Table of contents
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen

Opslagreplicatie van cluster naar cluster

Ned pyle|Laatst bijgewerkt: 10-3-2017
|
1 Inzender

Van toepassing op: Windows Server 2016

Replicatie van cluster naar cluster is nu beschikbaar in Windows Server 2016 Datacenter Edition, inclusief de replicatie van clusters met Opslagruimten Direct (oftewel shared-nothing, direct gekoppelde opslag). Het beheer en de configuratie is vergelijkbaar met replicatie van server naar server.

U configureert deze computers en opslag in een cluster-naar-clusterconfiguratie, waarbij een cluster zijn eigen opslagset repliceert op een andere cluster met eigen opslagset. Deze knooppunten en bijbehorende opslagruimten bevinden zich bij voorkeur op afzonderlijke fysieke locaties, maar dit is niet vereist.

Er zijn geen grafische hulpprogramma's in Windows Server 2016 Datacenter Edition waarmee u Opslagreplica voor replicatie van cluster naar cluster kunt configureren. In de toekomst kunt u dit scenario echter wel configureren via Azure Site Recovery.

Belangrijk

In deze test zijn de vier servers een voorbeeld. U kunt in elk cluster een willekeurig aantal servers gebruiken die worden ondersteund door Microsoft. Momenteel zijn dit er 16 voor een cluster met Opslagruimten Direct en 64 voor een cluster met gedeelde opslag.

In deze gids wordt de configuratie van Opslagruimten Direct niet behandeld. Zie Opslagruimten Direct in Windows Server 2016 voor meer informatie over Opslagruimten Direct.

Voorwaarden

In dit scenario wordt de volgende omgeving als voorbeeld gebruikt:

 • Twee lidservers genaamd SR-SRV01 en SR-SRV02 die later worden gevormd in een cluster genaamd SR-SRVCLUSA.

 • Twee lidservers genaamd SR-SRV03 en SR-SRV04 die later worden gevormd in een cluster genaamd SR-SRVCLUSB.

 • Twee logische sites die staan voor de twee verschillende datacenters, met de namen Redmond en Bellevue.

Het diagram toont een voorbeeldomgeving met een cluster in de Redmond-site dat wordt gerepliceerd met een cluster in de Bellevue-site

AFBEELDING 1: Replicatie van cluster naar cluster

Vereisten

 • Active Directory Domain Services-forest (hiervoor hoeft geen Windows Server 2016 te worden uitgevoerd).
 • Ten minste vier servers (twee servers in twee clusters) waarop Windows Server 2016 Datacenter Edition is geïnstalleerd. Ondersteunt maximaal twee clusters met 64 knooppunten.
 • Twee opslagsets met SAS JBOD's, Fibre Channel SAN, gedeelde VHDX of iSCSI-doel. De opslag moet een mix van HDD- en SDD-media bevatten. U maakt elke opslagset beschikbaar voor slechts een van de clusters, zonder gedeelde toegang tussen clusters.
 • Er moeten in elke opslagset ten minste twee virtuele schijven gemaakt kunnen worden, één voor gerepliceerde gegevens en één voor logboeken. Alle gegevensschijven in de fysieke opslagruimte moeten dezelfde sectorgrootten hebben. Alle logboekschijven in de fysieke opslagruimte moeten dezelfde sectorgrootten hebben.
 • Ten minste één ethernet-/TCP-verbinding op elke server voor synchrone replicatie, maar bij voorkeur RDMA.
 • De desbetreffende firewall- en routerregels waarmee tweerichtingsverkeer tussen alle knooppunten volgens ICMP, SMB (poort 445 en 5445 voor SMB Direct) en WS-MAN (poort 5985) wordt toegestaan.
 • Een netwerk tussen servers met voldoende bandbreedte voor de werkbelasting bij IO-schrijfbewerkingen en een gemiddelde van = 5 ms retourwachttijd voor synchrone replicatie. Voor asynchrone replicatie is er geen aanbevolen latentie.
 • De gerepliceerde opslagruimte mag zich niet bevinden op het station met de map voor het Windows-besturingssysteem.

