Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Fsutil fsinfo

Tobias Klima|Laatst bijgewerkt: 6-12-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7

Hier ziet u alle stations, vraagt het stationstype, volume-informatie opvragen, NTFS-specifieke volume-informatie opvragen of statistieken van het systeem vraagt.

Zie voor voorbeelden van het gebruik van deze opdracht voorbeelden.

Syntaxis

fsutil fsinfo [drives]
fsutil fsinfo [drivetype] <VolumePath>
fsutil fsinfo [ntfsinfo] <RootPath>
fsutil fsinfo [statistics] <VolumePath>
fsutil fsinfo [volumeinfo] <RootPath>

Parameters

ParameterBeschrijving
stationsEen lijst met alle stations op de computer.
drivetypeZoekopdracht in een station en geeft het type, bijvoorbeeld station.
ntfsinfoEen lijst met NTFS-volumegegevens voor het opgegeven volume, zoals het aantal sectoren, totaal aantal clusters, gratis clusters en begin en einde van de MFT-Zone.
sectorinfoBevat informatie over het volume en de uitlijning van de hardware.
statistiekenEen lijst met file system-statistieken voor het opgegeven volume, zoals metagegevens, logboekbestand, en MFT leest en schrijft.
volumeinfoHier wordt informatie voor het opgegeven volume, zoals het bestandssysteem, en het volume hoofdlettergevoelig naam, unicode in namen ondersteunt, schijfquota, of is een volume DirectAccess (DAX).
< 'VolumePath' >Dit is de aanduiding (gevolgd door een dubbele).
< 'hoofdpadnaam' >Dit is de aanduiding (gevolgd door een dubbele) van het station toegangspunt.

Voorbeelden

Als alle stations op de computer, typt u:

fsutil fsinfo drives

De uitvoer is vergelijkbaar met het volgende weergegeven:

Drives: A:\ C:\ D:\ E:\    

Om het stationstype van station C te bevragen, typt u:

fsutil fsinfo drivetype c:

Resultaten van de query zijn onder andere:

Unknown Drive
No such Root Directory
Removable Drive, for example floppy
Fixed Drive
Remote/Network Drive
CD-ROM Drive
Ram Disk

Als u wilt de volumegegevens voor volume E, typt u:

fsinfo volumeinfo e:\

De uitvoer is vergelijkbaar met het volgende weergegeven:

Volume Name :Volume
Serial Number : 0xd0b634d9
Max Component Length : 255
File System Name : NTFS
.
.
.
Supports Named Streams
Is DAX Volume

Station F wilt voor NTFS-specifieke volume informatie, typt u het:

fsutil fsinfo ntfsinfo f:

De uitvoer is vergelijkbaar met het volgende weergegeven:

NTFS Volume Serial Number : 0xe660d46a60d442cb
Number Sectors :      0x00000000010ea04f
Total Clusters :      0x000000000021d409
.
.
.
Mft Zone End  :      0x0000000000004700    

Als u wilt raadplegen van het bestandssysteem onderliggende hardware voor informatie over sectoren, typt u het:

fsinfo sectorinfo d:

De uitvoer is vergelijkbaar met het volgende weergegeven:

D:\>fsutil fsinfo sectorinfo d:
LogicalBytesPerSector :                 4096
PhysicalBytesPerSectorForAtomicity :          4096
.
.
.
Trim Not Supported
DAX capable

Om de statistieken van het systeem voor E-station te bevragen, typt u:

fsinfo statistics e:

De uitvoer is vergelijkbaar met het volgende weergegeven:

File System Type :   NTFS
Version :       1
UserFileReads :    75021
UserFileReadBytes :  1305244512
.
.
.
LogFileWriteBytes :  180936704    

Aanvullende naslaginformatie

Syntaxis voor de opdrachtregel sleutelFsutil

© 2017 Microsoft