Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Fsutil reparsepoint

Tobias Klima|Laatst bijgewerkt: 6-12-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 2008, Windows Vista

Reparsepunten query's of worden verwijderd. De fsutil reparsepoint opdracht wordt meestal gebruikt door ondersteuningsmedewerkers.

Zie voor voorbeelden van het gebruik van deze opdracht voorbeelden.

Syntaxis

fsutil reparsepoint [query] <FileName>
fsutil reparsepoint [delete] <FileName>

Parameters

ParameterBeschrijving
queryHiermee haalt gegevens van het reparsepunt dat is gekoppeld aan het bestand of map geïdentificeerd door de opgegeven ingang.
verwijderenHiermee verwijdert u een reparsepunt uit het bestand of map die wordt geïdentificeerd door de opgegeven ingang, maar het bestand of map niet verwijdert.
Hiermee geeft u het volledige pad naar het bestand met inbegrip van de bestandsnaam en uitbreidingsmodule, bijvoorbeeld C:\documents\filename.txt.

Opmerkingen

  • Reparsepunten zijn systeemobjecten die kunnen worden bepaald kenmerk met aangepaste gegevens hebben, NTFS-bestand en ze worden gebruikt om uit te breiden van de functionaliteit van de invoer/uitvoer o-subsysteem.

  • Reparse-punten worden gebruikt voor directory koppelingspunten en koppelpunten van hostvolume. Ze worden ook gebruikt door filterstuurprogramma's voor bestandssystemen op bepaalde bestanden markeren als bijzondere dat stuurprogramma.

  • Wanneer een programma een reparsepunt instelt, slaat het deze gegevens, plus een reparsepunt code, waarmee de gegevens die deze opslaat uniek wordt geïdentificeerd. Als het bestandssysteem een bestand met een reparsepunt wordt geopend, wordt geprobeerd de bijbehorende bestandssysteemfilter vinden. Als het bestandssysteemfilter wordt gevonden, verwerkt het filter het bestand wijze die door de reparsegegevens. Als er geen bestandssysteemfilter wordt gevonden, mislukt de bewerking voor het openen van bestand.

Voorbeelden

Typ wilt ophalen gegevens reparsepunt voor C:\Server:

fsutil reparsepoint query c:\server

Als u wilt een reparsepunt uit het opgegeven bestand of map verwijderen, gebruik de volgende indeling:

fsutil reparsepoint delete c:\server

Aanvullende naslaginformatie

Sleutel voor de opdrachtregelsyntaxis

Fsutil

© 2017 Microsoft