Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Een SDN-software load balancer instellen in de VMM-infrastructuur

Rayne Wiselman|Laatst bijgewerkt: 13-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: System Center 2016 - Virtual Machine Manager

In dit artikel wordt beschreven hoe u een SDN (Software Defined Networking)-software load balancer (SLB) implementeert in de infrastructuur van System Center 2016 - Virtual Machine Manager (VMM).

Met de SLB is zelfs distributie van het netwerkverkeer van tenants en tenantklanten tussen virtuele netwerkbronnen mogelijk, zodat meerdere servers als host kunnen fungeren voor dezelfde werkbelasting om hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid te bieden. Meer informatie.

U kunt VMM gebruiken voor het implementeren van een netwerkcontroller en een software load balancer. Nadat u SLB hebt ingesteld, kunt u gebruikmaken van de multiplexing- en NAT-mogelijkheden in uw SDN-infrastructuur.

Voordat u begint

Controleer het volgende:

 • Planning: lees over het plannen van een softwaregedefinieerd netwerk en bekijk de planningstopologie in dit document. In het diagram ziet u een voorbeeld van een installatie met vier knooppunten. De installatie is maximaal beschikbaar met drie netwerkcontrollerknooppunten (VM) en drie SLB/MUX-knooppunten. U ziet twee tenants met één virtueel netwerk, onderverdeeld in twee virtuele subnetten die een weblaag en een databaselaag simuleren. Zowel de infrastructuur als de tenant-VM's kunnen opnieuw worden gedistribueerd naar elke fysieke host.
 • Netwerkcontroller: u moet een SDN-netwerkcontroller in de VMM-infrastructuur hebben geïmplementeerd, zodat u de reken- en netwerkinfrastructuur hebt voordat u de taakverdeling instelt.
 • SSL-certificaat: als u de SLB-servicesjabloon wilt importeren, moet u een SSL-certificaat voorbereiden. U hebt het certificaat beschikbaar gesteld tijdens de implementatie van de netwerkcontroller. Gebruik het certificaat dat u hebt voorbereid tijdens het implementeren van de netwerkcontroller voor SLB door met de rechtermuisknop op het certificaat te klikken en het zonder wachtwoord in CER-indeling te exporteren. Plaats het in de bibliotheek in de map NCCertificate.CR die u bij het instellen van de netwerkcontroller hebt gemaakt.
 • Servicesjabloon: VMM maakt gebruik van een servicesjabloon om de SLB-implementatie te automatiseren. Servicesjablonen ondersteunen de implementatie van meerdere knooppunten op virtuele machines van de eerste en tweede generatie.
 • SLB VM's: op alle SLB virtuele machines moet Windows Server 2016 met de nieuwste patches worden uitgevoerd.
 • HNV-netwerk: zorg ervoor dat u het Provider HNV-netwerk als onderdeel van NC-validatie hebt gemaakt. Meer informatie.

Implementatiestappen

 1. Het SSL-certificaat voorbereiden: plaats het certificaat in de VMM-bibliotheek.
 2. De servicesjabloon downloaden: download de servicesjabloon die u nodig hebt om SLB/MUX te implementeren.
 3. De logische tussenliggende netwerken maken: u moet logische netwerken maken:
  • Een logisch netwerk om het tussenliggende fysieke netwerk (front-end) te spiegelen.
  • Persoonlijke VIP- (virtueel IP-adres) en openbare VIP-netwerken om VIP's toe te wijzen aan de SLB-service.
 4. Persoonlijke en openbare logische VIP-netwerken maken: persoonlijke VIP- (virtueel IP-adres) en openbare VIP-netwerken om VIP's toe te wijzen aan de SLB-service.
 5. De servicesjabloon importeren: importeer de SLB-servicesjabloon en pas de sjabloon aan.
 6. SLB implementeren: implementeer SLB als een VMM-service en configureer de service-eigenschappen.
 7. De implementatie valideren: configureer BGP-peering tussen het SLB/MUX-exemplaar en een BGP-router, wijs een openbaar IP-adres toe aan een tenant-VM of service en verkrijg toegang tot de VM of service van buiten het netwerk.

Het certificaat voorbereiden

Controleer of het SSL-certificaat dat u hebt gemaakt tijdens de NC-implementatie, is gekopieerd naar de map NCCertificate.CR.

