Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Een virtuele machine migreren in de VMM-infrastructuur

Rayne Wiselman|Laatst bijgewerkt: 17-4-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

In dit artikel wordt beschreven hoe u een virtuele machine migreert in System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM).

Als u een migratie wilt uitvoeren, kunt u van een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • De wizard Virtuele machine migreren uitvoeren: met behulp van deze wizard selecteert u een doelhost van de virtuele machine voor de migratie, geeft u het pad op waarop de virtuele-machinebestanden zijn opgeslagen, koppelt u de virtuele machine aan een van de virtuele netwerken die op de geselecteerde host worden aangetroffen en, als er een SAN (Storage Area Network)-overdracht beschikbaar is, selecteert u in plaats daarvan een netwerkoverdracht.

 • De virtuele machine naar een host slepen: wanneer u een virtuele machine naar een host sleept, maakt VMM gebruik van automatische plaatsing om de virtuele machine op het meest geschikte volume op de host te plaatsen. De plaatsing is gebaseerd op beschikbare schijfruimte.

 • De virtuele machine naar een hostgroep slepen: als u de virtuele machine naar een hostgroep sleept, maakt VMM gebruik van automatische plaatsing om de virtuele machine op de meest geschikte host te plaatsen die beschikbaar is in de hostgroep. Deze is gebaseerd op de vereisten voor de virtuele machine en de hostclassificaties. De virtuele machine wordt geplaatst op het meest geschikte volume op de host. De plaatsing is gebaseerd op beschikbare schijfruimte. Tijdens de automatische plaatsing identificeert het hostclassificatieproces het meest geschikte volume op elke host.

Let op het volgende voordat u met de migratie begint:

 • Als een correct geconfigureerd SAN beschikbaar is, maakt VMM automatisch gebruik van SAN om overdrachten uit te voeren. Als u echter de wizard Virtuele machine migreren gebruikt om een overdracht uit te voeren, kunt u het gebruik van SAN negeren en een overdracht van een LAN (Local Area Network) uitvoeren.
 • Als u een virtuele machine hebt gemigreerd die met SAN-opslag is verbonden, kan de virtuele machine niet opnieuw verbinding maken met het SAN tenzij de doelhost ook toegang heeft tot dat SAN. VMM kan niet detecteren of een virtuele machine met een SAN is verbonden en of de doelhost met hetzelfde SAN verbonden is. Hierdoor kan er ook niet voor worden gewaarschuwd. U moet ervoor zorgen dat de nieuwe host zo is geconfigureerd dat de virtuele machine opnieuw verbinding kan maken met de SAN voordat u de virtuele machine migreert.
 • Als u de machtigingen voor een virtuele machine via het bestandssysteem wijzigt en vervolgens de virtuele machine migreert, wordt de toegangsbeheerlijst (ACL) opnieuw door VMM gemaakt. Alle wijzigingen die buiten VMM zijn aangebracht, gaan verloren.

 • Als u een virtuele machine op een Hyper-V-host wilt migreren zodra u een controlepunt van de virtuele machine hebt verwijderd, kan de migratie mislukken. Als u een migratie wilt uitvoeren voordat op Hyper-V het controlepunt is verwijderd, mislukt de migratie en moet u de virtuele machine herstellen met behulp van de optie Ongedaan maken. Om dit te voorkomen, moet u het controlepunt verwijderen of wachten tot dit door Hyper-V wordt gedaan. Controleer als volgt het verwijderen:

  1. Klik in Virtuele machines op de virtuele machine en kies Acties > Stoppen.
  2. In Hyper-V Manage geeft de status > Samenvoegen wordt uitgevoerd aan dat het controlepunt niet is verwijderd. Wacht totdat deze bewerking is voltooid voordat u de virtuele machine migreert.

Een virtuele machine migreren met behulp van de wizard

 1. Blader in Virtuele machines naar de host, selecteer de virtuele machine en klik vervolgens in Acties op Virtuele machine migreren.
 2. Selecteer de doelhost in Host selecteren. Controleer de tabbladen indien u meer informatie over de host wenst.

  • Details: geeft de status van de host, het besturingssysteem en het type en de status van de virtualisatiesoftware aan. Geeft de virtuele machines op de host weer.
  • Uitleg bij classificatie: vermeldt de factoren die leiden tot een classificatie van 0 sterren.
  • Uitleg bij SAN of Uitleg bij implementatie en overdracht: vermeldt de factoren waarbij een SAN-overdracht niet beschikbaar is. Bovendien wordt vanaf System Center 2016 Virtual Machine Manager op het tabblad Uitleg bij implementatie en overdracht een uitleg weergegeven, als snel kopiëren van bestanden niet kan worden gebruikt. Het snel kopiëren van bestanden in VMM is een functie gebaseerd op de functie Windows ODX-functionaliteit (Offloaded Data Transfers) die werd geïntroduceerd in Windows Server 2012 R2. Zie Windows Offloaded Data Transfers Overview (Overzicht van Windows Offloaded Data Transfers) voor informatie over ODX.

