Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

irftp

Corey Plett|Laatst bijgewerkt: 6-12-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, WindowsServer 2012

Verzendt bestanden via een infraroodverbinding.

Syntaxis

irftp [<Drive>:\] [[<path>] <FileName>] [/h][/s] 

Parameters

ParameterBeschrijving
Station: |Hiermee geeft u het station waarop de bestanden die u wilt verzenden via een infraroodverbinding.
[pad] BestandsnaamGeeft de locatie en de naam van het bestand of bestanden die u wilt verzenden via een infraroodverbinding. Als u een aantal bestanden, moet u het volledige pad voor elk bestand.
/hHiermee wordt verborgen ingesteld. Als u verborgen modus gebruikt, worden de bestanden worden verzonden zonder het dialoogvenster Draadloze verbinding weer te geven.
/ sHiermee opent u het dialoogvenster Draadloze verbinding waarin kunt u het bestand of de bestanden die u verzenden wilt zonder de opdrachtregel het station, pad en bestanden op te geven.

opmerkingen

 • Controleer voordat u deze gebruikt, of dat de apparaten die u wilt communiceren via een infraroodverbinding hebt ingeschakeld en goed werkt, en dat een infraroodverbinding tussen het apparaat is gemaakt.
 • Zonder parameters of gebruikt in combinatie met /s, irftp Hiermee opent u de draadloze verbinding in het dialoogvenster waarin u de bestanden die u verzenden wilt zonder de opdrachtregel kunt selecteren.
  ## Voorbeelden
  Verzenden voorbeeld.txt via de infraroodverbinding.
  irftp c:\example.txt
  ## aanvullende informatie
 • Sleutel voor de opdrachtregelsyntaxis
© 2017 Microsoft