Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

De berekeningsinfrastructuur van VMM plannen

Rayne Wiselman|Laatst bijgewerkt: 5-11-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

In dit artikel wordt beschreven hoe u de berekeningsinfrastructuur plant in System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM). De VMM-berekeningsinfrastructuur bestaat uit de VMM-bibliotheek, virtualisatiehosts, hostgroepen en andere infrastructuurservers.

De VMM-bibliotheek plannen

Houd rekening met het volgende:

 • Controleer de systeemvereisten voor de VMM-bibliotheek voordat u VMM installeert.
 • VMM implementeert de standaardbibliotheekshare op de VMM-server. Nadat de installatie is voltooid is, kunt u de standaardbibliotheekshare niet verwijderen of verplaatsen dus denk goed na over de locatie voordat u VMM installeert.
 • Als u een SAN gebruikt, moet de bibliotheekserver dezelfde SAN hebben als de hosts die gebruikmaken van de bibliotheek. Dit zorgt ervoor dat de bibliotheekserver en de hosts toegang hebben tot dezelfde LUN's in de SAN voor snellere bestandsoverdrachten.
 • Als u vanuit virtualisatiehosts in een LAN verbinding maakt met een bibliotheek, moet de bibliotheekserver zo dicht mogelijk bij de hosts staan.
 • Als u van plan bent om meer bibliotheekservers toe te voegen, kunt u bibliotheekgroepen maken om deze te ordenen. U kunt bibliotheekgroepen gebruiken om servers uit te lijnen met hostgroepen in de VMM-infrastructuur. De aanbevolen procedure is om elke bibliotheekserver uit te lijnen met de hostgroep die gebruikmaakt van de resources van die bibliotheek.

Virtualisatiehosts plannen

VMM ondersteunt Hyper-V- en VMware-virtualisatiehosts. Als u hosts toevoegt, inricht, en beheert in de VMM-infrastructuur, overweegt u deze punten:

 • De topologie van Hyper-V-hosts. VMM kan werken met Hyper-V-hosts die zich in hetzelfde domein bevinden als de VMM-server, in een domein met een tweerichtingsvertrouwensrelatie of in een domein zonder tweerichtingsvertrouwensrelatie. VMM kan ook werken met Hyper-V-hosts die zich in een perimeternetwerk of in niet-aaneengesloten naamruimte bevinden.
 • De topologie van VMware-hosts. VMM werkt met VMware-hosts overal in uw omgeving.
 • Het aantal en type gastbesturingssystemen dat wordt uitgevoerd op de host.
 • De systeemconfiguratie van de virtuele machines die worden uitgevoerd op de host.
 • De typen apps die worden uitgevoerd op de gastbesturingssystemen.
 • De VM-werkbelastingen die worden uitgevoerd op de host.
 • De processorvereisten voor de host. U hebt voldoende verwerkingscapaciteit nodig om de virtuele machines uit te voeren.
 • De geheugenvereisten voor de host. Nadat u VMM hebt gebruikt om host-RAM toe te wijzen aan een virtuele machine, is dat geheugen niet beschikbaar voor andere resources. U moet ook over voldoende geheugen beschikken om het hostbesturingssysteem en alle andere apps uit te voeren.
 • De opslagvereisten voor de host. U moet over voldoende opslagruimte beschikken voor de host zelf, en voor de virtuele machines die erop worden uitgevoerd. Houd er rekening mee dat u extra ruimte moet reserveren voor de VM-wisselbestanden, het dynamisch uitbreiden van virtuele harde schijven, het opslaan van de inhoud van de VM-RAM als de virtuele machine in een opgeslagen status is, en voor de VM-controlepunten.
 • De netwerkvereisten voor de host. Als virtuele machines apps uitvoeren die maximale beschikbaarheid nodig hebben, moet u rekening houden met de netwerkvereisten.

Hostgroepen plannen

Hostgroepen fungeren als containers voor virtualisatiehosts en virtuele machines. U past instellingen toe op groepsniveau, inclusief het instellen van resources op hostniveau, hosts specificeren voor selfservicegebruikers en opties voor opslag en netwerk. Het plannen van hostgroepen is vooral belangrijk in een grootschalige implementatie. Hostgroepen kunnen u hierin helpen de inrichting van resources en beheer effectief te beheren.