Veel van deze vereisten kunnen worden bepaald met de Test-SRTopology-cmdlet. U hebt toegang tot dit hulpprogramma als u de functie Opslagreplica of Programma's voor het beheer van opslagreplica's op ten minste één server hebt geïnstalleerd. Voor het gebruik van dit hulpprogramma hoeft u Opslagreplica niet te configureren, maar alleen de cmdlet te installeren. In de volgende stappen wordt meer informatie gegeven.

Besturingssysteem, onderdelen, functies, opslagruimte en netwerk inrichten

 1. Installeer Windows Server 2016 op alle vier de serverknooppunten met het installatietype Windows Server 2016 Datacenter (Bureaubladervaring). Kies niet voor Standard Edition als deze beschikbaar is, omdat deze geen Opslagreplica bevat.

 2. Voeg de netwerkgegevens toe, voeg de knooppunten toe aan de domeinen en start ze vervolgens opnieuw.

  Belangrijk

  Vanaf dit moment moet u zich altijd aanmelden als een domeingebruiker die lid is van de groep ingebouwde administrators op alle servers. Vergeet niet om de PowerShell- en CMD-prompts voortaan als beheerder uit te voeren wanneer u op een server met een grafische interface of een computer met Windows 10 werkt.

 3. Sluit de eerste opslagset met JBOD-opslagbehuizing, het iSCSI-doel, FC SAN of de lokale vaste schijf (DAS) aan op de server in de Redmond-site.

 4. Sluit de tweede opslagset aan op de server in de Bellevue-site.

 5. Installeer waar nodig de meest recente firmware en stuurprogramma's van de leverancier voor de opslag en behuizing, de meest recente HBA-stuurprogramma's van de leverancier, de meest recente BIOS-/UEFI-firmware van de leverancier, de meest recente netwerkstuurprogramma's van de leverancier en de meest recente stuurprogramma's voor de moederbordchipset op alle vier de knooppunten. Start de knooppunten zo nodig opnieuw op.

  Opmerking

  Raadpleeg de documentatie van uw hardwareleverancier voor het configureren van de gedeelde opslagruimte en netwerkhardware.

 6. Controleer of de BIOS-/UEFI-instellingen voor servers zijn geconfigureerd voor hoge prestaties, zoals het uitschakelen van de C-status, het instellen van de QPI-snelheid, het inschakelen van NUMA en het instellen van de hoogste geheugenfrequentie. Controleer of het energiebeheer in Windows Server is ingesteld op hoge prestaties. Start indien nodig opnieuw op.

 7. Configureer de functies als volgt:

  • Grafische methode

   1. Start ServerManager.exe en maak een servergroep waaraan u alle serverknooppunten toevoegt.

   2. Installeer de functies en onderdelen van Bestandsserver en Opslagreplica op elk van de knooppunten en start deze opnieuw.

  • Windows PowerShell-methode

   Voer op SR SRV04 of een computer voor extern beheer de volgende opdracht uit in een Windows PowerShell-console om de vereiste onderdelen en functies te installeren voor een stretch-cluster op de vier knooppunten en start deze opnieuw:

   $Servers = 'SR-SRV01','SR-SRV02','SR-SRV03','SR-SRV04' 
   
   $Servers | ForEach { Install-WindowsFeature -ComputerName $_ -Name Storage-Replica,Failover-Clustering,FS-FileServer -IncludeManagementTools -restart } 
   

   Zie Functies, functieservices of onderdelen installeren of verwijderen voor meer informatie over deze stappen.

 8. Configureer de opslag als volgt:

  Belangrijk
  • U moet voor elke behuizing twee volumes maken; één voor gegevens en één voor logboeken.
  • Logboek- en gegevensschijven moeten worden geïnitialiseerd als GPT en niet als MBR.
  • De twee gegevensvolumes moeten dezelfde grootte hebben.
  • De twee logboekvolumes moeten dezelfde grootte hebben.
  • Alle schijven voor gerepliceerde gegevens moeten dezelfde sectorgrootten hebben.
  • Alle logboekschijven moeten de dezelfde sectorgrootten hebben.
  • De logboekvolumes moeten op flashopslag gebruiken, zoals SSD.
  • De gegevensschijven kunnen HDD's, SSD's of een gelaagde combinatie zijn en kunnen gebruikmaken van een opslagruimte op basis van spiegelen of pariteit, of RAID 1 of 10, of RAID 5 of RAID 50.
  • Het logboekvolume moet standaard ten minste 9 GB zijn, maar kan groter of kleiner zijn, afhankelijk van de logboekvereisten.
  • Voor JBOD-behuizingen:

