Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Een toegangsbeleid maken

James McIllece|Laatst bijgewerkt: 10-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: WindowsServer 2016

In dit onderwerp kunt u een toegangsbeleid maken in de IPAM-ClientConsole.

Lidmaatschap van beheerders, of gelijkwaardig, is de minimale vereiste om deze procedure uitvoeren.

Opmerking

U kunt een toegangsbeleid voor een specifieke gebruiker of voor een groep maken in Active Directory. Wanneer u een toegangsbeleid maakt, moet u een ingebouwde IPAM-functie of een aangepaste rol die u hebt gemaakt. Zie voor meer informatie over aangepaste rollen een gebruikersrol maken voor toegangsbeheer.

Een toegangsbeleid maken

 1. Klik in Serverbeheer op IPAM. De IPAM-ClientConsole wordt weergegeven.

 2. Klik in het navigatiedeelvenster op TOEGANGSBEHEER. In het onderste navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op toegangsbeleid, en klik vervolgens op toegangsbeleid toevoegen.

  Toegangsbeleid toevoegen

 3. De toegangsbeleid toevoegen in het dialoogvenster wordt geopend. In gebruikersinstellingen, klikt u op toevoegen.

  Toegangsbeleid toevoegen

 4. De gebruiker of groep selecteren in het dialoogvenster wordt geopend. Klik op locaties.

  Gebruiker of groep locaties

 5. De locaties in het dialoogvenster wordt geopend. Blader naar de locatie waarin de gebruikersaccount, selecteert u de locatie en klik vervolgens op OK. De locaties in het dialoogvenster wordt gesloten.

  Locatie selecteren

 6. In de gebruiker of groep selecteren dialoogvenster voert u de naam van het object te selecteren, typ de gebruikersnaam van de account waarvoor u wilt een toegangsbeleid maken. Klik op OK.

 7. In toegangsbeleid toevoegenin gebruikersinstellingen, gebruikersalias bevat nu het gebruikersaccount waaraan het beleid van toepassing. In toegangsinstellingen, klikt u op New.

  Nieuwe toegangsinstelling

 8. In toegangsbeleid toevoegen, toegangsinstellingen wijzigingen in nieuwe instelling.

  De naam van dialoogvenster nieuwe instelling wilt wijzigen

 9. Klik op Selecteer functie uit te breiden de lijst met functies. Selecteer een van de ingebouwde functies of, als u nieuwe functies hebt gemaakt, selecteert u een van de functies die u hebt gemaakt. Bijvoorbeeld, als u de functie IPAMSrv om toe te passen aan de gebruiker gemaakt, klikt u op IPAMSrv.

  Rol selecteren

 10. Klik op instelling toevoegen.

  Nieuwe instelling toevoegen

 11. De functie wordt toegevoegd aan het toegangsbeleid. Aanvullende toegang om beleid te maken, klikt u op toepassen, en Herhaal deze stappen voor elk beleid dat u wilt maken. Als u niet maken van extra beleid wilt, klikt u op OK.

  Klik op toepassen of OK

 12. Controleer of het nieuwe beleid is gemaakt in het weergavevenster IPAM client console.

  Het nieuwe beleid weergeven

Zie ook

Toegangsbeheer op basis van rollen
IPAM beheren

© 2017 Microsoft