Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Nano Server bijwerken

Jaime Ondrusek|Laatst bijgewerkt: 14-4-2017
|
1 Inzender

Nano Server biedt verschillende manieren om up-to-date te blijven. Vergeleken met andere installatieopties van Windows Server, volgt Nano Server een actiever onderhoudsmodel dat vergelijkbaar is met dat van Windows 10. Deze periodieke releases worden Current Branch for Business (CBB)-releases genoemd. Deze aanpak ondersteunt klanten die sneller willen innoveren en zich willen ontwikkelen in een 'cloudcadans', met snellere ontwikkelingscycli. Zie het Windows Server-blog voor meer informatie over CBB.

Tussen deze CBB-releases blijft Nano Server up-to-date met een reeks cumulatieve updates. De eerste cumulatieve update voor Nano Server is bijvoorbeeld uitgebracht op 26 september 2016, met update KB3192366. Met deze en volgende cumulatieve updates bieden we verschillende opties voor het installeren van deze updates op Nano Server. In dit artikel gebruiken we de update KB3192366 als voorbeeld om aan te tonen hoe u cumulatieve updates voor Nano Server kunt downloaden en toepassen. Zie het Microsoft Update-blog voor meer informatie over het cumulatieve-updatemodel.

Opmerking

In optionele Nano Server-pakketten die u vanaf een medium of vanuit een onlineopslagplaats installeert, zijn geen recente beveiligingspatches opgenomen. Om te voorkomen dat de versies van de optionele pakketten en het basisbesturingssysteem niet met elkaar overeenkomen, moet u de meest recente cumulatieve update direct na de installatie van een optioneel pakket installeren en voordat u de server opnieuw start.

Voor de cumulatieve update voor Windows Server 2016 van 26 september 2016 (KB3192366) moet u eerst de meest recente onderhoudsstackupdate voor Windows 10 versie 1607 van 23 augustus 2016 (KB3176936) installeren. Voor de meeste onderstaande opties hebt u de MSU-bestanden nodig die de CAB-updatepakketten bevatten. Ga naar de Microsoft Update-catalogus om deze updatepakketten te downloaden:

Als u de MSU-bestanden uit de Microsoft Update-catalogus hebt gedownload, slaat u ze op een netwerkshare of in een lokale map (bijvoorbeeld C:\ServicingPackages) op. U kunt de namen van de MSU-bestanden wijzigen op basis van het bijbehorende KB-nummer zoals hieronder is gedaan, zodat u ze gemakkelijker kunt herkennen. Vervolgens gebruikt u het hulpprogramma Uitvouwen om de CAB-bestanden in afzonderlijke mappen uit te pakken en de CAB-bestanden naar één map te kopiëren.

  mkdir C:\ServicingPackages_expanded
  mkdir C:\ServicingPackages_expanded\KB3176936
  mkdir C:\ServicingPackages_expanded\KB3192366
  Expand C:\ServicingPackages\KB3176936.msu -F:* C:\ServicingPackages_expanded\KB3176936
  Expand C:\ServicingPackages\KB3192366.msu -F:* C:\ServicingPackages_expanded\KB3192366
  mkdir C:\ServicingPackages_cabs
  copy C:\ServicingPackages_expanded\KB3176936\Windows10.0-KB3176936-x64.cab C:\ServicingPackages_cabs
  copy C:\ServicingPackages_expanded\KB3192366\Windows10.0-KB3192366-x64.cab C:\ServicingPackages_cabs

Nu kunt de uitgepakte CAB-bestanden gebruiken om de updates op een aantal verschillende manieren toe te passen op een installatiekopie van Nano Server, afhankelijk van uw behoeften. De volgende opties worden in een willekeurige volgorde van voorkeur weergegeven. Gebruik de optie die het meest geschikt is voor uw omgeving.