De servicesjabloon downloaden

 1. Download de SDN-map vanuit de Microsoft SDN GitHub-opslagplaats en kopieer de sjablonen van VMM >Sjablonen > SLB naar een lokaal pad op de VMM-server.
 2. Pak de inhoud uit in een map op een lokale computer. U importeert deze later in de bibliotheek.

De download bevat twee sjablonen:

 • De sjabloon SLB Production Generation 1 VM.xml is voor het implementeren van de SLB-service op virtuele machines van de eerste generatie.
 • SLB Production Generation 2 VM.xml -sjabloon is voor het implementeren van de SLB-service op virtuele machines van de tweede generatie.

Beide sjablonen hebben een standaardaantal van drie virtuele machines die in Service Template Designer kunnen worden gewijzigd.

Het logische tussenliggende netwerk maken

 1. Open de wizard Logisch netwerk maken en typ een naam en optionele beschrijving.
 2. Selecteer bij Instellingen de optie Eén verbonden netwerk. Schakel het vakje Maak een VM-netwerk met dezelfde naam in, zodat virtuele machines rechtstreeks toegang hebben tot dit logische netwerk, en selecteer Beheerd door de netwerkcontroller.
 3. Voeg in Netwerksite de netwerksitegegevens voor uw subnet toe.
 4. Controleer de gegevens in Samenvatting en voltooi de wizard Logisch netwerk maken.

Een IP-adresgroep maken voor het logische tussenliggende netwerk

Dit is de IP-adresgroep waar DIP's worden toegewezen aan de virtuele SLB/MUX-machines en de virtuele BGP-peermachine (indien geïmplementeerd).

Opmerking:

 • Zorg ervoor dat u het IP-adresbereik gebruikt dat overeenkomt met de IP-adresruimte van uw tussenliggende netwerk. Neem niet het eerste IP-adres van uw subnet op in de IP-adresgroep die u gaat maken. Een voorbeeld: als het beschikbare subnet loopt van .1 tot .254, laat u uw bereik beginnen bij .2 of hoger.
 • Nadat u het logische tussenliggende netwerk hebt gemaakt, moet u ervoor zorgen dat u dit logische netwerk koppelt aan het uplinkpoortprofiel van de beheerswitch dat u hebt gemaakt tijdens het implementeren van de netwerkcontroller.

De IP-adresgroep maken:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het logische netwerk > IP-adresgroep maken.
 2. Geef een naam en desgewenst een beschrijving op voor de IP-adresgroep en zorg ervoor dat het juiste logische netwerk is geselecteerd.
 3. Selecteer in Netwerksite het subnet dat deze IP-adresgroep bedient. Als u meer dan één subnet als onderdeel van uw HNV-providernetwerk hebt, moet u een groep vaste IP-adressen voor elk subnet maken. Als u slechts één site (bijvoorbeeld zoals de voorbeeldtopologie) hebt,hoeft u alleen op Volgende te klikken.
 4. Configureer in IP-adresbereik het begin- en eind-IP-adres. Gebruik niet de eerste drie IP-adressen van uw beschikbare subnet. Bijvoorbeeld: bij een beschikbaar subnet van .1 tot .254 start u uw bereik bij .4 of hoger.
 5. Vervolgens configureert u het standaardgatewayadres. Klik op Invoegen naast het vak Standaardgateways, typ het adres en gebruik de standaardgegevenswaarde. Configureer desgewenst DSN en WINS.
 6. Controleer de samenvattingsinformatie en klik op Voltooien om de wizard te voltooien.

  Opmerking: zorg ervoor dat u het logische netwerk koppelt aan het uplinkpoortprofiel van de beheerswitch.

Persoonlijke en openbare logische VIP-netwerken maken

U hebt een persoonlijke VIP-adresgroep nodig om een VIP toe te wijzen en een openbare VIP voor de SLB Manager-service. Houd er rekening mee dat de procedure voor het maken van beide vergelijkbaar is, maar dat er enkele verschillen zijn.

Een persoonlijke VIP maken:

 1. Start de wizard Logisch netwerk maken. Typ een naam en optionele beschrijving voor dit netwerk.
 2. Selecteer bij Instellingen de optie Eén verbonden netwerk. Selecteer Een VM-netwerk met dezelfde naam maken zodat virtuele machines rechtstreeks toegang hebben tot dit logische netwerk. Selecteer Beheerd door de netwerkcontroller.
 3. Voeg bij Netwerklocatie de netwerklocatiegegevens toe voor uw persoonlijke logische VIP-netwerk.
 4. Controleer de gegevens in Samenvatting en voltooi de wizard.

