Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Scenario: Een privécloud maken

Rayne Wiselman|Laatst bijgewerkt: 2-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

Dit artikel bevat instructies voor het maken van een privécloud in System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM).

U kunt een privécloud maken op basis van een hostgroep of op basis van een VMware-resourcegroep. Hostgroepen kunnen één type host of een combinatie van Hyper-V- en VMware ESX-hosts bevatten.

Opmerking: u moet een VMM-beheerder of een lid van de gebruikersgroep Gedelegeerde beheerders zijn met een bereik waartoe de hostgroepen behoren die u voor de cloud gaat gebruiken.

Voordat u begint

 • U moet beschikken over de VMM-infrastructuur. Meer informatie.
 • U moet een of meer Hyper-V- of VMware-virtualisatiehosts in de infrastructuur hebben. Als u een cloud maakt van een VMware-resourcegroep, moeten er een vCenter-server en de VMware ESX-host of -hostcluster met de VMware-resourcegroep beschikbaar zijn in de VMM-infrastructuur.

  • Als u selfservicegebruikers de mogelijkheid wilt geven virtuele machines op te slaan in de VMM-bibliotheek, moet u een bibliotheekshare of een map in een bibliotheekshare maken die als opslaglocatie kan dienen. Meer informatie.

   Opmerking: selfservicegebruikers moeten wel de machtiging Opslaan en opnieuw implementeren hebben om hun virtuele machines te kunnen opslaan.

  • U kunt onafhankelijk gemaakte bibliotheekshares toevoegen als alleen-lezen bibliotheekshares in de VMM wanneer u de wizard Cloud maken uitvoert. U kunt bijvoorbeeld buiten de VMM niet het pad \\VMMServer01\Finance\StoredVMs maken en vervolgens de bibliotheekshare \VMMServer01\Finance toevoegen aan de VMM-bibliotheek.

  • Het gegevenspad voor de selfservicegebruikersrol wordt opgegeven wanneer u een selfservicegebruikersrol maakt of wanneer u de eigenschappen van een selfservicegebruikersrol wijzigt.
  • Als u alleen-lezenshares wilt toewijzen aan de privécloud, waar beheerders alleen-lezenresources kunnen opslaan zoals .iso-bestanden die ze beschikbaar willen stellen aan selfservicegebruikers, moet u ervoor zorgen dat er een of meer bibliotheekshares zijn die u als de bibliotheekshares met alleen-lezentoegang kunt toewijzen

   Opmerking: selfservicegebruikers moeten de machtiging Auteur hebben om toegang te krijgen tot de resources.

  • De bibliotheekshares die u als resourcelocaties met alleen-lezentoegang voor de privécloud aanwijst, moeten uniek zijn vergeleken met de bibliotheekshare of -shares die wordt/worden gebruikt voor opgeslagen virtuele machines en voor het gegevenspad voor de gebruikersrol dat voor een selfservicegebruikersrol is opgegeven. Als het gegevenspad voor de gebruikersrol voor een selfservicegebruikersrol bijvoorbeeld \\VMMServer01\Finance is, kunt u voor de opgeslagen virtuele machines niet het pad \\VMMServer01\Finance\StoredVMs gebruiken. Als het gegevenspad voor de gebruikersrol echter \\VMMServer01\Finance\FinanceUserRoleData is, kunt u \\VMMServer01\Finance\StoredVMs wel gebruiken als pad voor de opgeslagen virtuele machines, omdat het volledige pad uniek is. U kunt ook volledig afzonderlijke bibliotheekshares maken.

Een privécloud maken op basis van een hostgroep

 1. Klik op VM's en services > Maken > Cloud maken om de wizard Cloud maken te openen.
 2. Geef in Algemeen een Naam en een optionele beschrijving voor de cloud op.
 3. Geef op of de cloud afgeschermde VM's ondersteunt.
 4. In Resources > Hostgroepen, selecteert u de groepen die u wilt toevoegen aan de cloud. Klik vervolgens op Volgende.
 5. Selecteer in Logische netwerken alle logische netwerken die u beschikbaar wilt maken voor de privécloud en klik op Volgende.

  Opmerking: alleen logische netwerken die zijn gekoppeld aan de fysieke netwerkadapters op hosts in de geselecteerde hostgroepen, worden weergegeven in de lijst.

 6. Selecteer in Load Balancers alle load balancers die u beschikbaar wilt maken voor deze privécloud en klik op Volgende.

  Opmerking: alleen load balancers die zijn gekoppeld aan de geselecteerde hostgroepen, worden weergegeven in de lijst.

