Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Health Explorer gebruiken om problemen te onderzoeken

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 2-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

U gebruikt Health Explorer om vast te stellen welke monitor reageert en om kennis over de monitor en mogelijke oorzaken voor acties die hieraan zijn gerelateerd, weer te geven. Klik op een waarschuwing om deze te markeren in de weergave Actieve waarschuwingen. De Health Explorer-koppeling onder Waarschuwingsacties in het deelvenster Taken wordt actief.

Wanneer het Health Explorer-venster wordt geopend, worden alle monitors met een mislukte status standaard uitgevouwen. Als een monitor andere monitors bevat, zoals in het geval van een aggregaatmonitor, worden alle onderliggende monitors in een hiërarchische indeling getoond en worden bewakingsgegevens voor alle afhankelijke services en toepassingen weergegeven. Als u meer informatie over een afhankelijke monitor wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op die monitor en klikt u op Monitoreigenschappen om een nieuw Health Explorer-venster te openen.

De volgende afbeelding laat monitors met een goede status zien:

Health Explorer geeft statussen In orde weer

De volgende afbeelding laat een aantal monitors met een kritieke status zien:

Kritieke monitors in Health Explorer

Klik op een monitor als u meer informatie over de monitor in het deelvenster Details wilt weergeven. Het tabblad Statuswijzigingsgebeurtenissen in het deelvenster Details laat zien wanneer de status van de monitor is gewijzigd. De details vertellen u bovendien meer over de context van de statuswijziging:

Gegevens op tabblad Statuswijzigingsgebeurtenissen

Volgende stappen

© 2017 Microsoft