Een openbare VIP maken:

 1. Start de wizard Logisch netwerk maken. Typ een naam en optionele beschrijving voor dit netwerk.
 2. Selecteer bij Instellingen de optie Eén verbonden netwerk. Selecteer Een VM-netwerk met dezelfde naam maken zodat virtuele machines rechtstreeks toegang hebben tot dit logische netwerk. Selecteer de opties Beheerd door de netwerkcontroller en Openbaar IP-adresnetwerk.
 3. Voeg bij Netwerklocatie de netwerklocatiegegevens toe voor uw openbare logische VIP-netwerk.
 4. Controleer de gegevens in Samenvatting en voltooi de wizard.

IP-adresgroepen maken voor de persoonlijke en openbare VIP-netwerken

 1. Klik met de rechtermuisknop op het persoonlijke logische VIP-netwerk > IP-adresgroep maken.
 2. Geef een naam en desgewenst een beschrijving op voor de IP-adresgroep en zorg ervoor dat het juiste logische netwerk is geselecteerd.
 3. Accepteer de standaardnetwerksite en klik op Volgende.
 4. Configureer in IP-adresbereik het begin- en eind-IP-adres.

  Opmerking: gebruik het eerste IP-adres van uw beschikbare subnet niet. Bijvoorbeeld: bij een beschikbaar subnet van .1 tot .254 begint u uw bereik bij .2 of hoger.

 5. Typ in IP-adressen gereserveerd voor VIP's van Load Balancers het IP-adresbereik in het subnet. Dit moet overeenkomen met het begin- en eindadres dat u hebt opgegeven.

 6. U hoeft de gateway-, DNS- of WINS-gegevens niet op te geven omdat deze groep alleen wordt gebruikt voor het toewijzen van IP-adressen voor VIP's via de netwerkcontroller. Klik op Volgende om deze schermen over te slaan. Typ het adres en gebruik de standaardgegevens. Configureer desgewenst DSN en WINS.
 7. Controleer de samenvattingsinformatie en klik op Voltooien om de wizard te voltooien.
 8. Herhaal de procedure voor het openbare logische VIP-netwerk en typ nu het IP-adresbereik voor het openbare netwerk.

De servicesjabloon importeren

Importeer de servicesjabloon in de VMM-bibliotheek. Voor dit voorbeeld wordt de sjabloon voor de tweede generatie geïmporteerd.

 1. Klik op Bibliotheek > Sjabloon importeren.
 2. Blader naar de servicesjabloonmap en selecteer het bestand SLB Production Generation 2 VM.xml.
 3. Werk de parameters voor uw omgeving bij wanneer u de servicesjabloon importeert. De bibliotheekresources zijn tijdens het implementeren van de netwerkcontroller geïmporteerd.

  • WinServer.vhdx: selecteer de installatiekopie voor de virtuele harde schijf die u hebt voorbereid en eerder tijdens het implementeren van de netwerkcontroller hebt geïmporteerd.
  • NCCertificate.CR: deze bibliotheekresource bevat scripts die worden gebruikt voor het instellen van de netwerkcontroller. Wijs deze toe aan de NCCertificate.cr-bibliotheekresource in de VMM-bibliotheek.
  • EdgeDeployment.CR: wijs deze toe aan de EdgeDeployment.cr-bibliotheekresource in de VMM-bibliotheek.
 4. Vergeet niet dat u het eerder gemaakte CER-certificaat moet hebben gekopieerd naar de map NCCertificate.CR.

 5. Controleer op de pagina Samenvatting de details en klik op Importeren.

  Opmerking: u kunt de servicesjabloon aanpassen. Meer informatie.

De SLB-service implementeren

Implementeer nu een exemplaar van de SLB/MUX-service.

 1. Selecteer de SLB Production Generation 2 VM.xml-servicesjabloon > Implementatie configureren. Typ een naam en optionele beschrijving voor het service-exemplaar. Het doel moet worden toegewezen aan een hostgroep die de hosts bevat die u hebt geconfigureerd.
 2. Wijs in het gedeelte Netwerkinstellingen het item TransitNetwork toe aan uw tussenliggende VM-netwerk en ManagementNetwork aan uw beheer-VM-netwerk.