U kunt uw hostgroepen baseren op instellingen die zinvol zijn voor uw organisatie. Bijvoorbeeld:

 • Voor filialen in uw organisatie.
 • Zodat ze overeenkomen met uw Active Directory-structuur.
 • Zodat ze overeenkomen met functies zoals ontwikkeling, testen, productie of onderzoek.
 • Om de hosts te beperken die worden gebruikt voor beheertaken. U kunt bijvoorbeeld de plaatsing van virtuele machines beperken door een bepaalde hostgroep te selecteren.
 • Voor het reserveren van hostresources voor het bepalen van CPU, geheugen, schijfruimte, schijf-I/O-capaciteit en netwerkcapaciteit die altijd beschikbaar zijn voor het hostbesturingssysteem.
 • Om virtuele machines automatisch op de meest geschikte host te plaatsen. Automatische plaatsing wordt ook gebruikt voor het implementeren van de virtuele machines die door gebruikers in de selfservice van de virtuele machine zijn gemaakt.
 • Om selfservicehosts aan te wijzen waarop gebruikers hun eigen virtuele machines kunnen maken en uitvoeren. U voegt selfservicebeleid toe aan een hostgroep zodat gebruikers of groepen hun eigen virtuele machines kunnen maken, gebruiken en beheren in een testomgeving op de hosts in de hostgroep.

Hostgroepen zijn hiërarchisch. U kunt bijvoorbeeld een onderliggende hostgroep van een bestaande hostgroep maken om hostreserves te overschrijven die zijn overgenomen van een bovenliggende hostgroep, of om de VM-machtigingen te wijzigen die zijn overgenomen van de beleidsregels voor selfservice van een bovenliggende hostgroep.

 • Alle hostgroepen behoren tot de basishostgroep - All Hosts.
 • Elke host of hostgroep wordt aangeduid met het hostpad, een reeks hostgroepnamen die de locatie van een host of hostgroep specificeert binnen de hiërarchie van hostgroepen in het navigatiedeelvenster. Het hostpad All Hosts\New York\Site21\VMHost05 geeft bijvoorbeeld aan dat de host VMHost05 bij de hostgroep Site21 hoort, een onderliggende hostgroep van de hostgroep New York.
 • Wanneer u de hostreserves voor een bovenliggende hostgroep wijzigt, kunt u kiezen of u de hostreserve-instellingen voor hosts trapsgewijs wilt toepassen in alle onderliggende hostgroepen. Als u de instellingen van hostreserves trapsgewijs wilt toepassen, overschrijven alle hostreserve-instellingen voor de bovenliggende hostgroep alle voorgaande instellingen voor alle hosts in alle onderliggende hostgroepen van de bovenliggende hostgroep.
 • Als een bovenliggende hostgroep wordt gebruikt voor de selfservice van een virtuele machine, neemt elk van de onderliggende hostgroepen automatisch het selfservicebeleid van de bovenliggende hostgroep over. U kunt echter een selfservicebeleid voor dezelfde gebruiker of groep toevoegen aan een bovenliggende hostgroep en de onderliggende hostgroep. Door beleid toe te voegen aan zowel de bovenliggende als de onderliggende hostgroep, kunt u aan dezelfde gebruikers verschillende sjablonen toewijzen en een ander VM-quotum toewijzen aan een subset hosts in de bovenliggende hostgroep.
 • U kunt een hostgroep gebruiken om een host te isoleren. Als u bijvoorbeeld een host hebt met gastbesturingssystemen waarop bedrijfsspecifieke toepassingen worden uitgevoerd, kunt u die host isoleren door die in een eigen hostgroep te plaatsen. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat er geen selfservicebeleid wordt toegepast op de hostgroep en dat de systeemresources die zijn gereserveerd voor het uitvoeren van het hostbesturingssysteem toepasselijk zijn. Zo kunt u de hostresources die beschikbaar zijn voor gebruik door de gastbesturingssystemen maximaliseren.

Volgende stappen

© 2017 Microsoft