Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Virtuele machines in de VMM-infrastructuur maken en implementeren op basis van een VM-sjabloon

Rayne Wiselman|Laatst bijgewerkt: 5-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

In dit artikel wordt beschreven hoe u in de System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM)-infrastructuur virtuele machines maakt op basis van een VM-sjabloon in VMM. U kunt een VM-sjabloon gebruiken om zelfstandige VM's te maken of om virtuele machines in lagen in een servicesjabloon te maken.

Voordat u begint

 • Sommige instellingen, met inbegrip van serverrollen en -functies, de installatie van toepassingen en SQL Server-instellingen, gelden alleen wanneer een VM-sjabloon wordt gebruikt voor service-implementaties. Voor het maken van zelfstandige virtuele machines worden deze instellingen niet gebruikt en zullen deze niet worden weergegeven wanneer u een zelfstandige VM maakt.
 • De mogelijkheid om een virtuele machine te configureren voor het gebruik van vaste IP-adressen uit een IP-adresgroep die door VMM wordt beheerd, is alleen beschikbaar wanneer u een virtuele machine implementeert op basis van een VM-sjabloon.
 • Als u deze stappen wilt uitvoeren, moet u een Beheerder of Gedelegeerde beheerder zijn op de VMM-server, of een selfservicegebruiker.
 • Als u een selfservicegebruiker bent, moet u de machtiging Implementeren hebben waaraan de actie Opslaan en opnieuw implementeren is toegewezen. U moet de virtuele machine eerst implementeren naar een privécloud en deze vervolgens opslaan in de bibliotheek.
 • U kunt instellingen voor vaste IP-adressen alleen aanpassen als u een virtuele machine maakt op basis van een VM-sjabloon.
 • U kunt VMM gebruiken voor het configureren van de beschikbaarheidsinstellingen voor de virtuele machine. Meer informatie.

Een virtuele machine maken

 1. Klik op VM's en services > Virtuele machine maken >Virtuele machine maken.
 2. Klik in Wizard Virtuele machine maken > Bron selecteren op Bestaande virtuele machine, VM-sjabloon of virtuele harde schijf gebruiken > Bladeren.
 3. Selecteer de sjabloon in Bron voor virtuele machine selecteren en klik op OK. Klik op OK als in een bericht wordt weergegeven dat sommige implementatie-instellingen zullen worden genegeerd.
 4. Klik in Bron selecteren op Volgende.
 5. Geef in Identiteit de naam van de virtuele machine en een optionele beschrijving op. Klik op Volgende.
 6. Selecteer op de pagina Hardware configureren het profiel dat u wilt gebruiken in de lijst Hardwareprofiel of configureer de hardware-instellingen handmatig. De weergegeven hardware-instelling zal variëren afhankelijk van het feit of u een machine van de 1e of 2e generatie implementeert. Klik op Volgende.

  • Als u de virtuele machine in een privécloud wilt implementeren, selecteert u in Compatibiliteit een functionaliteitsprofiel dat beschikbaar is voor de privécloud.
  • In Netwerkadapters:
   • Als u vaste IP-adressen wilt gebruiken, stelt u het MAC-adres in op 'vast'.
   • Als de virtuele machine gebruikmaakt van een VHD in de .vmdk-indeling van VMware, neemt u een legacynetwerkadapter op in de sjabloon (Nieuw > Netwerkadapter > Legacynetwerkadapter). Als u dit niet doet, kan de virtuele machine mogelijk niet worden gestart in een domein, hoewel het werkt in een werkgroep.
  • Geef in Besturingssysteem configureren de instellingen van het gastbesturingssysteem op. Als u een bestaand profiel hebt, selecteert u de lijst Profiel van gastbesturingssysteem.
 7. Geef op de pagina Doel selecteren op hoe de virtuele machine moet worden geïmplementeerd (in een privécloud, op een host of in de bibliotheek).

De virtuele machine in een privécloud implementeren

 1. Selecteer in Cloud selecteren de privécloud waarop u de virtuele machine wilt plaatsen. Als u als beheerder bent verbonden, kunt u de host selecteren waarop de virtuele machine moet worden geïmplementeerd in de privécloud. De cloudsuggesties zijn gebaseerd op een classificatie van 0-5 sterren. Meer informatie. Controleer de instellingen en wijzig ze indien nodig:

  • Verwacht gebruik: Voor een virtuele machine die op basis van een lege VHD is gemaakt, wordt het verwachte gebruik gebaseerd op de standaardwaarden. In VMM worden de hostsuggesties en classificaties bijgewerkt op basis van wijzigingen die worden aangebracht in het verwachte gebruik van de virtuele machine.
  • Deze VM maximaal beschikbaar maken: Als deze optie is geselecteerd, kunnen alleen hosts worden geselecteerd die zich in een cluster bevinden.
  • Details: hiermee wordt de status van de host, het besturingssysteem en het type en de status van de virtualisatiesoftware aangegeven.
  • Uitleg bij classificatie: Bevat een uitleg als een host een classificatie van nul heeft ontvangen.
  • Uitleg bij SAN of Uitleg bij implementatie en overdracht: Bevat een lijst met alle factoren waardoor een SAN-overdracht (Storage Area Network) niet beschikbaar kan zijn. VMM herkent een virtuele machine die is opgeslagen op een SAN niet als beschikbaar voor implementatie met behulp van SAN-overdracht als de virtuele machine bij het maken rechtstreeks is opgeslagen in de bibliotheek of aan de bibliotheek is toegevoegd tijdens het vernieuwen van een bibliotheek. Om dit probleem te voorkomen, implementeert u de virtuele machine naar een host via een LAN-overdracht en slaat u vervolgens de virtuele machine op in dezelfde bibliotheek, bibliotheekshare en LUN (Logical Unit Number).
  • Op het tabblad Uitleg bij implementatie en overdracht wordt een uitleg weergegeven, als snel kopiëren van bestanden niet kan worden gebruikt. Snel kopiëren van bestanden is gebaseerd op Windows Offloaded Data Transfers (ODX). Meer informatie.
 2. Controleer de instellingen van de virtuele machine in Instellingen configureren. U kunt het standaard-VM-pad op de host accepteren of een andere locatie opgeven. Schakel optioneel het selectievakje Dit pad toevoegen aan de lijst met standaardpaden voor virtuele machines op de host in. Accepteer in Machinebronnen de standaardwaarden voor de VHD of wijzig deze waarden zoals vereist. Om te voorkomen dat bij de plaatsing eigen waarden worden gekozen, klikt u op het punaisepictogram naast de instelling. Deze optie is niet beschikbaar voor selfservicegebruikers.