  Opmerking: het dialoogvenster Service implementeren wordt weergegeven nadat de toewijzing is voltooid. Het is normaal dat VM-exemplaren eerst rood worden weergegeven. Klik op Voorbeeld vernieuwen om automatisch geschikte hosts voor de virtuele machine te vinden.

 3. Configureer aan de linkerkant van het venster Implementatie configureren de instellingen, zoals wordt beschreven in de volgende tabel:

  InstellingVereisteBeschrijving
  Tussenliggend netwerkVereistUw tussenliggende VM-netwerk.
  LocalAdminVereistSelecteer een Uitvoeren als-account in uw omgeving dat wordt gebruikt als de lokale beheerder op de virtuele machines. De gebruikersnaam moet Administrator zijn.
  BeheernetwerkVereistKies het beheer-VM-netwerk dat u hebt gemaakt voor hostbeheer.
  MgmtDomainAccountVereistSelecteer een Uitvoeren als-account met machtigingen om de virtuele SLB/MUX-machines toe te voegen aan het Active Directory-domein dat aan de netwerkcontroller is gekoppeld. Dit kan hetzelfde account zijn dat u tijdens het implementeren van de netwerkcontroller hebt gebruikt in MgmtDomainAccount.
  MgmtDomainFQDNVereistFQDN voor het Active Directory-domein waarvan de virtuele SLB/MUX-machines deel gaan uitmaken.
  SelfSignedConfigurationVereistGeef Waar op als het certificaat dat u gebruikt zelfondertekend is.
 4. Nadat u deze instellingen hebt geconfigureerd, klikt u op Service implementeren om te beginnen met de service-implementatietaak. Implementatietijden variëren, afhankelijk van uw hardware, maar zijn meestal tussen 30 en 60 minuten.

 5. Als u geen VHDX met een volumelicentie gebruikt of als de VHDX de productcode niet van een antwoordbestand heeft, stopt de implementatie bij de pagina Productcode tijdens het inrichten van de virtuele SLB/MUX-machines. U moet handmatig toegang tot het bureaublad van de virtuele machine krijgen en de productcode overslaan of invoeren.
 6. Wanneer de service-implementatietaak is voltooid, controleert u of de service verschijnt in VM's en services > Services > VM-netwerkgegevens voor services. Klik met de rechtermuisknop op de service en controleer of de status Geïmplementeerd is in Eigenschappen.

Controleer na de implementatie of de service wordt weergegeven in Alle hosts > Services > VM-netwerkgegevens voor services. Klik met de rechtermuisknop op de SLB MUX-service > Eigenschappen en controleer of de status Geïmplementeerd is. Als de implementatie van SLB/MUX mislukt, verwijdert u het mislukte service-exemplaar voordat u de SLB opnieuw implementeert.

Als u de schaal van een geïmplementeerd exemplaar van de software load balancer-service wilt aanpassen, wordt u verwezen naar deze blog.

De SLB-rol en SLB/MUX-eigenschappen configureren

Opmerking: controleer voordat u doorgaat of het logische HNV PA-netwerk is gemaakt.

Nu de service is geïmplementeerd, kunt u de eigenschappen ervan configureren. U moet het SLB-service-exemplaar dat u hebt geïmplementeerd met de netwerkcontroller koppelen en vervolgens BGP-peering configureren tussen het SLB/MUX-exemplaar en een TOR-switch of BGP-routerpeer.

 1. Klik op Infrastructuur > Netwerkservice. Klik met de rechtermuisknop op de netwerkcontrollerservice > Eigenschappen.
 2. Selecteer het tabblad Services > Load Balancer-rol > Gekoppelde service > Bladeren.
 3. Selecteer het SLB/MUX-service-exemplaar dat u eerder hebt gemaakt en klik op OK. Selecteer een Uitvoeren als-account.
 4. Gebruik voor het beheer-IP-adres een IP-adres van de persoonlijke VIP-groep die u eerder hebt gemaakt. Geef eventueel de IP-adresbereiken op die moeten worden uitgesloten van de uitgaande NAT.
 5. Klik op het SLB/MUX-exemplaar dat staat vermeld onder de rol Load Balancer in de wizard. Typ het lokale ASN voor uw datacenter en de details voor de apparaten of BGP-peers waarmee SLB/MUX kan koppelen.
 6. Het SLB-service-exemplaar is nu gekoppeld aan de SLBM-service, en u ziet het exemplaar van de virtuele SLB/MUX-machine met alle instellingen onder de rol Load Balancer.

