Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Nieuw in Operations Manager

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 30-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

In deze sectie wordt beschreven wat er nieuw en gewijzigd is in System Center 2016 - Operations Manager.

Prestatie van de bureaubladconsole verbeteren

De nieuwe release van System Center 2016 - Operations Manager kent prestatieverbeteringen aan status- en diagramweergaven in de Operations-console voor het verbeteren van de laadprestaties (deze verbeteringen komen bovenop de optimalisaties aan de waarschuwingsweergave).

E-mailmeldingen met externe verificatie verzenden

Operations Manager ondersteunt nu het verzenden van meldingen vanaf een e-mailserver, zowel van binnen als van buiten de organisatie. Ook het configureren van een Uitvoeren als-account voor de verificatie met dit externe berichtensysteem wordt ondersteund.

Niet-Silverlight-webconsole (behalve dashboardweergaven)

Met de release van System Center 2016 - Operations Manager is de afhankelijkheid van Silverlight uit alle webconsoleweergaven verwijderd, behalve dashboardweergaven. Deze functie biedt het volgende:

 • Silverlight wordt niet langer vereist voor toegang tot Operations Manager-webconsole
 • Operations Manager-webconsole kan worden geopend vanuit meerdere webbrowsers, bijvoorbeeld Edge, Chrome en Firefox
 • Prestaties
Opmerking

Dashboardweergaven zijn nog steeds afhankelijk van Silverlight, dat kan worden geopend via Internet Explorer met een Silverlight-invoegtoepassing.

Toegang tot planning onderhoudsmodus vanuit het deelvenster Monitor en onderhoudsmodus vanaf clientzijde

Planning onderhoudsmodus is een functie die is gelanceerd in System Center 2016 - Operations Manager om de bewaking van een object op te schorten tijdens normale software- of hardwareonderhoudsactiviteiten, zoals software-updates of hardwarevervanging. Entiteiten kunnen in oudere versies van Operations Manager in onderhoud worden geplaatst, maar ze kunnen niet voor een later tijdstip in de onderhoudsmodus worden geplaatst. De nieuwe wizard voor het plannen van de onderhoudsmodus biedt de mogelijkheid om verschillende typen entiteiten in de onderhoudsmodus te plaatsen en onderhoud op een later tijdstip te plannen.

Sinds de release van System Center 2016 - Operations Manager kunnen operators de functie Onderhoudsschema's openen vanuit het bewakingsvenster voor onderhoudsplanning op een later tijdstip zonder afhankelijk te zijn van beheerders. Serverbeheerders kunnen nu de door een agent beheerde computer rechtstreeks vanaf de computer zelf instellen op de onderhoudsmodus (dit hoeft dus niet meer vanaf de Operations-console). Dit kan worden uitgevoerd met de nieuwe PowerShell-cmdlet Start-SCOMAgentMainteannceMode.

Updates en aanbevelingen voor management packs

We hebben een nieuwe functie toegevoegd aan Operations Manager om de management packs te evalueren. Operations Manager bevat nu de nieuwe functie Updates en aanbevelingen, om u te helpen proactief nieuwe technologieën of onderdelen (dat wil zeggen werkbelastingen) te identificeren die zijn geïmplementeerd in uw IT-infrastructuur en die niet worden bewaakt door Operations Manager of via de nieuwste versie van een management pack. Zie Beoordeling van management packs voor meer informatie over Updates en aanbevelingen.

Beheer van waarschuwingsgegevens

Met de release van System Center 2016 – Operations Manager krijgt u beter inzicht in de waarschuwingen die worden gegenereerd in uw beheergroep, zodat u het aantal waarschuwingen waarvoor u geen actie wilt uitvoeren of die u niet relevant vindt, kunt verminderen.

Deze functie biedt de volgende voordelen:

 • Het aantal waarschuwingen identificeren dat door elk management pack is gegenereerd.

 • Het aantal waarschuwingen identificeren dat door een monitor/regel in elk management pack is gegenereerd.

 • De verschillende bronnen (samen met het aantal waarschuwingen) identificeren die een waarschuwing hebben gegenereerd voor een bepaald type waarschuwing.

 • De gegevens filteren voor een bepaalde periode, zodat u inzicht heeft in wat er in die periode is gebeurd.

 • Deze informatie stelt u in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen bij het afstemmen van de drempelwaarden of het uitschakelen van de waarschuwingen die u niet relevant acht.

Deze functie is voor leden van de beheerdersgroep voor Operations Manager beschikbaar in de Operations-console, vanuit het scherm Tune Management Packs.

Uitbreidbare netwerkbewaking

In System Center 2016 - Operations Manager is een hulpprogramma opgenomen waarmee u een aangepast management pack kunt maken voor het bewaken van algemene netwerkapparaten (niet-gecertificeerd vanaf Operations Manager 2012 R2) en metrische gegevens over resourcegebruik kunt opnemen, zoals processor en geheugen. U kunt ook uitgebreide bewakingswerkstromen maken voor een bestaand netwerkapparaat dat al wordt bewaakt door de beheergroep. Dit hulpprogramma stelt klanten in staat een management pack te genereren voor hun netwerkapparaten om zo uitgebreide netwerkbewaking te verkrijgen. Naast de huidige uitgebreide ondersteuning voor de bewaking van netwerkapparaten (processor- en geheugenbewaking) biedt dit hulpprogramma klanten de mogelijkheid de bewaking van extra apparaatonderdelen toe te voegen, zoals de ventilator, temperatuursensor, spanningssensor en voeding.

