Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Een diagram van een door Operations Manager gedistribueerde toepassing in Visio weergeven

Matt Goedtel|Laatst bijgewerkt: 2-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Operations Manager

Wanneer u een gedistribueerde toepassing uit de Operations-console van System Center 2016 - Operations Manager exporteert en vervolgens met de Visio-invoegtoepassing voor Operations Manager opent in Microsoft Visio, bevat het diagram in het Visio-document informatie over de status van elk object. Deze informatie wordt verstrekt via een verbinding met Operations Manager.

Diagram van gedistribueerde toepassing exporteren naar Visio

 1. Open het diagram in de Operations-console.

 2. Klik op de werkbalk op het pictogram Naar Visio.

 3. Open de map waarin u het diagram wilt opslaan, typ een bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

 4. Open het geëxporteerde diagram in Visio.

  In Visio wordt automatisch verbinding gemaakt met de beheerserver.

 5. Typ de gebruikersreferenties voor de beheerserver als u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.

  Wanneer het diagram wordt geopend, wordt het venster Externe gegevens weergegeven in het onderste deelvenster van Visio. Dit venster bevat gedetailleerde informatie over de objecten in het diagram, waaronder de status en de laatste keer dat de objectstatus in het diagram is vernieuwd.

  U kunt inzoomen op de status van een object door Health Explorer te openen in de Operations Manager-webconsole. Hiervoor klikt u met de rechtermuisknop op het object en selecteert u Health Explorer. Als u de waarschuwingen wilt bekijken die aan dit object zijn gekoppeld, kunt u de waarschuwingsweergave vanuit Health Explorer openen. Voordat u dit doen kunt, moet het adres voor de webconsole zijn geconfigureerd. Zie De Operations Manager-gegevensbron in Visio configureren voor meer informatie.

  Nu het eerste diagram in Visio aanwezig is, kunt u dit aanpassen door nieuwe shapes toe te voegen. U kunt koppelingen naar Operations Manager-onderdelen toevoegen door een object vanuit het venster Externe gegevens naar een afbeelding of tekening in het diagram te slepen. De gegevens worden automatisch aan de afbeelding gekoppeld.

  U kunt ook de manier wijzigen waarop de statusgegevens voor een object worden weergegeven. Selecteer het object en klik vervolgens op een gegevensafbeelding aan de rechterkant van Visio.

© 2017 Microsoft