Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Gebruik de opdracht toevoegen DriverGroupPackages

Corey Plett|Laatst bijgewerkt: 6-12-2016
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, WindowsServer 2012

Zie voor voorbeelden van hoe u deze opdracht kunt gebruiken, voorbeelden.

Syntaxis

wdsutil /add-DriverGroupPackages /DriverGroup:<Group Name> [/Server:<Server Name>] /Filtertype:<Filter type> /Operator:{Equal | NotEqual | GreaterOrEqual | LessOrEqual | Contains} /Value:<Value> [/Value:<Value>

Parameters

ParameterBeschrijving
/ DriverGroup:Hiermee geeft u de naam van de stuurprogrammagroep.
/ Server:Hiermee geeft u de naam van de server. Dit kan de NetBIOS-naam of de FQDN-NAAM zijn. Als u geen servernaam opgeeft, wordt de lokale server gebruikt.
Of Filtertype:Hiermee geeft u het kenmerk van het stuurprogrammapakket zoekt. U kunt meerdere kenmerken opgeven in één opdracht. Met deze optie moet u ook /Operator en/Value opgeven.

een van de volgende kan zijn:

Pakket-id

Pakketnaam

PackageEnabled

Packagedateadded

PackageInfFilename

PackageClass

PackageProvider

PackageArchitecture

PackageLocale

PackageSigned

PackagedatePublished

Packageversion

Driverdescription

DriverManufacturer

DriverHardwareId

DrivercompatibleId

DriverExcludeId

DriverGroupId

DriverGroupName
/ Operator: {gelijk & #124; NotEqual & #124; Groter of gelijk & #124; Kleiner of gelijk & #124; Bevat}Hiermee geeft u de relatie tussen het kenmerk en de waarden. U kunt alleen opgeven bevat met reeks kenmerken. U kunt alleen opgeven gelijk, NotEqual, groter of gelijk en kleiner of gelijk met de datum en versie kenmerken.
Per waarde:Hiermee wordt de client waarde overeenkomt met /Filtertype. U kunt opgeven meerdere voor één /Filtertype. De volgende lijst geeft een overzicht van de waarden die u voor elk filter opgeven kunt. Zie voor meer informatie over deze waarden stuurprogramma en pakket kenmerken (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166895).

-Pakket-id - Geef een geldige GUID zijn. Bijvoorbeeld: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}.
-Geef PackageName een tekenreekswaarde.
-PackageEnabled - opgeven Ja of geen.
-Packagedateadded - Geef de datum in de volgende indeling: JJJJ/MM/DD
-Geef PackageInfFilename een tekenreekswaarde.
-PackageClass - Geef een geldige klassenaam of de klasse-GUID. Bijvoorbeeld: schijfstation, Net, of {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}.
-Geef PackageProvider een tekenreekswaarde.
-PackageArchitecture - opgeven x86, x64, of ia64.
-PackageLoale - Geef een geldige taal-id. Bijvoorbeeld: en-VS of es-ES.
-PackageSigned - opgeven Ja of geen.
-PackagedatePublished - Geef de datum in de volgende indeling: JJJJ/MM/DD
-Packageversion - Geef de versie in de volgende indeling: a.b.x.y. Bijvoorbeeld: 6.1.0.0
-Geef Driverdescription een tekenreekswaarde.
-Geef DriverManufacturer een tekenreekswaarde.
-DriverHardwareId - Geef een string-waarde.
-DrivercompatibleId - opgeven waarde van de reeks.
-DriverExcludeId - Geef een string-waarde.
-DriverGroupId - Geef een geldige GUID zijn. Bijvoorbeeld: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}.
-Geef DriverGroupName een tekenreekswaarde.

Voorbeelden

Een stuurprogrammapakket typt u een van de volgende:

wdsutil /verbose /add-DriverGroupPackages /DriverGroup:printerdrivers /Filtertype:PackageClass /Operator:Equal /Value:printer /Filtertype:DriverManufacturer /Operator:NotEqual /Value:Name1 /Value:Name2
wdsutil /verbose /add-DriverGroupPackages /DriverGroup:DisplayDriversX86 /Filtertype:PackageClass /Operator:Equal /Value:Display /Filtertype:PackageArchitecture /Operator:Equal /Value:x86 /Filtertype:Packagedateadded /Operator:LessOrEqual /Value:2008/01/01

aanvullende informatie

Opdrachtregel syntaxis van de sleutelmet behulp van de opdracht toevoegen DriverGroupPackagemet behulp van de opdracht toevoegen DriverPackagemet behulp van de subopdracht toevoegen AllDriverPackages

© 2017 Microsoft