   1. Zorg dat elk cluster alleen de opslagbehuizingen van die site kan detecteren en dat de SAS-verbindingen juist zijn geconfigureerd.

   2. Richt de opslagruimte in met Opslagruimten door stap 1 t/m 3 in het onderwerp Opslagruimten implementeren op een zelfstandige server uit te voeren met Windows PowerShell of Serverbeheer.

  • Voor iSCSI-doelopslag:

   1. Zorg dat elk cluster alleen de opslagbehuizingen van die site kan detecteren. Bij iSCSI moet u meer dan één netwerkadapter gebruiken.

   2. Richt de opslag in aan de hand van de documentatie van de leverancier. Als u gebruikmaakt van op Windows-gebaseerde iSCSI-targeting, raadpleegt u Instructies voor de blokopslag voor het iSCSI-doel.

  • Voor Fibre Channel SAN-opslag:

   1. Zorg dat elk cluster alleen de opslagbehuizingen van die site kan detecteren en dat u de hosts goed in zones hebt ingedeeld.

   2. Richt de opslag in aan de hand van de documentatie van de leverancier.

 9. Start Windows PowerShell en gebruik de Test-SRTopology-cmdlet om te bepalen of u aan alle Opslagreplica-vereisten voldoet. U kunt de cmdlet gebruiken in een alleen-vereistenmodus voor een snelle test en een langlopende prestatie-evaluatie.
  Voorbeeld:

  MD c:\temp
  
  Test-SRTopology -SourceComputerName SR-SRV01 -SourceVolumeName f: -SourceLogVolumeName g: -DestinationComputerName SR-SRV03 -DestinationVolumeName f: -DestinationLogVolumeName g: -DurationInMinutes 30 -ResultPath c:\temp    
  
  Belangrijk

  Wanneer u een testserver gebruikt zonder werkbelasting voor I/O-schrijfbewerkingen op het opgegeven bronvolume tijdens de evaluatieperiode, kunt u een werkbelasting toevoegen. Als u dit niet doet, wordt er geen nuttig rapport gegenereerd. U kunt de test het beste uitvoeren met werkbelastingen die kenmerkend zijn voor productieomgevingen zodat de cijfers en aanbevolen logboekgrootten realistisch zijn. U kunt ook gewoon een aantal bestanden naar het bronvolume kopiëren tijdens de test of DISKSPD downloaden en uitvoeren om I/O-schrijfbewerkingen te genereren. Dit is een voorbeeld van een I/O-werkbelasting die gedurende vijf minuten een klein aantal schrijfbewerkingen naar volume D: uitvoert:
  Diskspd.exe -c1g -d300 -W5 -C5 -b8k -t2 -o2 -r -w5 -h d:\test.dat

 10. Lees het rapport TestSrTopologyReport.html om te controleren of u voldoet aan de vereisten voor Opslagreplica.

  Scherm met rapportresultaten voor replicatietopologie

Twee failoverclusters met een scale-out bestandsserver configureren

U maakt nu twee normale failoverclusters. Na de configuratie, validatie en het testen worden deze gerepliceerd met Opslagreplica. U kunt alle onderstaande stappen rechtstreeks op de clusterknooppunten uitvoeren of op een computer voor extern beheer waarop de RSAT-beheerprogramma's van Windows Server 2016 zijn geïnstalleerd.

Grafische methode

 1. Voer cluadmin.msc uit op een knooppunt in elke site.

 2. Valideer het voorgestelde cluster en analyseer de resultaten zodat u kunt doorgaan. In het onderstaande voorbeeld worden SR-SRVCLUSA en SR-SRVCLUSB gebruikt.

