Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Taken na een upgrade naar System Center 2016 - Operations Manager

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 24-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

Nadat u het upgradeproces naar System Center 2016 - Operations Manager hebt voltooid, moet u nog enkele taken uitvoeren.

Taken na de upgrade

Voer de volgende taken uit wanneer u het upgradeproces hebt voltooid.

 1. De meldingsabonnementen weer inschakelen

 2. De connectorservices opnieuw opstarten of inschakelen (indien nodig)

 3. ACS (Audit Collection Services) opnieuw inschakelen op bijgewerkte agents

 4. Controleren of de upgrade is geslaagd

De meldingsabonnementen weer inschakelen

Voer de volgende procedure na de upgrade uit om de abonnementen weer in te schakelen.

De abonnementen opnieuw inschakelen

 1. Open u de Operations-console met een account dat lid is van de rol Operations Manager-beheerders in de Operations Manager-beheergroep.
 2. Klik op de knop Beheer in het navigatievenster van de Operations-console.

  Opmerking

  Als u de Operations-console uitvoert op een computer die geen beheerserver is, wordt het dialoogvenster 'Verbinding maken met server' geopend. Typ in het tekstvak 'Servernaam' de naam van de Operations Manager-beheerserver waarmee u verbinding wilt maken.

 3. Klik in het venster Beheer, onder Meldingen, op Abonnementen.

 4. Klik in het deelvensterActies op Inschakelen voor elk vermeld abonnement dat was ingeschakeld voordat de upgrade uitvoerde.

De connectorservices opnieuw opstarten of inschakelen

Raadpleeg de documentatie van geïnstalleerde connectors van derden om te bepalen of de connectors worden ondersteund voor System Center 2016 - Operations Manager. Als u om een of andere reden een connector tijdens de upgrade hebt gestopt, start u de service opnieuw.

Een connectorservice opnieuw starten

 1. Open de MMC-module Services. Klik op Start en typ vervolgens services.msc in het vak Start Search (Zoekopdracht starten).
 2. Klik in de kolom Naam met de rechtermuisknop op de connector die u wilt beheren en klik vervolgens op Starten.

Audit Collection Services opnieuw inschakelen

Als u ACS (Audit Collection Services) voor een agent had ingeschakeld vóór de upgrade, zijn deze services uitgeschakeld als onderdeel van het upgradeproces van de agent. Schakel ACS waar nodig weer in.

Controleren of de upgrade is geslaagd

Voer de volgende taken uit om te controleren of de upgrade is geslaagd.

 • Controleer de status van de beheer- en gatewayservers en de agents in de statusweergave voor de watcher van de Health-service. Controleer in de werkruimte Beheer van de Operations-console of de status van de beheer- en gatewayservers en de agents in orde is. Controleer in de werkruimte Bewaking of er waarschuwingen zijn met betrekking tot de status van de beheergroep.
 • Controleer de gebeurtenislogboeken van alle beheerservers op nieuwe fouten. Sorteer de waarschuwingen op de kolom Laatst gewijzigd om de nieuwe waarschuwingen te bekijken.
 • Bewaak het CPU- en geheugengebruik en de schijf-I/O op uw databaseservers om te controleren of ze normaal functioneren.
 • Als de rapportagefunctie is geïnstalleerd, klikt u op Rapportage en voert u een algemeen prestatierapport uit om te controleren of Rapportage goed werkt.

Volgende stappen

© 2017 Microsoft