Opmerking

Als u de DISM-hulpprogramma's voor onderhoud van Nano Server gebruikt, moet u een versie van DISM gebruiken die hetzelfde is als of nieuwer is dan de versie van Nano Server waarvoor u onderhoud uitvoert. Dit doet u door DISM uit te voeren vanuit een overeenkomende versie van Windows, een overeenkomende versie van Windows Asssessment and Deployment Kit (ADK) te installeren of DISM in Nano Server zelf uit te voeren.

Optie 1: een cumulatieve update integreren in een nieuwe installatiekopie

Als u een nieuwe Nano Server-installatiekopie maakt, kunt u de meest recente cumulatieve update rechtstreeks in de installatiekopie integreren, zodat deze bij de eerste keer opstarten alle patches bevat.

New-NanoServerImage -ServicingPackagePath 'C:\ServicingPackages_cabs\Windows10.0-KB3176936-x64.cab', 'C:\ServicingPackages_cabs\Windows10.0-KB3192366-x64.cab' -<other parameters>

Optie 2: een cumulatieve update integreren in een bestaande installatiekopie

Als u een bestaande Nano Server-installatiekopie hebt die u als basis wilt gebruiken voor het maken van specifieke exemplaren van Nano Server, kunt u de meest recente cumulatieve update rechtstreeks in uw bestaande basisinstallatiekopie integreren, zodat de computers die op basis van deze installatiekopie worden gemaakt, bij de eerste keer opstarten over alle patches beschikken.

Edit-NanoServerImage -ServicingPackagePath 'C:\ServicingPackages_cabs\Windows10.0-KB3176936-x64.cab', 'C:\ServicingPackages_cabs\Windows10.0-KB3192366-x64.cab' -TargetPath .\NanoServer.wim

Optie 3: de cumulatieve update toepassen op een bestaande offline-VHD of -VHDX

Als u een bestaande virtuele harde schijf (VHD of VHDX) hebt, kunt u de DISM-hulpprogramma's gebruiken om de update op de virtuele harde schijf toe te passen. U moet ervoor zorgen dat de schijf niet in gebruik is door de VM's waarop de schijf wordt gebruikt af te sluiten of door het virtuelehardeschijfbestand te ontkoppelen.

 • PowerShell gebruiken

   Mount-WindowsImage -ImagePath .\NanoServer.vhdx -Path .\MountDir -Index 1
   Add-WindowsPackage -Path .\MountDir -PackagePath C:\ServicingPackages_cabs
   Dismount-WindowsImage -Path .\MountDir -Save
  
 • dism.exe gebruiken

   dism.exe /Mount-Image /ImageFile:C:\NanoServer.vhdx /Index:1 /MountDir:C:\MountDir
   dism.exe /Image:C:\MountDir /Add-Package /PackagePath:C:\ServicingPackages_cabs
   dism.exe /Unmount-Image /MountDir:C:\MountDir /Commit
  

Optie 4: de cumulatieve update toepassen op een actieve Nano Server

Als u een actieve virtuele machine of fysieke host met Nano Server hebt en u het CAB-bestand voor de update hebt gedownload, kunt u de DISM-hulpprogramma's gebruiken om de update toe te passen terwijl het besturingssysteem online is. U moet het CAB-bestand lokaal kopiëren naar Nano Server of naar een toegankelijke netwerklocatie. Als u een onderhoudsstackupdate toepast, moet u de server opnieuw starten nadat u de onderhoudsstackupdate hebt toegepast en voordat u aanvullende updates toepast.

Opmerking

Als u de VHD- of VHDX-installatiekopie van Nano Server hebt gemaakt met de cmdlet New-NanoServerImage en geen maximumgrootte voor het virtuelehardeschijfbestand het opgegeven, is de standaardgrootte van 4 GB te klein om de cumulatieve update te kunnen toepassen. Voordat u de update installeert, moet u Hyper-V-beheer, Schijfbeheer, PowerShell of een ander hulpprogramma gebruiken om de virtuele harde schijf en het systeemvolume uit te breiden tot minimaal 10 GB. U kunt ook de parameter ScratchDir in de DISM-hulpprogramma's gebruiken om de scratchdirectory in te stellen op een volume met minimaal 10 GB beschikbare ruimte.