 3. Maak de twee clusters. Zorg ervoor dat de clusternaam maximaal vijftien tekens bevat.

 4. Configureer een bestandsshare-witness of cloud-witness.

  Opmerking

  Windows Server 2016 bevat nu een optie voor een cloudgebaseerde (Azure) witness. U kunt gebruikmaken van deze quorumoptie in plaats van de bestandsshare-witness.

  Waarschuwing

  Zie de sectie Witness-configuratie in Quorum configureren en beheren in een Windows Server 2012-failovercluster. Zie Set-ClusterQuorum voor meer informatie over de Set-ClusterQuorum-cmdlet.

 5. Voeg in de site Redmond een schijf toe aan de gedeelde clustervolumes. U kunt dit doen door met de rechtermuisknop op een bronschijf te klikken in het knooppunt Schijven van de sectie Opslag en vervolgens te klikken op Toevoegen aan gedeelde clustervolumes.

 6. De geclusterde scale-out bestandsservers maken op beide clusters, volgens de instructies in Scale-out bestandsserver configureren

Windows PowerShell-methode

 1. Test het voorgestelde cluster en analyseer de resultaten zodat u kunt doorgaan:

  Test-Cluster SR-SRV01,SR-SRV02 
  Test-Cluster SR-SRV03,SR-SRV04 
  
 2. Maak de clusters (u moet uw eigen statische IP-adres opgeven voor de clusters). Zorg ervoor dat de clusternaam maximaal vijftien tekens bevat:

  New-Cluster -Name SR-SRVCLUSA -Node SR-SRV01,SR-SRV02 -StaticAddress <your IP here> 
  New-Cluster -Name SR-SRVCLUSB -Node SR-SRV03,SR-SRV04 -StaticAddress <your IP here> 
  
 3. Configureer in het cluster een bestandsshare-witness of cloud-witness (Azure) die verwijst naar een share die wordt gehost op de domeincontroller of een andere onafhankelijke server. Bijvoorbeeld:

  Set-ClusterQuorum -FileShareWitness \\someserver\someshare 
  
  Opmerking

  Windows Server 2016 bevat nu een optie voor een cloudgebaseerde (Azure) witness. U kunt gebruikmaken van deze quorumoptie in plaats van de bestandsshare-witness.

  Waarschuwing

  Zie de sectie Witness-configuratie in Quorum configureren en beheren in een Windows Server 2012-failovercluster. Zie Set-ClusterQuorum voor meer informatie over de Set-ClusterQuorum-cmdlet.

 4. De geclusterde scale-out bestandsservers maken op beide clusters, volgens de instructies in Scale-out bestandsserver configureren

Cluster-naar-clusterreplicatie configureren met Windows PowerShell

U gaat nu de cluster-naar-clusterreplicatie configureren met Windows PowerShell. U kunt alle onderstaande stappen rechtstreeks op de knooppunten uitvoeren of op een computer voor extern beheer waarop de RSAT-beheerprogramma's van Windows Server 2016 zijn geïnstalleerd

 1. Geef het eerste cluster volledige toegang tot het andere cluster door de cmdlet Grant-ClusterAccess uit te voeren op een knooppunt in het eerste cluster, of extern.

  Grant-SRAccess -ComputerName SR-SRV01 -Cluster SR-SRVCLUSB 
  
 2. Geef het tweede cluster volledige toegang tot het andere cluster door de cmdlet Grant-ClusterAccess uit te voeren op een knooppunt in het tweede cluster, of extern.

  Grant-SRAccess -ComputerName SR-SRV03 -Cluster SR-SRVCLUSA 
  
 3. Configureer de cluster-naar-clusterreplicatie, waarbij u de bron- en doelschijven, de bron- en doellogboeken, de bron- en doelclusternamen en de logboekgrootte opgeeft. U kunt deze opdracht lokaal op de server uitvoeren of via een computer voor extern beheer.

