Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

bdehdcfg

Corey Plett|Laatst bijgewerkt: 6-12-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, WindowsServer 2012

Bereidt een harde schijf met de partities die nodig zijn voor BitLocker-stationsversleuteling. De meeste installaties van Windows 7 hoeft niet te dit hulpprogramma niet gebruiken omdat de setup van BitLocker biedt de mogelijkheid te bereiden en te partitioneren stations zoals vereist.

Waarschuwing

Er is een bekende opgetreden met de schrijven toegang tot vaste stations niet is beveiligd met BitLocker Groepsbeleid in te stellen zich in computer voor Templates\Windows onderdelen\BitLocker Encryption\Fixed gegevensstations station.

Als bdehdcfg wordt uitgevoerd op een computer wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u de volgende problemen kan optreden:

  • Als u hebt geprobeerd kleiner maken van het station en maken van het systeemstation, de grootte van de kon worden uitgevoerd worden verkleind en een partitie wordt gemaakt. De partitie wordt echter niet ingedeeld. Het volgende foutbericht wordt weergegeven: "de nieuwe actieve station kan niet worden geformatteerd. Mogelijk moet u het station handmatig voorbereiden voor BitLocker.'
  • Als u hebt geprobeerd vrije ruimte gebruiken om te maken van het station, kunt u een partitie wordt gemaakt. De partitie wordt echter niet ingedeeld. Het volgende foutbericht wordt weergegeven: "de nieuwe actieve station kan niet worden geformatteerd. Mogelijk moet u het station handmatig voorbereiden voor BitLocker.'
  • Als u probeert samen te voegen van een bestaand station in het station, het hulpprogramma niet om te kopiëren van het opstartbestand vereist op het doelstation het systeem te maken. Het volgende foutbericht wordt weergegeven: "BitLocker setup kan niet kopiëren opstartbestanden. Mogelijk moet u het station handmatig voorbereiden voor BitLocker.'

Als u deze instelling is ingesteld, een harde schijf kan niet worden opnieuw hebt gepartitioneerd omdat het station is beveiligd. Als u een upgrade van computers in uw organisatie van een eerdere versie van Windows uitvoert en de computers zijn geconfigureerd met één partitie, moet u de vereiste BitLocker systeempartitie maken voordat u de beleidsinstelling toepast op de computers. Zie voor voorbeelden van hoe deze opdracht kan worden gebruikt, voorbeelden.

Syntaxis

bdehdcfg [ driveinfo <DriveLetter>] [-target {default|unallocated|<DriveLetter> shrink|<DriveLetter> merge}] [ newdriveletter] [ size <SizeinMB>] [-quiet]

Parameters

ParameterBeschrijving
bdehdcfg: driveinfoGeeft de stationsletter, de totale grootte de maximale ruimte en de partitie-eigenschappen van de partities op de schijf die is opgegeven. Alleen geldige partities worden weergegeven. Niet-toegewezen ruimte niet wordt vermeld als vier primaire of uitgebreide partities bestaat.
bdehdcfg: doelBepaalt welk deel van een schijf om te gebruiken als het systeemstation en het gedeelte actieve maakt.
bdehdcfg: newdrivelettereen nieuwe letter toegewezen aan het gedeelte van een station gebruikt als het station.
bdehdcfg: de grootte vanBepaalt de grootte van de systeempartitie wanneer een nieuwe systeemstation wordt gemaakt.
bdehdcfg: rustigeWordt de weergave van alle acties en fouten in de opdrachtregel en zorgt ervoor dat bdehdcfg gebruik van het antwoord 'Ja' op een Ja/geen aanwijzingen dat tijdens de volgende optreden kunnen voorbereiding station.
bdehdcfg: opnieuw opstartenzorgt ervoor dat de computer opnieuw op wanneer de voorbereiding station is voltooid.
/?Geeft help weer bij de opdrachtprompt.

Voorbeelden

Het volgende voorbeeld ziet u bdehdcfg met het standaardstation wordt gebruikt om een systeempartitie van 500 MB te maken. Omdat er geen stationsletter wordt opgegeven, de nieuwe systeempartitie geen stationsaanduiding is toegekend.

bdehdcfg -target default -size 500

Het volgende voorbeeld ziet u bdehdcfg met het standaardstation wordt gebruikt voor het maken van een systeempartitie (P:) van de standaardgrootte van de van 300 MB uit vrije ruimte op het station. Het hulpprogramma wordt niet de gebruiker vragen om verdere tussenkomst en eventuele fouten worden weergegeven. Nadat het systeemstation is gemaakt, wordt de computer automatisch opnieuw opgestart.

bdehdcfg -target unallocated  newdriveletter P: -quiet -restart

aanvullende informatie

© 2017 Microsoft