 7. Selecteer in VIP-profielen alle VIP-sjablonen die u beschikbaar wilt maken voor de privécloud en klik op Volgende.

 8. Schakel in Poortclassificaties het selectievakje in naast elk van de poortclassificaties die u beschikbaar wilt maken voor de cloud en klik op Volgende.
 9. Schakel, als u opslag hebt die wordt beheerd door VMM, in Opslag het selectievakje in naast elk van de opslagclassificaties die u beschikbaar wilt maken voor de privécloud en klik op Volgende.

  Opmerking: alleen opslagclassificaties voor opslaggroepen die zijn toegewezen aan de geselecteerde hostgroepen, worden weergegeven in de lijst.

 10. In Bibliotheek > Opgeslagen VM-pad selecteert u de bibliotheekshare die u door de selfservicegebruikers wilt laten gebruiken voor het opslaan van VM's. Klik op OK.
 11. Klik in Bibliotheekshares met alleen-lezentoegang op > Toevoegen, selecteer een of meer bibliotheekshares waar beheerders alleen-lezenresources beschikbaar kunnen stellen aan cloudgebruikers. Klik op OK en klik op Volgende.
 12. Stel in Capaciteit capaciteitslimieten voor de privécloud in en klik op Volgende. U kunt de standaardwaarden accepteren of de selectievakjes bij Maximum gebruiken uitschakelen en quota instellen voor de volgende resources:

  QuotumtypeBeschrijving
  Virtuele CPU'sStelt een limiet aan de verwerkingscapaciteit binnen de privécloud die equivalent is aan de capaciteit die kan worden geboden door een opgegeven aantal CPU's. Toegepast op actieve virtuele machines. Het instellen van een CPU-quotum garandeert geen aaneensluitende capaciteit; het garandeert alleen de totale CPU-capaciteit die beschikbaar is voor hosts in de privécloud.
  GeheugenStelt een quotum in voor het geheugen (in gigabytes) dat beschikbaar is voor virtuele machines die in de privécloud worden geïmplementeerd. Alleen toegepast op actieve virtuele machines. Het instellen van een geheugenquotum garandeert geen aaneengesloten capaciteit. Zo kan de privécloud bijvoorbeeld 2 GB beschikbaar geheugen hebben op de ene host en 2 GB op de andere.
  OpslagStelt een quotum in voor de opslagcapaciteit (in gigabytes) die beschikbaar is voor virtuele machines die in de privécloud worden geïmplementeerd. Voor dynamische virtuele harde schijven worden quotumberekeningen gebaseerd op de maximumgrootte.
  Aangepast quotum (punten)Stelt een quotum in voor virtuele machines die in de privécloud worden geïmplementeerd, op basis van het totale aantal quotumpunten dat aan de virtuele machines wordt toegewezen via hun virtuele-machinesjablonen. Quotapunten zijn een willekeurige waarde die aan een virtuele-machinesjabloon kan worden toegewezen op basis van de verwachte grootte van de virtuele machines. Aangepaste quota worden beschikbaar gesteld voor achterwaartse compatibiliteit met selfservicegebruikersrollen die in VMM 2008 R2 zijn gemaakt.
  Virtuele machinesBeperkt het totale aantal virtuele machines dat in de privécloud kan worden geïmplementeerd.
 13. Schakel in Mogelijkheidsprofielen het selectievakje in voor de mogelijkheidsprofielen voor virtuele machines die u wilt toevoegen. Klik vervolgens op Volgende. Selecteer de mogelijkheidsprofielen die overeenkomen met het type van de hypervisorplatforms die in de geselecteerde hostgroepen worden uitgevoerd. De ingebouwde mogelijkheidsprofielen vertegenwoordigen de minimum- en maximumwaarden die voor een virtuele machine kunnen worden geconfigureerd voor elk ondersteund hypervisorplatform.

 14. Selecteer in Replicatiegroepende volgende replicatiegroepen voor de privécloud en klik op Volgende.
 15. Bevestig de instellingen in Samenvatting en klik op Voltooien.

Bekijk de status in Taken en controleer of de taak is voltooid.

Controleer of de privécloud is gemaakt door in VM's en services het item > Clouds uit te vouwen. U kunt ook in Bibliotheek > Cloudbibliotheken controleren om de bibliotheekshares met alleen-lezentoegang te bekijken.

