Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Netwerken voor Hyper-V-hosts en -clusters in de VMM-infrastructuur instellen

Rayne Wiselman|Laatst bijgewerkt: 4-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

In dit artikel kunt u lezen hoe u netwerkinstellingen voor Hyper-V-hosts en -clusters instelt in de verwerkingsinfrastructuur van System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM).

U kunt de netwerkinstellingen met een logische switch toepassen op een Hyper-V-host of -cluster. Door een logische switch toe te passen, zorgt u ervoor dat logische netwerken en andere netwerkinstellingen consistent worden toegewezen aan meerdere fysieke netwerkadapters.

Voordat u begint

 • Als u netwerkinstellingen handmatig wilt configureren, moet u ervoor zorgen dat u logische netwerken hebt ingesteld voordat u begint. Zorg er bovendien voor dat de netwerksites binnen uw logische netwerken zijn geconfigureerd voor het gebruik van de hostgroep van de host waaraan u ze wilt toewijzen. Controleer dit in Infrastructuur > Servers > Alle hosts en klik op de hostgroep. Klik in Hosts op de host > Eigenschappen.
 • Als u een logische switch wilt gebruiken, moet u de logische switch en poortprofielen maken.

Netwerkinstellingen configureren met een logische switch

Hiervoor moet u de logische switch en poortprofielen configureren die u gaat toepassen. Daarna moet u aangeven waarvoor de fysieke netwerkadapter wordt gebruikt en netwerkinstellingen configureren door een logische switch toe te passen. De netwerkadapters die u configureert, kunnen fysieke of virtuele adapters op de hosts zijn.

Geef op waarvoor de netwerkadapter wordt gebruikt

Ongeacht de poortprofielen en logische switches die u gebruikt in uw netwerkconfiguratie, moet u opgeven of een netwerkadapter in een host wordt gebruikt voor virtuele machines, hostbeheer, geen van beide of beide. (De host moet al worden beheerd in VMM.)

 1. Open Infrastructuur > Servers > Alle hosts > hostgroep > Hosts > Host > Eigenschappen > Hardware.
 2. Klik onder Netwerkadapters op de fysieke netwerkadapter die u wilt configureren.

  • Als u deze netwerkadapter voor virtuele machines wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje Beschikbaar voor plaatsing is ingeschakeld.
  • Als u deze netwerkadapter wilt gebruiken voor de communicatie tussen de host en de VMM-beheerserver, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje Gebruikt voor beheer is ingeschakeld. U moet ervoor zorgen dat u minimaal één netwerkadapter beschikbaar heeft voor de communicatie tussen de host en de VMM-beheerserver.
 3. U hoeft de afzonderlijke instellingen niet te configureren in Logische netwerkverbinding omdat u een switch gebruikt.

Een logische switch toepassen

 1. Open Infrastructuur > Servers > Alle hosts > hostgroep > Hosts > Host > Eigenschappen > Virtuele switches.
 2. Selecteer de logische switch die u hebt gemaakt. Selecteer bij Adapter de fysieke adapter waarop u de logische switch wilt toepassen.
 3. Selecteer in de lijst Uplinkpoortprofiel het uplinkpoortprofiel dat u wilt toepassen. De lijst bevat de uplinkpoortprofielen die zijn toegevoegd aan de logische switch die u hebt geselecteerd. Als een profiel lijkt te ontbreken, controleert u de configuratie van de logische switch en keert u vervolgens terug naar dit tabblad met eigenschappen. Klik op OK te voltooien. Houd er rekening mee dat de verbinding van host met het netwerk mogelijk tijdelijk wordt verbroken wanneer VMM de switch maakt als u de virtuele switch eerder nog niet hebt gemaakt en dit nu doet.
 4. Herhaal de stappen indien nodig. Als u dezelfde logische switch en uplinkpoortprofiel op twee of meer netwerkadapters toepast, is het mogelijk dat de twee adapters worden gekoppeld, afhankelijk van een instelling in de logische switch. Als u wilt achterhalen of ze worden gekoppeld, opent u de eigenschappen van de logische switch en klikt u op het tabblad Uplink om de instelling Uplinkmodus te controleren. Als hier Team is ingesteld, worden de adapters gekoppeld. De specifieke modus waarin ze worden gekoppeld, wordt bepaald door een instelling in het uplinkpoortprofiel.
 5. Na het toepassen van de logische switch kunt u de instellingen van de netwerkadapter controleren en nagaan of ze overeenkomen met de switch:

  • Klik op Infrastructuur **> **Netwerken > Logische switches > Start > Weergeven > Hosts.
  • Controleer de instellingen in Informatie over logische switches voor hosts. Volledig compatibel geeft aan dat de hostinstellingen compatibel zijn met de logische switch. Gedeeltelijk compatibel geeft aan dat er problemen zijn. Bekijk deze problemen onder Compatibiliteitsfouten. Niet-compatibel geeft aan dat geen van de IP-subnetten en VLAN's die voor het logische netwerk zijn gedefinieerd, aan de fysieke adapter zijn toegewezen. Klik op de switch > Herstellen om dit probleem op te lossen.
  • Controleer elk knooppunt als u een cluster hebt.
© 2017 Microsoft