 3. Selecteer in Netwerken selecteren (indien weergegeven) desgewenst de netwerkinstellingen en klik op Volgende.
 4. Configureer in Eigenschappen toevoegen de actie die moet worden uitgevoerd wanneer de host wordt gestart of gestopt, en het besturingssysteem dat u op de virtuele machine gaat installeren. Klik op Volgende.
 5. Bevestig op de pagina Samenvatting de instellingen en klik vervolgens op Maken. Controleer of de virtuele machine is gemaakt in VM's en services > Clouds en selecteer de cloud. De virtuele machine wordt weergegeven in het deelvenster VM's.

De virtuele machine op een host implementeren

 1. Geef de classificaties weer in Host selecteren, klik op de host waarop u de virtuele machine wilt implementeren en klik vervolgens op Volgende. De hostsuggesties zijn gebaseerd op een classificatie van 0-5 sterren. Meer informatie. Controleer de instellingen en wijzig ze indien nodig:

  • Verwacht gebruik: Voor een virtuele machine die op basis van een lege VHD is gemaakt, wordt het verwachte gebruik gebaseerd op de standaardwaarden. In VMM worden de hostsuggesties en classificaties bijgewerkt op basis van wijzigingen die worden aangebracht in het verwachte gebruik van de virtuele machine.
  • Deze VM maximaal beschikbaar maken: Als deze optie is geselecteerd, kunnen alleen hosts worden geselecteerd die zich in een cluster bevinden.
  • Details: hiermee wordt de status van de host, het besturingssysteem en het type en de status van de virtualisatiesoftware aangegeven.
  • Uitleg bij classificatie: Bevat een uitleg als een host een classificatie van nul heeft ontvangen.
  • Uitleg bij SAN of Uitleg bij implementatie en overdracht: Bevat een lijst met alle factoren waardoor een SAN-overdracht (Storage Area Network) niet beschikbaar kan zijn. VMM herkent een virtuele machine die is opgeslagen op een SAN niet als beschikbaar voor implementatie met behulp van SAN-overdracht als de virtuele machine bij het maken rechtstreeks is opgeslagen in de bibliotheek of aan de bibliotheek is toegevoegd tijdens het vernieuwen van een bibliotheek. Om dit probleem te voorkomen, implementeert u de virtuele machine naar een host via een LAN-overdracht en slaat u vervolgens de virtuele machine op in dezelfde bibliotheek, bibliotheekshare en LUN (Logical Unit Number).
  • Op het tabblad Uitleg bij implementatie en overdracht wordt een uitleg weergegeven, als snel kopiëren van bestanden niet kan worden gebruikt. Snel kopiëren van bestanden is gebaseerd op Windows Offloaded Data Transfers (ODX). Meer informatie.
 2. Controleer de instellingen van de virtuele machine in Instellingen configureren. U kunt het standaard-VM-pad op de host accepteren of een andere locatie opgeven. Schakel optioneel het selectievakje Dit pad toevoegen aan de lijst met standaardpaden voor virtuele machines op de host in. Accepteer in Machinebronnen de standaardwaarden voor de VHD of wijzig deze waarden zoals vereist. Om te voorkomen dat bij de plaatsing eigen waarden worden gekozen, klikt u op het punaisepictogram naast de instelling. Deze optie is niet beschikbaar voor selfservicegebruikers.
 3. Selecteer in Netwerken selecteren (indien weergegeven) desgewenst de netwerkinstellingen en klik op Volgende.
 4. Configureer in Eigenschappen toevoegen de actie die moet worden uitgevoerd wanneer de host wordt gestart of gestopt, en het besturingssysteem dat u op de virtuele machine gaat installeren. Klik op Volgende.
 5. Bevestig op de pagina Samenvatting de instellingen en klik vervolgens op Maken.

De virtuele machine opslaan in de bibliotheek

 1. Klik in Bibliotheekserver selecteren op de bibliotheekserver die u wilt gebruiken en klik op Volgende.
 2. Geef in Pad selecteren de locatie op voor de bibliotheekshare waarop de virtuele machine moet worden opgeslagen. Klik op Bladeren om een bibliotheekshare en optionele maplocatie te selecteren, klik op OK en klik vervolgens op Volgende.
 3. Bevestig op de pagina Samenvatting de instellingen en klik vervolgens op Maken.
 4. Om te bevestigen dat de virtuele machine is gemaakt, vouwt u in de werkruimte Bibliotheek in het deelvenster Bibliotheek de optie Bibliotheekservers uit, vouwt u de bibliotheekserver uit waarop u de virtuele machine hebt opgeslagen en klikt u vervolgens op Opgeslagen virtuele machines en services. De opgeslagen virtuele machine wordt weergegeven in het deelvenster Fysieke bibliotheekobjecten.

Volgende stappen

© 2017 Microsoft