Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

TAKEOWN

Corey Plett|Laatst bijgewerkt: 6-12-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, WindowsServer 2012

Hiermee kan een beheerder toegang verkrijgen tot een bestand waartoe de toegang eerder was geweigerd door de beheerder eigenaar te maken van het bestand. Zie voor voorbeelden van het gebruik van deze opdracht voorbeelden.

Syntaxis

takeown [/s <computer> [/u [<Domain>\]<User name> [/p [<Password>]]]] /f <File name> [/a] [/r [/d {Y|N}]]

Parameters

ParameterBeschrijving
/ s Hiermee geeft u de naam of IP-adres van een externe computer (gebruik geen backslash-tekens op). De standaardwaarde is de lokale computer. Deze parameter is van toepassing op alle bestanden en mappen die zijn opgegeven in de opdracht.
/u [\]Voert het script met de machtigingen van het opgegeven gebruikersaccount. De standaardwaarde is machtigingen.
/p []Het wachtwoord van de gebruikersaccount die is opgegeven in de /u parameter.
/f Hiermee geeft u de bestandsnaam of directorynaam patroon. U kunt het jokerteken * bij het opgeven van het patroon. U kunt ook de syntaxis van de sharenaam\bestandsnaam.
/aHiermee wordt de groep Administrators in plaats van de huidige gebruiker eigenaar.
/rVoert een recursieve bewerking op alle bestanden in de opgegeven map en submappen.
/d {Y & #124; N}Hiermee worden geen de bevestiging wordt gevraagd die wordt weergegeven als de huidige gebruiker heeft geen de toestemming 'lijst map' op een opgegeven map en in plaats daarvan de opgegeven standaardwaarde gebruikt. Waarde voor de /d optie zijn als volgt:

-Y: Eigenaar van de map.
-N: Overslaan, de map.

Houd er rekening mee dat u deze optie in combinatie met gebruiken moet de /r optie.
/?Geeft help weer bij de opdrachtprompt.

Opmerking

  • Met deze opdracht wordt doorgaans gebruikt in batch-bestanden.
  • Als de /a parameter niet wordt opgegeven, eigendom van bestanden naar de gebruiker die op dit moment is aangemeld bij de computer wordt gegeven.
  • Verschillende patronen met (? en \) worden niet ondersteund door **takeown* opdracht.
  • Na het verwijderen van de lock met takeown, kan het zijn via Windows Verkenner of op de cacls opdracht zelf volledig machtigingen geven tot de bestanden en mappen voordat u ze kunt verwijderen. Voor meer informatie over cacls, Zie 'aanvullende informatie' aan het einde van dit onderwerp. ## Voorbeelden U kunt alleen de eigenaar van een bestand met de naam Oudbest, typt u: takeown /f lostfile #### aanvullende informatie Sleutel voor de opdrachtregelsyntaxis
© 2017 Microsoft