De implementatie valideren

Nadat u SLB/MUX hebt geïmplementeerd, kunt u de implementatie valideren door BGP-peering te configureren tussen het SLB/MUX-exemplaar en een BGP-router, een openbaar IP-adres toe te wijzen aan een tenant-VM of service en de tenant-VM of service van buiten het netwerk te benaderen.

Gebruik de volgende procedure voor de validatie:

 1. Geef de details van uw externe router op in de wizard. Bijvoorbeeld:

  Het IP-adres

 2. Klik op OK om de configuratie van het SLB/MUX-service-exemplaar te voltooien.

 3. Bekijk het venster Taken om te controleren of de taken De infrastructuurrol bijwerken met de vereiste configuratie en Service-exemplaar koppelen aan infrastructuurrol zijn voltooid.
 4. Om de BGP-peeringbewerking te voltooien moet u BGP koppelen aan uw SLB/MUX-exemplaar op de router. Als u een hardwarerouter gebruikt, moet u de documentatie van uw leverancier raadplegen met betrekking tot het instellen van BGP-peering voor dat apparaat.

  Ook moet u het IP-adres van het SLB/MUX-exemplaar weten dat u eerder hebt geïmplementeerd. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de virtuele SLB MUX-machine en ipconfig /all uitvoeren vanaf de opdrachtregel of het IP-adres opvragen in de VMM-console.

  Opmerking: voer een IP-adres van het tussenliggende netwerk in.

 5. Als u een nieuwe VIP-groep maakt nadat peering is voltooid, moet u alle VIP-adresgroepen adverteren met de VMM-console.

VIP's inrichten voor tenant-VM's

U kunt VIP's inrichten voor tenant-VM's. U kunt dit voor elke virtuele machine afzonderlijk of via servicesjablonen doen.

In deze procedure wordt een VIP voor afzonderlijke VM's ingericht. Dit is geen veelvoorkomend scenario, maar het is nuttig voor evaluatiedoeleinden. Er wordt als volgt een VIP voor twee VM's ingericht met PowerShell:

 1. Implementeer de VM-exemplaren met een VM-sjabloon.
 2. Maak een VIP-sjabloon in de VMM-console.
 3. Maak een VIP en wijs deze toe aan de VM's met behulp van PowerShell.

  Opmerking: op dit moment wordt het maken van een VIP via de console niet ondersteund.

Een VIP-sjabloon maken

 1. Klik in de VMM-console op Infrastructuur > VIP-sjabloon maken. Geef een naam voor het sjabloon en desgewenst een beschrijving op.
 2. Geef in VIP-poort de te testen poort op. Geef in Back-endpoort de poort op van waaruit u verkeer op de back-end wilt toewijzen. Klik op Volgende.
 3. Klik in Een sjabloontype opgeven op Specifiek. Selecteer Microsoft voor Fabrikant. Selecteer Microsoft-netwerkcontroller voor Model. Klik op Volgende.
 4. Selecteer in Geef protocolopties op het protocol waarvoor u een VIP-toewijzing wilt maken. De opties voor HTTP en HTTPS worden vaak gebruikt, maar als eenvoudig voorbeeld kunt u de optie Aangepast en type TCP selecteren. Klik op Volgende.

  Opmerking: alleen TCP of UDP wordt ondersteund.

 5. Klik op Volgende.
 6. Selecteer de standaardtaakverdelingsmethode voor uw organisatie en klik op Volgende.
 7. Geef de juiste waarden op in Statusmonitors.
 8. Controleer de instellingen en klik op Voltooien om de VIP-sjabloon te maken.

