Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Naamgeving van computer

Bill Mathers|Laatst bijgewerkt: 10-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, WindowsServer 2012

Wanneer een computer met het besturingssysteem Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 of Windows Vista toegevoegd aan een domein, standaard ingesteld op de computer zelf een naam toegewezen. De naam van de wijst zelf bestaat uit de hostnaam van de computer (dat wil zeggen, computernaam in het dialoogvenster Systeemeigenschappen) en de Domain Name System (DNS)-naam van de Active Directory-domein dat de computer toegevoegd (dat wil zeggen, primaire DNS-achtervoegsel in het dialoogvenster Systeemeigenschappen). De samenvoeging van de hostnaam en de DNS-naam van het domein staat bekend als de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN). Als een computer met de naam van de host Server1 toegevoegd aan het domein corp.contoso.com, is de FQDN-NAAM van de computer server1.corp.contoso.com.

Als een computer al een andere DNS-domeinnaam die statisch is ingevoerd in een DNS-zone of die zijn geregistreerd door een geïntegreerde DNS/Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) serverservice, wijkt de FQDN-NAAM van de computer af van de naam die eerder is geregistreerd. De computer kan worden verwezen door de naam van een van beide.

Zie voor meer informatie over naamconventies in Active Directory Domain Services (AD DS) Naming conventions in Active Directory voor computers, domeinen, sites en organisatie-eenheden (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=106629).

© 2017 Microsoft