   Opmerking: de functie voor het snel kopiëren van bestanden wordt niet gebruikt wanneer u een VM migreert van Host naar Bibliotheek.

 3. Accepteer het standaardpad op de pagina Pad selecteren of klik op Bladeren en navigeer naar de map waarin u de configuratiebestanden voor de virtuele machine wilt opslaan, en klik vervolgens op OK. Houd rekening met het volgende:

  • Als de doelhost een onderdeel is van een failovercluster waarvoor CSV (Cluster Shared Volumes) is ingeschakeld, kunt u de virtuele machine opslaan op CSV-logische eenheden (LU's) en het bijbehorende nummer (LUN) dat al wordt gebruikt door andere maximaal beschikbare virtuele machines (HAVM's). Met CSV kunnen meerdere HAVM's dezelfde LUN delen. De migratie van een HAVM heeft geen invloed op anderen die hetzelfde LUN delen. VMM ondersteunt ook meerdere HAVM's per LUN voor VMware-omgevingen die zijn geconfigureerd met LUN's van VMware VMFS.
  • Als u een ander pad dan een standaardpad voor een virtuele machine hebt geselecteerd en u wilt andere virtuele machines op dat pad opslaan, selecteert u het selectievakje Add this path to the list of host default paths (Dit pad toevoegen aan de lijst met standaardhostpaden) om het pad toe te voegen aan de standaardpaden op de host.
  • Als u een netwerkoverdracht gebruikt, hebt u de mogelijkheid om afzonderlijke opslaglocaties op te geven voor elk bestand van een virtuele harde schijf (.vhd of .vhdx) voor de virtuele machine. Standaard worden alle .vhd- of .vhdx-bestanden opgeslagen in dezelfde locatie die is opgegeven voor de virtuele machine.
  • Als SAN-overdrachten zijn ingeschakeld voor deze implementatie, wordt de virtuele machine standaard via de SAN overgedragen op de host. Als u geen SAN-overdracht wilt uitvoeren, selecteert u Overdragen via het netwerk zelfs wanneer een SAN-overdracht beschikbaar is. Deze optie is niet beschikbaar als SAN-overdrachten niet beschikbaar zijn voor deze implementatie.
 4. Onder Netwerken selecteren wijzigt u de netwerken en koppelt u ze aan Geen of aan een van de virtuele netwerken die op de geselecteerde host zijn gevonden. In het netwerkgebied worden alle virtuele netwerkadapters vermeld die momenteel aan de virtuele machine zijn gekoppeld. Netwerkadapters worden standaard ingesteld op Geen (als u in de hardwareconfiguratie Geen hebt geselecteerd) of op het virtuele netwerk dat het best overeenstemt met de netwerktoewijzingsregels.

 5. Selecteer onder Virtueel SAN selecteren in de vervolgkeuzelijst voor elke vermelde virtuele HBA de toepasselijke virtuele SAN's. Klik op Volgende.
 6. Controleer uw instellingen in Samenvatting. Als u de virtuele machine na de implementatie wilt starten, klikt u op Virtuele machine starten direct nadat deze op de host is geïmplementeerd. Klik op Script weergeven om de Windows PowerShell-cmdlets die de migratie uitvoeren, weer te geven.
 7. Als u de migratie wilt starten, klikt u op Verplaatsen. Controleer de voortgang in Taken.

Een virtuele machine migreren met slepen en neerzetten

 1. Blader in Virtuele machines naar de huidige host van de virtuele machine in het navigatiedeelvenster.
 2. Klik op de virtuele machine en terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, sleept u de virtuele machine naar de gewenste host of hostgroep in het navigatiedeelvenster.
 3. Wanneer u de muisknop loslaat, wordt geprobeerd de virtuele machine te migreren met behulp van een van de volgende methoden:

  • Als u de virtuele machine naar een host hebt gesleept, wordt de geschiktheid van de host voor de virtuele machine geëvalueerd. Als de host geschikt blijkt, wordt de virtuele machine gemigreerd.
  • Als u de virtuele machine naar een hostgroep hebt gesleept, wordt elke host in de hostgroep beoordeeld en wordt de virtuele machine gemigreerd naar de meest geschikte host. Om de migratie te voltooien, moet een pad naar de virtuele machine voor het aanbevolen volume op de host worden geconfigureerd.

Als u problemen ondervindt met slepen en neerzetten, meld u zich af bij VMM. Meld u zich vervolgens opnieuw aan en probeer het opnieuw. U kunt ook de virtuele machine opnieuw starten en het daarna opnieuw proberen.

© 2017 Microsoft