De VIP maken met behulp van PowerShell

Met het volgende PowerShell-voorbeeldscript wordt een VIP voor twee virtuele machines gemaakt. Vervang in het gedeelte met parameters in het script de voorbeelden die in dit script worden gebruikt, door de feitelijke waarden van uw testomgeving. Het script moet worden uitgevoerd op de VMM-server of op een computer waarop de VMM-console wordt uitgevoerd.

param(

[Parameter(Mandatory=$false)]
# Name of the Network Controller Network Service
# This value should be the name you gave the Network Controller service
# when you on-boarded the Network Controller to VMM
$LBServiceName = "NC",

[Parameter(Mandatory=$false)]
# Name of the VM instances to which you want to assign the VIP
$VipMemberVMNames = @("WGB-001","WGB-002"),

[Parameter(Mandatory=$false)]
# VIP address you want to assign from the VIP pool.
# Pick any VIP that falls within your VIP IP Pool range.
$VipAddress = "20.20.20.253",

[Parameter(Mandatory=$false)]
# Name of the VIP VM Network
$VipNetworkName = "vip",

[Parameter(Mandatory=$false)]
# The name of the VIP template you created via the VMM Console.
$VipTemplateName = "ADVWRKS-VIP",

[Parameter(Mandatory=$false)]
# Arbitrary but good to match the VIP you're using.
$VipName = "scvmm_20_20_20_253_5001"

)

Import-Module virtualmachinemanager

$lb = Get-scLoadBalancer | where { $_.Service.Name -like $LBServiceName};
$vipNetwork = get-scvmnetwork -Name $VipNetworkName;

$vipMemberNics = @();
foreach ($vmName in $VipMemberVMNames)
{
$vm = get-scvirtualmachine -Name $vmName;
#  if ($vm.VirtualNetworkAdapters[0].VMNetwork.ID -ne $vipNetwork.ID)
#  {
#    $vm.VirtualNetworkAdapters[0] | set-scvirtualnetworkadapter -VMNetwork $vipNetwork;
#  }

$vipMemberNics += $vm.VirtualNetworkAdapters[0];
}

$existingVip = get-scloadbalancervip -Name $VipName
if ($existingVip -ne $null)
{
#  foreach ($mem in $existingVip.VipMembers)
#  {
#    $mem | remove-scloadbalancervipmember;
#  }

$existingVip | remove-scloadbalancervip;
}

$vipt = get-scloadbalancerviptemplate -Name $VipTemplateName;

$vip = New-SCLoadBalancerVIP -Name $VipName -LoadBalancer $lb
-IPAddress $VipAddress -LoadBalancerVIPTemplate $vipt
-FrontEndVMNetwork $vipNetwork
-BackEndVirtualNetworkAdapters $vipMemberNics;
Write-Output "Created VIP " $vip;

$vip = get-scloadbalancervip -Name $VipName;
Write-Output "VIP with members " $vip;

Inkomende NAT-regels configureren

Om het BGP-peeringproces te voltooien moet u een BGP zodanig configureren dat deze wordt gekoppeld aan uw SLB/MUX-exemplaar op de router.

 • Als u een hardwarerouter gebruikt, moet u in de documentatie van de leverancier de instructies raadplegen over het instellen van BGP-peering voor dat apparaat.
 • Ga na wat het IP-adres van het SLB/MUX-exemplaar is dat u eerder hebt geïmplementeerd. U kunt dit doen door u aan te melden bij de virtuele SLB/MUX-machine en ipconfig uit te voeren.

Gebruik de volgende procedure om inkomende NAT-regels te configureren:

 1. Klik op VM's en services > VM-netwerken en dubbelklik op het netwerk dat u wilt configureren met NAT-regels.
 2. Selecteer Connectiviteit in de wizard, selecteer Rechtstreeks verbinding maken met een aanvullend netwerk en Network Address Translation (NAT).
 3. Selecteer bij Gatewayapparaat de naam van uw netwerkcontrollerservice.
 4. Selecteer Network Address Translation en kies de openbare VIP-groep. Geef eventueel een VIP-adres op. Er wordt automatisch een VIP-adres toegewezen als u geen adres kiest.
 5. Klik in NAT-regels op Toevoegen en typ de regelnaam, het protocol, de binnenkomende poortwaarde en het doeladres en de doelpoort voor de regel.

  NAT

U moet de onlangs gemaakte NAT-regels in de VMM-wizard kunnen zien.

Uitgaande NAT-regels

Nadat u de inkomende NAT-regels hebt gemaakt, worden de uitgaande NAT-regels automatisch gemaakt.

De software load balancer verwijderen uit de SDN-infrastructuur

Volg deze stappen om de SLB te verwijderen uit de SDN-infrastructuur.

Volgende stappen

Een RAS-gateway maken

© 2017 Microsoft