Nano Server en werkbelastingen bewaken

In de release van System Center 2016 – Operations Manager hebben we de volgende wijzigingen voor het bewaken van Nano Server opgenomen:

 • Een Nano Server detecteren en een met Nano compatibele agent vanaf de console naar de server pushen

 • Rollen van Internet Information Services (IIS) en Domain Name System (DNS) bewaken

 • Ondersteuning voor de verzameling van ACS-beveiligingscontrolegebeurtenissen

 • Ondersteuning voor Active Directory-integratie voor het beheer van de toewijzing van agents

 • Handmatig implementeren van de met Nano compatibele agent met behulp van een PowerShell-script dat in deze release is opgenomen

 • Bijwerken van de met Nano compatibele agent rechtstreeks vanaf de console beheren, net zoals u dat vandaag de dag doet met de Windows-agent, of handmatig op Nano Server met behulp van een PowerShell-script dat in deze release is opgenomen

Zie Monitoring Nano Server (Nano Server bewaken) voor specifieke instructies over het configureren van System Center 2016 - Operations Manager voor het bewaken van Nano Server.

Verbetering van de schaalbaarheid met bewaking van UNIX-/Linux-agents

Operations Manager bevat verbeterde schaalbaarheid in de hoeveelheid UNIX/Linux-agents die per beheerserver kunnen worden bewaakt. U kunt nu tot twee keer zoveel Unix/Linux-servers per beheerserver bewaken, vergeleken met de eerder ondersteunde schaal.

Operations Manager maakt nu standaard gebruik van de nieuwe asynchrone Windows Management Infrastructure (MI) API's in plaats van WSMAN synchrone API's. Als u wilt profiteren van deze verbeterde schaalbaarheid, moet u een nieuwe registersleutel 'UseMIAPI' maken op beheerservers die Linux/UNIX-systemen bewaken door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open de Register-editor via een opdrachtregel met verhoogde bevoegdheden.

 2. Maak de registersleutel UseMIAPI onder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Setup.

Als u de oorspronkelijke configuratie van WSMAN synchrone API's wilt herstellen, kunt u de registersleutel UseMAPI verwijderen.

Operations Manager uitbreiden met de Operations Management Suite

Met Microsoft Operations Management Suite kunt u uw beheermogelijkheden uitbreiden door de Operations Management-infrastructuur te verbinden met de beheer- en analyseservices die worden geleverd via uw Azure-account. De belangrijkste scenario's voor het verbinden van System Center 2016 - Operations Manager met Microsoft Operations Management Suite zijn:

 • Evaluatie van de configuratie

 • Waarschuwingenbeheer

 • Capaciteitsplanning

Raadpleeg de documentatie bij de Microsoft Operations Management Suite Operations Management Suite voor meer informatie.

Partnerprogramma in het deelvenster Beheer

Klanten kunnen gecertificeerde partneroplossingen van System Center Operations Manager rechtstreeks vanuit de console bekijken. Klanten kunnen een beeld krijgen van de partneroplossingen en een bezoek brengen aan de partnerwebsites om de oplossingen te downloaden en te installeren.

Nieuw in UNIX-/Linux-bewaking van System Center 2016 - Operations Manager

 • Nieuwe management packs en providers voor databaseserverbewaking van Apache HTTP Server en MySQL/MariaDB.

 • De Operations Manager-agents voor UNIX en Linux omvatten Open Management Infrastructure (OMI) versie 1.1.0. OMI is nu gescheiden verpakt (in een pakket met de naam omi) van de Operations Manager-agentproviders (in een pakket met de naam scx).

 • Shell-opdrachtregels en scriptregels en monitors hebben meerdere threads in de agent en worden parallel uitgevoerd.

 • Nieuwe UNIX-/Linux-scriptsjablonen zijn toegevoegd voor:

  • Monitors met twee statuswaarden
  • Monitors met drie statuswaarden
  • Agenttaken
  • Regels voor het verzamelen van prestaties
  • Regels voor het genereren van waarschuwingen

Met deze sjablonen kunt u een bewakingsscript kopiëren en plakken in een sjabloon voor eenvoudige integratie met Operations Manager-bewaking. Het script kan een shell-script zijn of geschreven in Perl, Python, Ruby of een andere scripttaal met een bijbehorende interpreter die door de shebang van het script wordt opgegeven.

 • Sjablonen voor herstel- en diagnostische taken zijn momenteel verkrijgbaar voor het maken van herstel- en diagnostische taken met shell-opdrachten en -scripts

 • Standaardreferenties kunnen momenteel worden gebruikt voor de detectie van UNIX- en Linux-computers met de wizard Detectie of PowerShell

 • Detectie van logische schijven (bestandssystemen) voor UNIX- en Linux-agents kan worden gefilterd op de naam van het bestandssysteem of het type. Onderdrukkingen van detectieregels kunnen worden gebruikt voor het uitsluiten van bestandssystemen die u niet wilt bewaken.

© 2017 Microsoft