Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Berichtinhoud voor meldingen aanpassen

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 2-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

In System Center 2016 - Operations Manager kan de indeling worden aangepast die wordt gebruikt voor meldingen die u opmerkzaam maken op waarschuwingen. De indeling van een waarschuwingsmelding wordt bepaald door het kanaal waarmee de melding wordt verzonden. Elk kanaaltype heeft een standaardindeling, zoals weergegeven in de volgende voorbeelden.

Opmerking

Het kanaaltype voor opdrachten wordt niet genoemd, omdat er een opdracht mee wordt gegenereerd in plaats van een melding.

KanaaltypeStandaardindeling voor meldingen
E-mailOnderwerp: waarschuwing: naam van waarschuwing Oplossingsstatus: nieuw of gesloten

Waarschuwing:

Bron:

Pad:

Laatst gewijzigd door:

Tijdstip laatst gewijzigd:

Beschrijving van waarschuwing:

Koppeling waarschuwingsweergave:

Meldingsabonnement-id die dit bericht genereert:
Chatbericht (IM)Waarschuwing: naam van waarschuwing Pad: pad naar beheerde entiteit Oplossingsstatus: nieuw of gesloten Laatst gewijzigd door: laatst gewijzigd door
Sms (tekstbericht)Waarschuwing: naam van waarschuwing Oplossingsstatus: nieuw of gesloten

U kunt de indeling wijzigen op de pagina Format van de wizard Kanaaltype als u het kanaal maakt of nadat het kanaal is gemaakt. De procedure is dezelfde voor alle drie kanaaltypen.

Indelingsopties voor meldingsberichten

VariabeleBeschrijving
$Data/Context/DataItem/AlertId$GUID AlertID
$Data/Context/DataItem/AlertName$Naam van de waarschuwing
$Data/Context/DataItem/Category$Categorie van de waarschuwing
$Data/Context/DataItem/CreatedByMonitor$Waar/onwaar
$Data/Context/DataItem/Custom1$CustomField1
$Data/Context/DataItem/Custom2$CustomField2
$Data/Context/DataItem/Custom3$CustomField3
$Data/Context/DataItem/Custom4$CustomField4
$Data/Context/DataItem/Custom5$CustomField5
$Data/Context/DataItem/Custom6$CustomField6
$Data/Context/DataItem/Custom7$CustomField7
$Data/Context/DataItem/Custom8$CustomField8
$Data/Context/DataItem/Custom9$CustomField9
$Data/Context/DataItem/Custom10$CustomField10
$Data/Context/DataItem/DataItemCreateTime$UTC-datum/-tijd waarop gegevensitem is gemaakt
$Data/Context/DataItem/DataItemCreateTimeLocal$Lokale datum/tijd waarop gegevensitem is gemaakt
$Data/Context/DataItem/LastModified$UTC-datum/-tijd waarop gegevensitem is gewijzigd
$Data/Context/DataItem/LastModifiedLocal$Lokale datum/tijd waarop gegevensitem is gewijzigd
$Data/Context/DataItem/LastModifiedBy$Naam van de persoon die de waarschuwing heeft gewijzigd
$Data/Context/DataItem/ManagedEntity$GUID ManagedEntity
$Data/Context/DataItem/ManagedEntityDisplayName$Weergavenaam van ManagedEntity
$Data/Context/DataItem/ManagedEntityFullName$Volledige naam van ManagedEntity
$Data/Context/DataItem/ManagedEntityPath$Pad van beheerde entiteit
$Data/Context/DataItem/Priority$Prioriteitsnummer van waarschuwing (hoog=1, gemiddeld=2, laag=3)
$Data/Context/DataItem/Owner$Eigenaar van waarschuwing
$Data/Context/DataItem/RepeatCount$Aantal herhalingen van waarschuwing
$Data/Context/DataItem/ResolutionState$Oplossingsstatus-id (0=nieuw, 255=gesloten)
$Data/Context/DataItem/ResolutionStateLastModified$UTC-datum/-tijd waarop ResolutionState het laatst is gewijzigd
$Data/Context/DataItem/ResolutionStateLastModifiedLocal$Lokale datum/tijd waarop ResolutionState het laatst is gewijzigd
$Data/Context/DataItem/ResolutionStateName$De naam van de resolutiestatus (nieuw, gesloten)
$Data/Context/DataItem/ResolvedBy$Persoon die de waarschuwing afhandelt
$Data/Context/DataItem/Severity$Id van ernst van waarschuwing
$Data/Context/DataItem/TicketId$TicketID
$Data/Context/DataItem/TimeAdded$Toegevoegde UTC-tijd
$Data/Context/DataItem/TimeAddedLocal$Toegevoegde lokale tijd
$Data/Context/DataItem/TimeRaised$UTC-tijd gemeld
$Data/Context/DataItem/TimeRaisedLocal$Lokale tijd gemeld
$Data/Context/DataItem/TimeResolved$UTC-datum/-tijd waarop de waarschuwing is afgehandeld
$Data/Context/DataItem/WorkflowId$WorkflowID (GUID)
$Data/Recipients/To/Address/Address$Naam van de ontvanger
$Target/Property[Type="Notification!Microsoft.SystemCenter.AlertNotificationSubscriptionServer"/WebConsoleUrl$URL webconsole
Target/Property[Type="Notification!Microsoft.SystemCenter.AlertNotificationSubscriptionServer"/PrincipalName$Principal-naam van de beheerserver