$s = New-PSSession -ComputerName (Read-Host "Enter Nano Server IP address") -Credential (Get-Credential)
Copy-Item -ToSession $s -Path C:\ServicingPackages_cabs -Destination C:\ServicingPackages_cabs -Recurse
Enter-PSSession $s
 • PowerShell gebruiken

   # Apply the servicing stack update first and then restart
   Add-WindowsPackage -Online -PackagePath C:\ServicingPackages_cabs\Windows10.0-KB3176936-x64.cab
   Restart-Computer; exit
  
   # After restarting, apply the cumulative update and then restart
   Enter-PSSession -ComputerName (Read-Host "Enter Nano Server IP address") -Credential (Get-Credential)
   Add-WindowsPackage -Online -PackagePath C:\ServicingPackages_cabs\Windows10.0-KB3192366-x64.cab
   Restart-Computer; exit
  
 • dism.exe gebruiken

   # Apply the servicing stack update first and then restart
   dism.exe /Online /Add-Package /PackagePath:C:\ServicingPackages_cabs\Windows10.0-KB3176936-x64.cab
  
   # After the operation completes successfully and you are prompted to restart, it's safe to
   # press Ctrl+C to cancel the pipeline and return to the prompt
   Restart-Computer; exit
  
   # After restarting, apply the cumulative update and then restart
   Enter-PSSession -ComputerName (Read-Host "Enter Nano Server IP address") -Credential (Get-Credential)
   dism.exe /Online /Add-Package /PackagePath:C:\ServicingPackages_cabs\Windows10.0-KB3192366-x64.cab
   Restart-Computer; exit
  

Optie 5: de cumulatieve update downloaden en installeren op een actieve Nano Server

Als u een actieve virtuele machine of fysieke host met Nano Server hebt, kunt u de WMI-provider van Windows Update gebruiken om de update te downloaden en te installeren terwijl het besturingssysteem online is. Met deze methode hoeft u het MSU-bestand niet apart te downloaden uit de Microsoft Update-catalogus. Met de WMI-provider worden alle beschikbare updates in één keer gedetecteerd, gedownload en geïnstalleerd.

Enter-PSSession -ComputerName (Read-Host "Enter Nano Server IP address") -Credential (Get-Credential)
 • Zoeken naar updates

   $ci = New-CimInstance -Namespace root/Microsoft/Windows/WindowsUpdate -ClassName MSFT_WUOperationsSession 
   $result = $ci | Invoke-CimMethod -MethodName ScanForUpdates -Arguments @{SearchCriteria="IsInstalled=0";OnlineScan=$true}
   $result.Updates
  
 • Alle beschikbare updates installeren

   $ci = New-CimInstance -Namespace root/Microsoft/Windows/WindowsUpdate -ClassName MSFT_WUOperationsSession
   Invoke-CimMethod -InputObject $ci -MethodName ApplyApplicableUpdates
   Restart-Computer; exit
  
 • Een lijst met geïnstalleerde updates ophalen

   $ci = New-CimInstance -Namespace root/Microsoft/Windows/WindowsUpdate -ClassName MSFT_WUOperationsSession
   $result = $ci | Invoke-CimMethod -MethodName ScanForUpdates -Arguments @{SearchCriteria="IsInstalled=1";OnlineScan=$true}
   $result.Updates
  

Aanvullende opties

Andere manieren voor het bijwerken van Nano Server kunnen bovenstaande opties overlappen of aanvullen. Voor dergelijke opties wordt gebruikgemaakt van Windows Server Update Services (WSUS), System Center Virtual Machine Manager (VMM), Task Scheduler of niet-Microsoft-oplossingen.

© 2017 Microsoft