Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Virtuele machines implementeren in de VMM-infrastructuur vanaf een bestaande virtuele harde schijf

Rayne Wiselman|Laatst bijgewerkt: 5-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

In dit artikel wordt beschreven hoe u in de System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM)-infrastructuur virtuele machines maakt en implementeert op basis van een bestaande virtuele harde schijf.

Voordat u begint

 • Als u deze stappen wilt uitvoeren, moet u een Beheerder of Gedelegeerde beheerder zijn op de VMM-server, of een selfservicegebruiker.
 • Als u een selfservicegebruiker bent, moet u de machtiging Implementeren hebben waaraan de actie Opslaan en opnieuw implementeren is toegewezen. U moet de virtuele machine eerst implementeren naar een privécloud en deze vervolgens opslaan in de bibliotheek.
 • De virtuele harde schijf die u wilt gebruiken, moet in de VMM-bibliotheek worden opgeslagen. Meer informatie
 • Gebruik een virtuele harde schijf die met Sysprep is gegeneraliseerd. Als u dit niet doet, zal de identiteit van de gekloonde virtuele machine identiek zijn aan die van de bron-VM en kunnen problemen optreden als u ze samen inschakelt.

Een virtuele machine maken

 1. Klik op VM's en services > Virtuele machine maken > Virtuele machine maken.
 2. Klik in Wizard Virtuele machine maken > Bron selecteren op Bestaande virtuele machine, VM-sjabloon of virtuele harde schijf gebruiken > Bladeren. Selecteer een bestaande virtuele harde schijf.
 3. Geef in Identiteit de naam van de virtuele machine en een optionele beschrijving op. Als de virtuele harde schijf die u kiest de indeling .vhdx heeft, kiest u in het vak Generatie de optie Generatie 1 of Generatie 2. Klik op Volgende.
 4. Selecteer in Hardware configureren het profiel dat u wilt gebruiken in de lijst Hardwareprofiel of configureer de hardware-instellingen handmatig. De weergegeven hardware-instelling zal variëren afhankelijk van het feit of u een machine van de 1e of 2e generatie implementeert. Klik op Volgende.

  • Als u de virtuele machine in een privécloud wilt implementeren, selecteert u in Compatibiliteit een functionaliteitsprofiel dat beschikbaar is voor de privécloud.

  • Als u een besturingssysteem wilt installeren vanaf een dvd of een ISO-installatiekopie, controleert u in Busconfiguratie of er een virtueel dvd-station is dat is geconfigureerd voor gebruik van een beschikbare optie zoals de optie Bestaand ISO-installatiekopiebestand. Als u een ISO-installatiekopiebestand wilt gebruiken, moet het bestand zich in de VMM-bibliotheek bevinden.

  • Als u de virtuele machine in de VMM-bibliotheek wilt opslaan voordat u deze op een host implementeert, gebruikt u hiervoor een van de lege virtuele harde schijven die standaard in de VMM-bibliotheek beschikbaar zijn. Klik in Busconfiguratie op de virtuele harde schijf. Klik op Bestaande virtuele harde schijf gebruiken > Bladeren en selecteer een lege harde schijf.
  • Als de virtuele machine een virtuele machine van de 1e generatie is die vanaf het netwerk wordt opgestart om een besturingssysteem te installeren, gebruikt u, in Netwerkadapters, het type Legacynetwerkadapter.
 5. Geef op de pagina Doel selecteren op hoe de virtuele machine moet worden geïmplementeerd (in een privécloud, op een host of in de bibliotheek).

De virtuele machine in een privécloud implementeren

 1. Selecteer in Cloud selecteren de privécloud waarop u de virtuele machine wilt plaatsen. Als u als beheerder bent verbonden, kunt u de host selecteren waarop de virtuele machine moet worden geïmplementeerd in de privécloud. De cloudsuggesties zijn gebaseerd op een classificatie van 0-5 sterren. Meer informatie. Controleer de instellingen en wijzig ze indien nodig:

  • Verwacht gebruik: Voor een virtuele machine die op basis van een lege VHD is gemaakt, wordt het verwachte gebruik gebaseerd op de standaardwaarden. In VMM worden de hostsuggesties en classificaties bijgewerkt op basis van wijzigingen die worden aangebracht in het verwachte gebruik van de virtuele machine.
  • Deze VM maximaal beschikbaar maken: Als deze optie is geselecteerd, kunnen alleen hosts worden geselecteerd die zich in een cluster bevinden.
  • Details: hiermee wordt de status van de host, het besturingssysteem en het type en de status van de virtualisatiesoftware aangegeven.
  • Uitleg bij classificatie: Bevat een uitleg als een host een classificatie van nul heeft ontvangen.
  • Uitleg bij SAN of Uitleg bij implementatie en overdracht: Bevat een lijst met alle factoren waardoor een SAN-overdracht (Storage Area Network) niet beschikbaar kan zijn. VMM herkent een virtuele machine die is opgeslagen op een SAN niet als beschikbaar voor implementatie met behulp van SAN-overdracht als de virtuele machine bij het maken rechtstreeks is opgeslagen in de bibliotheek of aan de bibliotheek is toegevoegd tijdens het vernieuwen van een bibliotheek. Om dit probleem te voorkomen, implementeert u de virtuele machine naar een host via een LAN-overdracht en slaat u vervolgens de virtuele machine op in dezelfde bibliotheek, bibliotheekshare en LUN (Logical Unit Number).
  • Op het tabblad Uitleg bij implementatie en overdracht wordt een uitleg weergegeven, als snel kopiëren van bestanden niet kan worden gebruikt. Snel kopiëren van bestanden is gebaseerd op Windows Offloaded Data Transfers (ODX). Meer informatie.
 2. Controleer de instellingen van de virtuele machine in Instellingen configureren. U kunt het standaard-VM-pad op de host accepteren of een andere locatie opgeven. Schakel optioneel het selectievakje Dit pad toevoegen aan de lijst met standaardpaden voor virtuele machines op de host in. Accepteer in Machinebronnen de standaardwaarden voor de VHD of wijzig deze waarden zoals vereist. Om te voorkomen dat bij de plaatsing eigen waarden worden gekozen, klikt u op het punaisepictogram naast de instelling. Deze optie is niet beschikbaar voor selfservicegebruikers.

