Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Scenario: Inzicht verkrijgen in uw gegevens door middel van classificatie

Bill Mathers|Laatst bijgewerkt: 10-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, WindowsServer 2012

De afhankelijkheid van gegevens en opslagbronnen wordt steeds groter belang voor de meeste organisaties. IT-beheerders is het steeds lastiger om grotere en complexere opslaginfrastructuren, terwijl ze tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat totale kosten van eigendom wordt bijgehouden binnen de perken blijven. Beheren van opslagbronnen gaat het niet alleen om het volume of de beschikbaarheid van gegevens. het is ook over bedrijfsbeleidsregels en kennis van hoe opslag wordt gebruikt om in te schakelen efficiënt gebruik en naleving risico's te verlagen. Infrastructuur voor Bestandsclassificatie biedt inzicht in uw gegevens door classificatieprocessen zodat u uw gegevens effectiever kunt beheren. De volgende classificatiemethoden zijn beschikbaar bij infrastructuur voor Bestandsclassificatie: handmatig, programmatisch en automatisch. In dit onderwerp richt zich op de automatische bestandsclassificatiemethode.

Scenariobeschrijving

Infrastructuur voor Bestandsclassificatie maakt gebruik van classificatieregels om automatisch te scannen van bestanden en classificeren op basis van de inhoud van het bestand. Classificatie-eigenschappen zijn centraal gedefinieerd in Active Directory zodat deze definities kunnen worden gedeeld door bestandsservers in de organisatie. U kunt classificatieregels die bestanden worden gescand op een standaardtekenreeks of een tekenreeks die overeenkomt met een patroon (reguliere expressie) maken. Als een geconfigureerde classificatieparameters wordt gevonden in een bestand, wordt dat bestand geclassificeerd zoals geconfigureerd in de classificatieregel. Enkele voorbeelden van classificatieregels zijn:

  • Een bestand met de tekenreeks 'Contoso vertrouwelijk' classificeren als bestanden met hoge bedrijfsimpact

  • Classificeren van bestanden die met ten minste 10 burgerservicenummers als bestanden met persoonlijke gegevens

Wanneer een bestand wordt geclassificeerd, kunt u een bestand bestandsbeheertaak actie te ondernemen voor bestanden die zijn geclassificeerd een specifieke manier. De acties in een bestandsbeheertaak bestaan uit het beschermen van de rechten die zijn gekoppeld aan het bestand, verloopt het bestand en het uitvoeren van een aangepaste actie (zoals het publiceren van gegevens naar een webservice).

U kunt vinden planningsinformatie voor het configureren van automatische bestandsclassificatie in Plan voor automatische Bestandsclassificatie.

Stappen voor het automatisch classificeren van bestanden in vindt u automatische Bestandsclassificatie implementeren & #40; Demonstratiestappen & #41;.

In dit scenario

Dit scenario maakt deel uit van het scenario voor dynamisch toegangsbeheer. Zie voor meer informatie over dynamisch toegangsbeheer:

Praktische toepassingen

Infrastructuur voor Bestandsclassificatie in Windows Server 2012 draagt bij aan dynamisch toegangsbeheer doordat eigenaren van bedrijfsgegevens deze eenvoudig kunnen classificeren en labelen. De classificatie-informatie die is opgeslagen in het centrale toegangsbeleid kunt u voor het definiëren van beleidsregels voor toegang voor gegevensklassen die cruciaal voor bedrijven zijn.

Functies in dit scenario

De volgende tabel bevat de functies die deel van dit scenario uitmaken en beschrijft hoe ze die ondersteunen.

FunctieOndersteuning voor dit scenario
Overzicht van BestandsserverbronbeheerInfrastructuur voor Bestandsclassificatie is een functie die is opgenomen in de Bestandsserverbronbeheer.
File and Storage Services OverviewBestandsserverbronbeheer is een functie die is opgenomen in de serverfunctie Bestandsservices.
© 2017 Microsoft