Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Toegang beheren in Operations Manager

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 30-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

Onderwerpen over toegangsbeheer

 • Gebruikersrollen implementeren

  Als u afzonderlijke gebruikers in staat wilt stellen om gegevens te bewaken en acties uit te voeren, moet u aan deze gebruikers gebruikersrollen toewijzen. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u toegang in Operations Manager met gebruikersrollen beheert.

 • Een nieuw actie-account maken in Operations Manager

  Het actie-account wordt gebruikt om gegevens over de beheerde computer te verzamelen en reactiebewerkingen op de beheerde computer uit te voeren. In deze procedure wordt uitgelegd hoe u een nieuw actie-account maakt dat Operations Manager gebruikt voor het uitvoeren van processen en scripts.

 • Het account voor uitvoering zonder toezicht van de rapportserver beheren

  Het account voor uitvoering zonder toezicht van de Operations Manager-rapportserver wordt gebruikt om gegevens uit het rapportagedatawarehouse op te vragen en wordt geconfigureerd via Microsoft SQL Server. In deze procedure wordt uitgelegd hoe u dit account beheert.

 • Toegang beheren met het hulpprogramma Health Service Lockdown

  Op computers waarop een hoge beveiliging is vereist, zoals een domeincontroller, moet u bepaalde identiteiten wellicht de toegang tot rollen, taken en bewakingsfuncties weigeren die de beveiliging van de server in gevaar kunnen brengen. Bij het hulpprogramma Health Service Lockdown (HSLockdown.exe) kunt u diverse opdrachtregelopties gebruiken om de identiteiten te beheren en beperken waarmee een regel, taak of bewakingsfunctie kan worden uitgevoerd.

 • Toegang tot UNIX- en Linux-computers

  In deze sectie wordt uitgelegd hoe u toegang tot UNIX- en Linux-computers configureert en beheert.

 • Uitvoeren als-accounts en -profielen beheren

  Operations Manager-werkstromen, zoals regels, taken, bewakingsfuncties en detecties, kunnen alleen met referenties op een doelagent of -computer worden uitgevoerd. Deze referenties worden geconfigureerd met Run As-profielen en Run As-accounts. In deze sectie wordt uitgelegd hoe u Run As-profielen en -accounts maakt, configureert en beheert.

© 2017 Microsoft