  New-SRPartnership -SourceComputerName SR-SRVCLUSA -SourceRGName rg01 -SourceVolumeName c:\ClusterStorage\Volume2 -SourceLogVolumeName f: -DestinationComputerName SR-SRVCLUSB -DestinationRGName rg02 -DestinationVolumeName c:\ClusterStorage\Volume2 -DestinationLogVolumeName f: 
  
  Waarschuwing

  De standaardlogboekgrootte is 8 GB. Afhankelijk van de resultaten van de cmdlet Test-SRTopology kunt u besluiten om -LogSizeInBytes met een hogere of lagere waarde te gebruiken.

 4. Als u de status wilt ophalen van de replicatiebron en de bestemming, gebruikt u Get-SRGroup en Get-SRPartnership als volgt:

  Get-SRGroup 
  Get-SRPartnership 
  (Get-SRGroup).replicas 
  
 5. Stel vast hoe de voortgang van de replicatie is:

  1. Voer op de bronserver de volgende opdracht uit en bekijk gebeurtenissen 5015, 5002, 5004, 1237, 5001 en 2200:

   Get-WinEvent -ProviderName Microsoft-Windows-StorageReplica -max 20 
   
  2. Voer op de doelserver de volgende opdracht uit om de Opslagreplica-gebeurtenissen te bekijken waarin de totstandkoming van de relatie wordt weergegeven. In deze gebeurtenis wordt vermeld hoeveel bytes zijn gekopieerd en hoe lang dat heeft geduurd. Voorbeeld:

   Get-WinEvent -ProviderName Microsoft-Windows-StorageReplica | Where-Object {$_.ID -eq "1215"} | fl 
   
   TimeCreated : 4/8/2016 4:12:37 PM 
   ProviderName : Microsoft-Windows-StorageReplica 
   Id      : 1215 
   Message   : Block copy completed for replica. 
     ReplicationGroupName: rg02 
     ReplicationGroupId: 
     {616F1E00-5A68-4447-830F-B0B0EFBD359C} 
     ReplicaName: f:\ 
     ReplicaId: {00000000-0000-0000-0000-000000000000} 
     End LSN in bitmap: 
     LogGeneration: {00000000-0000-0000-0000-000000000000} 
     LogFileId: 0 
     CLSFLsn: 0xFFFFFFFF 
     Number of Bytes Recovered: 68583161856 
     Elapsed Time (seconds): 117 
   
  3. Daarnaast wordt door de doelservergroep voor de replica het aantal bytes vermeld dat later nog moet worden gekopieerd en via PowerShell kan worden opgevraagd. Bijvoorbeeld:

   (Get-SRGroup).Replicas | Select-Object numofbytesremaining
   

   Hier volgt een voorbeeld van de voortgang (die niet wordt beëindigd):

    while($true) { 
    $v = (Get-SRGroup -Name "Replication 2").replicas | Select-Object numofbytesremaining 
    [System.Console]::Write("Number of bytes remaining: {0}`r", $v.numofbytesremaining) 
    Start-Sleep -s 5 
    }
   
 6. Voer op de doelserver in het doelcluster de volgende opdracht uit en bekijk gebeurtenissen 5009, 1237, 5001, 5015, 5005 en 2200 om de voortgang te zien. Er mogen in deze reeks geen fouten worden gemeld. Er zijn veel 1237-gebeurtenissen. Deze geven de voortgang aan.

  Get-WinEvent -ProviderName Microsoft-Windows-StorageReplica | FL 
  
  Opmerking

  De doelclusterschijf wordt altijd weergegeven als Online (Geen toegang) na replicatie.

Replicatie beheren

U gaat nu uw cluster-naar-clusterreplicatie beheren en gebruiken. U kunt alle onderstaande stappen rechtstreeks op de clusterknooppunten uitvoeren of op een computer voor extern beheer waarop de RSAT-beheerprogramma's van Windows Server 2016 zijn geïnstalleerd.

 1. Gebruik Get-ClusterGroup of Failoverclusterbeheer om te bepalen wat momenteel de bron en het doel van de replicatie is en wat de status hiervan is.