Een privécloud maken vanuit een VMware-resourcegroep

 1. Klik op VM's en services > Maken > Cloud maken om de wizard Cloud maken te openen.
 2. Geef in Algemeen een Naam en een optionele beschrijving voor de cloud op.
 3. In Resources selecteert u VMware-resourcegroepen > Volgende.
 4. Selecteer in Logische netwerken alle logische netwerken die u beschikbaar wilt maken voor de privécloud en klik op Volgende.
 5. Selecteer in Load Balancers alle load balancers die u beschikbaar wilt maken voor de privécloud en klik op Volgende. Alleen load balancers die zijn gekoppeld aan de geselecteerde hostgroepen, worden weergegeven in de lijst.
 6. Selecteer in VIP-profielen alle VIP-sjablonen die u beschikbaar wilt maken voor de privécloud en klik op Volgende.
 7. In Opslag klikt u op Volgende. Met VMM worden opslagclassificaties die zijn toegewezen aan ESX-hosts niet beheerd of toegewezen.
 8. In Bibliotheek > Opgeslagen VM-pad selecteert u de bibliotheekshare die u door selfservicegebruikers wilt laten gebruiken voor het opslaan van VM's en klik op OK.
 9. Klik in Bibliotheekshares met alleen-lezentoegang op > Toevoegen, selecteer een of meer bibliotheekshares waar beheerders alleen-lezenresources beschikbaar kunnen stellen aan cloudgebruikers. Klik op OK en klik op Volgende.
 10. Stel in Capaciteit capaciteitslimieten voor de privécloud in en klik op Volgende. U kunt de standaardwaarden accepteren of de selectievakjes bij Maximum gebruiken uitschakelen en quota instellen voor de volgende resources:

  QuotumtypeBeschrijving
  Virtuele CPU'sStelt een limiet aan de verwerkingscapaciteit binnen de privécloud die equivalent is aan de capaciteit die kan worden geboden door een opgegeven aantal CPU's. Toegepast op actieve virtuele machines. Het instellen van een CPU-quotum garandeert geen aaneensluitende capaciteit; het garandeert alleen de totale CPU-capaciteit die beschikbaar is voor hosts in de privécloud.
  GeheugenStelt een quotum in voor het geheugen (in gigabytes) dat beschikbaar is voor virtuele machines die in de privécloud worden geïmplementeerd. Alleen toegepast op actieve virtuele machines. Het instellen van een geheugenquotum garandeert geen aaneengesloten capaciteit. Zo kan de privécloud bijvoorbeeld 2 GB beschikbaar geheugen hebben op de ene host en 2 GB op de andere.
  OpslagStelt een quotum in voor de opslagcapaciteit (in gigabytes) die beschikbaar is voor virtuele machines die in de privécloud worden geïmplementeerd. Voor dynamische virtuele harde schijven worden quotumberekeningen gebaseerd op de maximumgrootte.
  Aangepast quotum (punten)Stelt een quotum in voor virtuele machines die in de privécloud worden geïmplementeerd, op basis van het totale aantal quotumpunten dat aan de virtuele machines wordt toegewezen via hun virtuele-machinesjablonen. Quotapunten zijn een willekeurige waarde die aan een virtuele-machinesjabloon kan worden toegewezen op basis van de verwachte grootte van de virtuele machines. Aangepaste quota worden beschikbaar gesteld voor achterwaartse compatibiliteit met selfservicegebruikersrollen die in VMM 2008 R2 zijn gemaakt.
  Virtuele machinesBeperkt het totale aantal virtuele machines dat in de privécloud kan worden geïmplementeerd.
 11. Selecteer ESX Server in Mogelijkheidsprofielen en klik op Volgende. De ingebouwde mogelijkheidsprofielen vertegenwoordigen de minimum- en maximumwaarden die voor een virtuele machine kunnen worden geconfigureerd voor elk ondersteund hypervisorplatform.

 12. Bevestig de instellingen in Samenvatting en klik op Voltooien.

Bekijk de status in Taken en controleer of de taak is voltooid.

Controleer of de privécloud is gemaakt door in VM's en services het item > Clouds uit te vouwen. U kunt ook in Bibliotheek > Cloudbibliotheken controleren om de bibliotheekshares met alleen-lezentoegang te bekijken.

Persoonlijke clouds toewijzen aan gebruikersrollen

Nadat u een privécloud hebt gemaakt, kunt u deze aan een of meer gebruikersrollen toewijzen.

 1. In VM's en services klikt u op de privécloud die u wilt toewijzen.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde cloud en klik op Cloud toewijzen.
 3. Selecteer een bestaande gebruikersrol of klik op Gebruikersrol maken en deze cloud toewijzen als u een nieuwe wilt maken.
© 2017 Microsoft