Meldingsindeling configureren

 1. Op de pagina Indeling van de wizard Kanaaltype, in het berichtenvak voor het kanaaltype (of het onderwerpvak voor het e-mailkanaal), verwijdert u eventuele informatie die u niet wilt opnemen uit de standaardindeling.

 2. Plaats de cursor op de positie in het vak waar u informatie wilt toevoegen.

 3. Typ een niet-variabele tekst voor het bericht.

 4. Klik op de knop rechts van het vak om de informatie weer te geven die u aan het onderwerp of het bericht voor meldingen kunt toevoegen, zoals weergegeven in de volgende illustratie.

  Opties voor meldingsberichten

 5. Klik op een item in die lijst om de bijbehorende variabele aan het meldingsbericht toe te voegen. Als u bijvoorbeeld op Ernst van waarschuwing klikt, dan wordt de volgende variabele aan het vak toegevoegd:

  $Data/[Default='Not Present']/Context/DataItem/Severity$

  Opmerking

  Als er een standaardwaarde voor een parameter wordt opgenomen, bijvoorbeeld [Default='Not Present'] uit het vorige voorbeeld, geeft dit de op te geven tekst aan als de waarschuwing geen gegevens voor die parameter bevat.

 6. Wanneer u gereed bent, klikt u op Voltooien. Alle meldingsberichten die hetzelfde kanaal gebruiken, worden op dezelfde manier ingedeeld.

Een kanaal voor een abonnement aanpassen

Als u een abonnement maakt, kunt u een bestaand kanaal kopiëren dat u kunt aanpassen voor dat abonnement.

 1. Klik in de wizard Abonnementen op meldingen, op de pagina Kanalen, op Nieuw en vervolgens op Aangepaste kopie maken.

 2. Maak in het venster Kanaal zoeken gebruik van Filter by en Zoeken om het kanaal te vinden dat u wilt kopiëren. Selecteer het kanaal in Beschikbare kanalen, klik op Toevoegen en vervolgens op OK.

 3. De wizard voor meldingskanalen voor het geselecteerde kanaal wordt geopend. U kunt de naam, beschrijving, instellingen en berichtindeling wijzigen op de bijbehorende pagina's van de wizard. Het is aan te bevelen de naam van het kanaal te wijzigen om het te onderscheiden van het oorspronkelijke kanaal. Klik op Voltooien wanneer u alle wijzigingen hebt aangebracht.

Volgende stappen

 • Als u wilt aangeven wanneer u meldingen wilt verzenden en tevens de adressen waarnaar die meldingen moeten worden verzonden, raadpleegt u How to create notification subscribers (Meldingsabonnees maken)

 • Maak een meldingsabonnement om de criteria, het meldingskanaal en de abonnees die de melding ontvangen, te definiëren.

© 2017 Microsoft