator voor uw Operations Manager-beheergroep, een lid van de vaste serverrol SQL Server Sysadmin en een lokale beheerder op de computer.

 2. Voer Setup.exe vanaf het Operations Manager-medium uit en klik op Installeren. Op de pagina Aan de slag wordt informatie weergegeven over de functies die worden bijgewerkt.

 3. Klik op Volgende op de pagina Aan de slag, Upgrade van System Center 2016 Operations Manager om door te gaan met de upgrade.

 4. Lees de Licentievoorwaarden voor Microsoft-software op de pagina Aan de slag, Lees de licentievoorwaarden, klik op Ik heb de licentiebepalingen gelezen en begrepen en ik ga hiermee akkoord en klik op Volgende.

 5. Accepteer de standaardwaarde C:\Program Files\Microsoft System Center 2016\Operations Manager op de pagina Aan de slag, De installatielocatie selecteren. U kunt ook een nieuwe locatie typen of naar een andere locatie bladeren. Klik vervolgens op Volgende.

 6. Bekijk eventuele waarschuwingen of fouten die bij de controle op vereisten worden geretourneerd op de pagina Vereisten en los ze op. Klik vervolgens op Vereisten opnieuw verifiëren om het systeem opnieuw te controleren.

 7. Als bij de controle op vereisten geen fouten of waarschuwingen worden gegenereerd, wordt de pagina Vereisten, Doorgaan met Setup weergegeven. Klik op Volgende.

 8. Voer de referenties voor het domeinaccount voor het System Center Data Access-serviceaccount in op de pagina Configuratie, Operations Manager-accounts configureren en klik op Volgende.

 9. Bekijk de pagina Configuratie, Gereed voor de upgrade en klik op Upgraden. De upgrade wordt uitgevoerd en geeft de voortgang van de upgrade weer.

 10. Wanneer de upgrade is voltooid, wordt de pagina Het uitvoeren van de upgrade is voltooid weergegeven. Klik op Sluiten.

  Opmerking

  De upgrade van een beheerserver is slechts één stap in het gedistribueerde upgradeproces. De upgrade is pas voltooid als u alle andere functies in uw beheergroep hebt bijgewerkt. De volgende stap is de upgrade van gateways. Zie Een gatewayserver bijwerken naar System Center 2016 - Operations Manager voor meer informatie.

Een gatewayserver bijwerken vanaf de opdrachtprompt

 1. Meld u aan bij de beheerserver met een account dat lid is van de rol Operations Manager-administrator voor uw Operations Manager-beheergroep, een lid van de vaste serverrol SQL Server Sysadmin en een lokale beheerder op de computer.

 2. Open een opdrachtpromptvenster met de optie Uitvoeren als Administrator.

 3. Wijzig het pad in de locatie van het bestand Setup.exe voor voor Operations Manager en voer de volgende opdracht uit.

  setup.exe /silent /upgrade 
  /AcceptEndUserLicenseAgreement:1
  /DASAccountUser: <domain\username>
  /DASAccountPassword: <password>
  /DataReaderUser:<domain\user>
  /DataReaderPassword:<password>
  

Nadat u alle beheerservers in uw beheergroep hebt bijgewerkt, werkt u de gatewaysservers en vervolgens de zelfstandige Operations-consoles bij.

Volgende stappen

© 2017 Microsoft