Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Serviceniveaudoelstellingen bewaken met Operations Manager

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 2-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

Om ervoor te zorgen dat resources, zoals toepassingen en systemen, beschikbaar zijn en op een aanvaardbaar niveau werken, stellen bedrijven doelen voor de beschikbaarheid en reactietijd van hun service. System Center Operations Manager biedt de mogelijkheid om deze servicedoelen te bewaken door serviceniveaudoelstellingen bij te houden.

Serviceniveaudoelstellingen zijn maten die ervoor zorgen dat u voldoet aan gedefinieerde serviceniveauverplichtingen. In Operations Manager definieert u een serviceniveaudoelstelling - de set monitors die u dient bij te houden (zoals prestaties of beschikbaarheid) - en voert u vervolgens rapporten uit over die serviceniveaudoelstelling om ervoor te zorgen dat u uw doelen haalt.

Aan de hand van de gegevens van deze rapporten kunt u eventuele discrepanties tussen uw serviceniveaudoelstellingen en uw werkelijke prestaties identificeren. Dat betekent dat u niet alleen op de hoogte bent van problemen, maar ook de relatieve zakelijke impact van deze problemen kunt bijhouden.

Als u bijvoorbeeld een groep servers hebt waarop exemplaren van Microsoft Exchange Server worden uitgevoerd die van kritiek belang zijn voor uw interne e-mailnetwerk, kunt u een serviceniveaudoelstellingen definiëren dat bepaalt dat altijd 95% van de servers beschikbaar moeten zijn. Vervolgens kunt u een rapport genereren dat de werkelijke beschikbaarheid van die servers vergelijkt met de serviceniveaudoelstelling.

U kunt ook dashboardweergaven maken om serviceniveaudoelstellingen bij te houden.

Een serviceniveaudoelstelling voor een toepassing definiëren

U kunt een serviceniveaudoelstelling (SLO, service level objective) definiëren om de beschikbaarheid en prestatiedoelen voor een toepassing te bepalen. In de volgende procedure maakt u een serviceniveaudoelstelling voor een gedistribueerde toepassing, definieert u een monitor-SLO die is gebaseerd op beschikbaarheid (uptime van 99,9%) en definieert u een verzamelingsregel-SLO die is gebaseerd op een prestatieregel (gemiddelde processortijd van 80%).

 1. Open de Operations-console met een account dat lid is van de gebruikersrol Operations Manager-administrator.

 2. Klik op Ontwerpen.

 3. Vouw in het navigatievenster Management pack-objecten uit en klik op Serviceniveau traceren.

 4. Klik in het deelvenster Taken op Maken.

 5. Typ in het dialoogvenster Serviceniveau traceren een naam voor het serviceniveau dat u wilt definiëren. Typ bijvoorbeeld LOB-toepassing 1. U kunt desgewenst een beschrijving opgeven. Klik op Volgende.

 6. Klik op de pagina Te traceren objecten onder Doelklasse op Selecteren.

 7. Selecteer in het dialoogvenster Een doelklasse selecteren een klasse voor het serviceniveau, bijvoorbeeld Gedistribueerde toepassing, uit de lijst in het tekstvak. U kunt een klasse zoeken door de naam ervan in het tekstvak Zoeken naar te typen. Klik op OK om het dialoogvenster Een doelklasse selecteren te sluiten.

 8. U kunt de optie Bereik gebruiken om het bereik voor het serviceniveau op te geven. De standaardselectie is Alle objecten van de doelklasse.

 9. Selecteer het management pack waarin dit serviceniveau wordt opgeslagen. U kunt een bestaand management pack gebruiken of een nieuw management pack maken.

 10. Klik op Volgende.

 11. Klik op de pagina Serviceniveaudoelstellingen op Toevoegen en klik vervolgens op Serviceniveaudoelstelling voor monitorstatus om een nieuwe monitor te maken. Deze monitor houdt de beschikbaarheid van de toepassing bij.

 12. Definieer de statusmonitor als volgt:

  1. Typ in het tekstvak Naam van serviceniveaudoelstelling een naam voor de serviceniveaudoelstelling. Voor dit scenario typt u Beschikbaarheid.

  2. Kies in de vervolgkeuzelijst Monitor de specifieke monitor die u wilt gebruiken om de doelstelling te meten. Voor dit scenario kiest u Beschikbaarheid.

  3. Geef in het draaivak Serviceniveaudoelstelling (%) de numerieke waarde voor uw doelstelling op. Selecteer bijvoorbeeld 99,990 om aan te geven dat uw doel 99,99% beschikbaarheid is.

  4. U kunt afstemmen wat de monitor bijhoudt om de beschikbaarheid te bepalen door de volgende statuscriteria in of uit te schakelen:

   • Niet-gepland onderhoud

   • Niet bewaakt

   • Bewaking niet beschikbaar

   • Monitor uitgeschakeld

   • Gepland onderhoud

   • Waarschuwing

 13. Klik op OK.

 14. Klik op de pagina Serviceniveaudoelstellingen op Toevoegen en klik vervolgens op Serviceniveaudoelstelling voor verzamelingsregel om een nieuwe verzamelingsregel te maken. Met deze regel worden de prestaties van de toepassing bijgehouden

 15. Definieer de prestatieverzamelingsregel als volgt:

  1. Typ in het tekstvak Naam van serviceniveaudoelstelling een naam voor de serviceniveaudoelstelling. Voor dit scenario typt u Prestatie.