 2. Als u de prestaties van de replicatie wilt meten, gebruikt u de cmdlet Get-Counter op zowel de bron- als doelknooppunten. De meternamen zijn:

  • \Storage Replica Partition I/O Statistics(*)\Number of times flush paused

  • \Storage Replica Partition I/O Statistics(*)\Number of pending flush I/O

  • \Storage Replica Partition I/O Statistics(*)\Number of requests for last log write

  • \Storage Replica Partition I/O Statistics(*)\Avg. Flush Queue Length

  • \Storage Replica Partition I/O Statistics(*)\Current Flush Queue Length

  • \Storage Replica Partition I/O Statistics(*)\Number of Application Write Requests

  • \Storage Replica Partition I/O Statistics(*)\Avg. Number of requests per log write

  • \Storage Replica Partition I/O Statistics(*)\Avg. App Write Latency

  • \Storage Replica Partition I/O Statistics(*)\Avg. Wachttijd voor de app-leesbewerking

  • \Storage Replica Statistics(*)\Target RPO

  • \Storage Replica Statistics(*)\Current RPO

  • \Storage Replica Statistics(*)\Avg. Log Queue Length

  • \Storage Replica Statistics(*)\Current Log Queue Length

  • \Storage Replica Statistics(*)\Total Bytes Received

  • \Storage Replica Statistics(*)\Total Bytes Sent

  • \Storage Replica Statistics(*)\Avg. Network Send Latency

  • \Storage Replica Statistics(*)\Replication State

  • \Storage Replica Statistics(*)\Avg. Message Round Trip Latency

  • \Storage Replica Statistics(*)\Last Recovery Elapsed Time

  • \Storage Replica Statistics(*)\Number of Flushed Recovery Transactions

  • \Storage Replica Statistics(*)\Number of Recovery Transactions

  • \Storage Replica Statistics(*)\Number of Flushed Replication Transactions

  • \Storage Replica Statistics(*)\Number of Replication Transactions

  • \Storage Replica Statistics(*)\Max Log Sequence Number

  • \Storage Replica Statistics(*)\Number of Messages Received

  • \Storage Replica Statistics(*)\Number of Messages Sent

  Zie Get-Counter voor meer informatie over prestatiemeters in Windows PowerShell.

 3. Als u de richting van de replicatie vanaf een site wilt wijzigen, gebruikt u de cmdlet Set-SRPartnership.

  Set-SRPartnership -NewSourceComputerName SR-SRVCLUSB -SourceRGName rg02 -DestinationComputerName SR-SRVCLUSA -DestinationRGName rg01 
  
  Opmerking

  Windows Server 2016 verhindert de roloverschakeling tijdens initiële synchronisatie. Als u probeert over te schakelen voordat de initiële replicatie is voltooid, kan dit leiden tot gegevensverlies. Dwing het wijzigen van de richting niet af voordat initiële synchronisatie is voltooid.

  Raadpleeg de gebeurtenislogboeken om het wijzigen van de replicatierichting te zien en de herstelmodus te zien starten, en stem vervolgens af. Schrijf-I/O's kunnen vervolgens schrijven naar de opslag die eigendom is van de nieuwe bronserver. Het wijzigen van de replicatierichting blokkeert schrijf-I/O's op de vorige broncomputer.

  Opmerking

  De doelclusterschijf wordt altijd weergegeven als Online (Geen toegang) na replicatie.

 4. Als u de standaardgrootte van 8 GB van het logboekbestand wilt wijzigen in Windows Server 2016, gebruikt u Set-SRGroup op de groep Opslagreplica op zowel de bron- als doelserver.

  Belangrijk

  De standaardlogboekgrootte is 8 GB. Afhankelijk van de resultaten van de cmdlet Test-SRTopology kunt u besluiten om -LogSizeInBytes met een hogere of lagere waarde te gebruiken.

 5. Als u replicatie wilt verwijderen, gebruikt u Get-SRGroup, Get-SRPartnership, Remove-SRGroup en Remove-SRPartnership op elke cluster.

  Get-SRPartnership | Remove-SRPartnership 
  Get-SRGroup | Remove-SRGroup 
  
  Opmerking

  De doelvolumes en de bijbehorende stationsletters of koppelpunten worden door Opslagreplica ontkoppeld. Dit vindt standaard plaats.

Verwante onderwerpen

Zie ook

© 2017 Microsoft