Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

logman update teller

Corey Plett|Laatst bijgewerkt: 6-12-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, WindowsServer 2012

Een bestaand item gegevensverzamelaar van eigenschappen bij te werken.

Syntaxis

logman update counter <[-n] <name>> [options]  

Parameters

ParameterBeschrijving
/?Geeft contextgevoelige help.
-s De opdracht uitvoeren op de opgegeven externe computer.
-config Hiermee geeft u het bestand met de opdrachtopties-instellingen.
[-n]. Naam van het doelobject.
-f < bin & #124; bincirc & #124; csv & #124; tsv & #124; sql >Hiermee geeft u de indeling voor de gegevensverzamelaar.
-u [-] < gebruiker [wachtwoord] >Hiermee geeft u het uitvoeren als gebruiker. Voer een * voor het wachtwoord een wachtwoord wordt gevraagd produceert. Het wachtwoord wordt niet weergegeven als u deze na de wachtwoordprompt invoert.
-m < [begin] [einde] [[begin] [einde] [...]] >wijzigen in handmatig starten of stoppen in plaats van een geplande begin- of -tijd.
-rf < [[uu:] mm:] ss >Voer de gegevensverzamelaar voor de opgegeven periode.
-b < M/d/jjjj uu [AM & #124; CB] >Beginnen met het verzamelen van gegevens op de opgegeven tijd.
-e < M/d/jjjj uu [AM & #124; CB] >Verzamelen van gegevens op de opgegeven tijd beëindigen.
-si < [[uu:] mm:] ss >Hiermee geeft u de controle-interval voor prestaties teller gegevens collectors.
-o < pad & #124; dsn! logboek >Hiermee geeft u dat het uitvoerbestand van het logboek of de DSN-NAAM en het logboekbestand naam in een SQL-database instellen.
-[-]rHerhaal de gegevensverzamelaar dagelijks op het opgegeven begin- en eindtijd ervan.
-[-]atoevoegen aan een bestaand logboekbestand.
-[-] toestaanEen bestaand logboekbestand overschrijven.
-v [-] < nnnnnn & #124; MMDDUUMM >informatie over het weergeven van versies van bestanden aan het einde van de logboekbestandsnaam koppelen.
-[-] rc De opgegeven opdracht uitvoeren telkens het logboek wordt gesloten.
-max [-] Maximale logboekgrootte in MB of het maximum aantal records voor SQL-Logboeken.
-cnf [-] < [[uu:] mm:] ss >Wanneer de tijd wordt opgegeven, een nieuw bestand maken als de opgegeven tijd is verstreken. Als geen tijd is opgegeven, een nieuw bestand maken als de maximale grootte wordt overschreden.
-yJa alle vragen zonder te vragen beantwoorden.
-cf Hiermee geeft u het bestand met te verzamelen prestatiemeteritems. Het bestand moet één prestatiemeternaam per regel bevatten.
-c < pad [pad []] >Hiermee geeft u counter(s) voor het verzamelen van prestaties.
-sc Hiermee geeft u het maximum aantal voorbeelden voor het verzamelen van met een prestatiemeteritem collector voor prestatiegegevens.

opmerkingen

Waar [-] wordt vermeld, wordt de optie door een extra - geannuleerd.

Voorbeelden

De volgende opdracht updates data collector prestatielogboek, het controle-interval op 10 en de logboekindeling voor CSV-en toe te voegen versiebeheer aan de naam van het logboekbestand in de MMDDUUMM wijzigen.

logman update perf_log -si 10 -f csv -v mmddhhmm  

aanvullende informatie

logman
logman meteritem maken

© 2017 Microsoft