Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

De weergavenamen en beschrijvingen voor verificatiemethoden aanpassen

Bill Mathers|Laatst bijgewerkt: 10-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: WindowsServer 2016, Windows Server 2012 R2

Voor het aanpassen van de weergavenamen en beschrijvingen voor verificatiemethoden kunt u de Set-AdfsAuthenticationProviderWebContentPowerShell-cmdlt. Deze cmdlt wilt gebruiken, moet u eerst de naam van de verificatiemethode die u wilt aanpassen aanvragen. Dit kan worden gedaan metGet-AdfsGlobalAuthenticationPolicy. In het voorbeeld hieronder we zien die in onze teken-op de pagina, het volgende weergegeven: 'aanmelden met een X.509-certificaat'. We willen dit vereenvoudigen voor onze gebruikers.

Displayname aanpassen

Dus eerst krijgen we de naam van de verificatiemethode en vervolgens bewerken we de weergegeven tekst.

Get-AdfsGlobalAuthenticationPolicy  

AdditionalAuthenticationProvider  : {}  
DeviceAuthenticationEnabled   : False  
PrimaryIntranetAuthenticationProvider : {FormsAuthentication, CertificateAuthentication}  
PrimaryExtranetAuthenticationProvider : {FormsAuthentication, CertificateAuthentication}  
WindowsIntegratedFallbackEnabled  : True  

Set-AdfsAuthenticationProviderWebContent -Name CertificateAuthentication -DisplayName "Sign in with a certificate"  

Displayname aanpassen

Nu zien we dat ons weergavebericht is gewijzigd.

Displayname aanpassen

Aanvullende verwijzingen

AD FS-in aanpassing door gebruikers

© 2017 Microsoft