 3. Selecteer in Netwerken selecteren (indien weergegeven) desgewenst de netwerkinstellingen en klik op Volgende.
 4. Configureer in Eigenschappen toevoegen de actie die moet worden uitgevoerd wanneer de host wordt gestart of gestopt, en het besturingssysteem dat u op de virtuele machine gaat installeren. Klik op Volgende.
 5. Bevestig op de pagina Samenvatting de instellingen en klik vervolgens op Maken. Controleer of de virtuele machine is gemaakt in VM's en services > Clouds en selecteer de cloud. De virtuele machine wordt weergegeven in het deelvenster VM's.

De virtuele machine op een host implementeren

 1. Geef de classificaties weer in Host selecteren, klik op de host waarop u de virtuele machine wilt implementeren en klik vervolgens op Volgende. De hostsuggesties zijn gebaseerd op een classificatie van 0-5 sterren. Meer informatie. Controleer de instellingen en wijzig ze indien nodig:

  • Verwacht gebruik: Voor een virtuele machine die op basis van een lege VHD is gemaakt, wordt het verwachte gebruik gebaseerd op de standaardwaarden. In VMM worden de hostsuggesties en classificaties bijgewerkt op basis van wijzigingen die worden aangebracht in het verwachte gebruik van de virtuele machine.
  • Deze VM maximaal beschikbaar maken: Als deze optie is geselecteerd, kunnen alleen hosts worden geselecteerd die zich in een cluster bevinden.
  • Details: hiermee wordt de status van de host, het besturingssysteem en het type en de status van de virtualisatiesoftware aangegeven.
  • Uitleg bij classificatie: Bevat een uitleg als een host een classificatie van nul heeft ontvangen.
  • Uitleg bij SAN of Uitleg bij implementatie en overdracht: Bevat een lijst met alle factoren waardoor een SAN-overdracht (Storage Area Network) niet beschikbaar kan zijn. VMM herkent een virtuele machine die is opgeslagen op een SAN niet als beschikbaar voor implementatie met behulp van SAN-overdracht als de virtuele machine bij het maken rechtstreeks is opgeslagen in de bibliotheek of aan de bibliotheek is toegevoegd tijdens het vernieuwen van een bibliotheek. Om dit probleem te voorkomen, implementeert u de virtuele machine naar een host via een LAN-overdracht en slaat u vervolgens de virtuele machine op in dezelfde bibliotheek, bibliotheekshare en LUN (Logical Unit Number).
  • Op het tabblad Uitleg bij implementatie en overdracht wordt een uitleg weergegeven, als snel kopiëren van bestanden niet kan worden gebruikt. Snel kopiëren van bestanden is gebaseerd op Windows Offloaded Data Transfers (ODX). Meer informatie.
 2. Controleer de instellingen van de virtuele machine in Instellingen configureren. U kunt het standaard-VM-pad op de host accepteren of een andere locatie opgeven. Schakel optioneel het selectievakje Dit pad toevoegen aan de lijst met standaardpaden voor virtuele machines op de host in. Accepteer in Machinebronnen de standaardwaarden voor de VHD of wijzig deze waarden zoals vereist. Om te voorkomen dat bij de plaatsing eigen waarden worden gekozen, klikt u op het punaisepictogram naast de instelling. Deze optie is niet beschikbaar voor selfservicegebruikers.
 3. Selecteer in Netwerken selecteren (indien weergegeven) desgewenst de netwerkinstellingen en klik op Volgende.
 4. Configureer in Eigenschappen toevoegen de actie die moet worden uitgevoerd wanneer de host wordt gestart of gestopt, en het besturingssysteem dat u op de virtuele machine gaat installeren. Klik op Volgende.
 5. Bevestig in Samenvatting de instellingen en klik vervolgens op Maken.

De virtuele machine opslaan in de bibliotheek

 1. Klik in Bibliotheekserver selecteren op de bibliotheekserver die u wilt gebruiken en klik op Volgende.
 2. Geef in Pad selecteren de locatie op voor de bibliotheekshare waarop de virtuele machine moet worden opgeslagen. Klik op Bladeren om een bibliotheekshare en optionele maplocatie te selecteren, klik op OK en klik vervolgens op Volgende.
 3. Bevestig op de pagina Samenvatting de instellingen en klik vervolgens op Maken.
 4. Om te bevestigen dat de virtuele machine is gemaakt, vouwt u in de werkruimte Bibliotheek in het deelvenster Bibliotheek de optie Bibliotheekservers uit, vouwt u de bibliotheekserver uit waarop u de virtuele machine hebt opgeslagen en klikt u vervolgens op Opgeslagen virtuele machines en services. De opgeslagen virtuele machine wordt weergegeven in het deelvenster Fysieke bibliotheekobjecten.

Volgende stappen

© 2017 Microsoft