  2. Klik onder Doelklasse op Selecteren om het dialoogvenster Een doelklasse selecteren te openen. Geef de doelklasse voor de regel op uit de lijst met doelen in het tekstvak. Deze klasse moet voorkomen in de gedistribueerde toepassing. Voor dit scenario selecteert u de specifieke klasse waarop de regel is gericht, bijvoorbeeld Windows Server 2008-besturingssysteem.

  3. Klik onder Regel voor verzameling van prestaties op Selecteren om het dialoogvenster Een regel selecteren te openen. Geef de regel voor het verzamelen van prestatiegegevens op die moet worden gebruikt. Voor dit scenario kiest u Prestatiemeteritem Processor\ % processortijd verzamelen en klikt u op OK.

  4. Gebruik een van de opties voor Samenvoegingsmethode en kies een van de volgende mogelijkheden:

   • Gemiddeld

   • Min

   • Max

  5. Gebruik de vervolgkeuzelijst Serviceniveaudoelstelling om Kleiner dan of Groter dan op te geven en geef een waarde op in het tekstvak ernaast. Voor dit scenario kiest u Kleiner dan en 80. Hiermee geeft u aan dat het prestatiedoel is om nooit de 80% processortijd te overschrijden.

  6. Klik op OK.

 16. Klik op de pagina Serviceniveaudoelstellingen op Volgende.

 17. Controleer de instellingen op de pagina Samenvatting en klik op Voltooien.

 18. Wanneer de pagina Voltooiing wordt weergegeven, klikt u op Sluiten.

Een serviceniveaudoelstelling definiëren op basis van een groep

U kunt een serviceniveaudoelstelling configureren voor een groep computers om de beschikbaarheid ervan te garanderen. In het volgende scenario maakt u een serviceniveau dat bestaat uit een groep servers (Exchange Servers) en definieert u een serviceniveaudoelstelling van 99,99% beschikbaarheid.

 1. Open de Operations-console met een account dat lid is van de gebruikersrol Operations Manager-administrator.

 2. Klik op Ontwerpen.

 3. Vouw in het navigatievenster Management pack-objecten uit en klik op Serviceniveau traceren.

 4. Klik in het deelvenster Taken op Maken.

 5. Typ in het dialoogvenster Serviceniveau traceren een naam voor het serviceniveau dat u wilt definiëren. U kunt bijvoorbeeld Exchange Servers typen. U kunt desgewenst een beschrijving opgeven. Klik op Volgende.

 6. Klik op de pagina Te traceren objecten onder Doelklasse op Selecteren.

 7. Selecteer in het dialoogvensterEen doelklasse selecteren een klasse voor het serviceniveau, bijvoorbeeld Operations Management-groep, uit de lijst in het tekstvak. U kunt een klasse zoeken door de naam ervan in het tekstvak Zoeken naar te typen. Klik op OK om het dialoogvenster Een doelklasse selecteren te sluiten.

 8. U kunt de Bereik-opties gebruiken om het bereik van het serviceniveau op te geven. De standaardselectie is Alle objecten van de doelklasse.

 9. Selecteer het management pack waarin dit serviceniveau wordt opgeslagen. U kunt een bestaand management pack gebruiken of een nieuw management pack maken.

 10. Klik op Volgende.

 11. Klik op de pagina Serviceniveaudoelstellingen op Toevoegen en klik vervolgens op Serviceniveaudoelstelling voor monitorstatus om een nieuwe monitor te maken. Deze monitor houdt de beschikbaarheid van de toepassing bij.

 12. Definieer de statusmonitor als volgt:

  1. Typ in het tekstvak Naam van serviceniveaudoelstelling een naam voor de serviceniveaudoelstelling. Voor dit scenario typt u Beschikbaarheid.

  2. Kies in de vervolgkeuzelijst Monitor de specifieke monitor die u wilt gebruiken om de doelstelling te meten. Voor dit scenario kiest u Beschikbaarheid.

  3. Geef voor de Serviceniveaudoelstelling de numerieke maat voor uw doel op. Selecteer bijvoorbeeld 99,990 om aan te geven dat uw doel 99,99% beschikbaarheid is.

  4. U kunt afstemmen wat de monitor bijhoudt om de beschikbaarheid te bepalen door de volgende statuscriteria in of uit te schakelen:

   • Niet-gepland onderhoud

   • Niet bewaakt

   • Bewaking niet beschikbaar

   • Monitor uitgeschakeld

   • Gepland onderhoud

   • Waarschuwing

  5. Klik op OK om het dialoogvenster Serviceniveau traceren te sluiten.

 13. Klik op de pagina Serviceniveaudoelstellingen op Volgende.

 14. Controleer de instellingen op de pagina Samenvatting en klik op Voltooien.

 15. Wanneer de pagina Voltooiing wordt weergegeven, klikt u op Sluiten.

Nadat u een serviceniveaudoelstelling hebt gemaakt, kunt u deze bewaken met een dashboardweergave voor Serviceniveau traceren en het rapport Serviceniveau traceren.

Volgende stappen

© 2017 Microsoft