Skip to main content

Chmura w Twojej firmie

Przetwarzanie w chmurze to najnowszy, rewolucyjny sposób dostarczania usług do małych i dużych firm. Rola specjalisty IT jest niezwykle ważna w momencie, kiedy w firmie wdrażane są tego typu zmiany. To od specjalisty IT może zależeć jak takie zmiany zostaną wdrożone i jak szybko firma będzie mogła na nich skorzystać.

Wokół przetwarzania w chmurze narosło wiele mitów. Jednak dzięki zapoznaniu się z poniższymi informacjami można na wiele z nich spojrzeć z odpowiedniego punktu widzenia, kiedy to przestają być mitami. Dzięki temu specjaliści IT mogą skorzystać z wprowadzenia chmury w firmie do jeszcze lepszego wykorzystania zasobów, a co za tym idzie do zwiększenia konkurencyjności firmy oraz oszczędności.

Zespół Microsoft Cloud Services opracował niniejszą stronę w celu przekazania informacji niezbędnych do rozpoczęcia korzystania z chmury. Na początek należy zapoznać się z podstawowymi faktami na temat chmury przedstawionymi poniżej lub z materiałami dostępnymi po prawej stronie. Zaczynamy!

#1. NiepewnoŚĆ Pracy

Mit:

Jeśli moja firma wdroży usługi Microsoft Online Services, administrator Exchange będzie niepotrzebny.

Fakt:

Po wdrożeniu chmury administrator Exchange nadal będzie potrzebny. Jego umiejętności nadal będą przydatne do wykonywania wielu innych zadań takich jak zarządzanie użytkownikami, ich skrzynkami pocztowymi, czy też zapewnienie zgodności przechowywanych danych firmowych lub opracowywanie obiegu pracy w przypadku określonych zadań. Niemniej jednak niektóre zadania nie będą już wykonywane w siedzibie firmy, dlatego też na zarządzane przetwarzanie w chmurze należy patrzeć jako na możliwość rozwoju i brania udziału w bardziej strategicznych przedsięwzięciach.

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#2. Zmiana roli

Mit:

Po wprowadzeniu chmury w firmie (np. Windows Azure) rola specjalisty IT może zostać zmarginalizowana.

Fakt:

Specjaliści IT są znacznie ważniejsi dla firmy, gdy starają się wprowadzić takie rozwiązania jak Windows Azure (i szukać korzyści dla firmy). Windows Azure upraszcza przenoszenie aplikacji do chmury, czyli poza firmę, jednak dbanie o instalacje poprawek dla serwerów i zarządzanie nimi to tylko niewielki wycinek zakresu obowiązków specjalistów; w rzeczywistości są oni nieodzowni w przypadku wszystkich innych zadań, takich jak: monitorowanie, aktualizacje integracja usług np. Active Directory, monitorowanie sieci i bezpieczeństwo. Te wszystkie zadania pozostają w rękach specjalistów, nawet po wprowadzeniu chmury.

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#3. Perspektywy

Mit:

Specjalista IT nie jest potrzebny po wprowadzeniu chmury.

Fakt:

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa chmura może stanowić doskonałą możliwość obniżenia kosztów sprzętu i oprogramowania. Jednak wszelkie oszczędności mogą okazać się złudne, jeśli wyeliminowany zostanie specjalista IT zajmujący się właśnie sprzętem i oprogramowaniem. Zapotrzebowanie na specjalistów w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i infrastrukturą, integracja oraz usługi Active Directory, nie ulegnie zmianie. Natomiast ze względu na dostęp do cykli obliczeniowych i zwiększenie pojemności pamięci masowych w sieci może zmienić się zakres obowiązków, co jest naturalne i miało miejsce wielokrotnie w przeszłości. Pytanie, które muszą sobie zadać wszyscy specjaliści IT, brzmi: czy jestem w stanie przyjąć na siebie większą odpowiedzialność?

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#4. Kontrola

Mit:

Firma zostanie przywiązana do jednego dostawcy i utraci kontrolę nad danymi.

Fakt:

Chmura to przede wszystkim elastyczność. Aplikacje mogą się komunikować między chmurami, a dane można przechowywać wszędzie - nawet we własnej sieci - a i tak będą one dostępne dla aplikacji w chmurze. Żaden dostawca rozwiązań w chmurze nie pozbawia całkowicie klienta kontroli nad własnym środowiskiem. Najlepsze rozwiązania w chmurze stanowią połączenie wykonywania zadań w firmie i poza nią. Jednak bez względu na dostawcę zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo danych. Pod żadnym pozorem nie należy wybierać dostawców, którzy traktują dane klientów jako swoją własność.

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#5. Integracja

Mit:

Po wdrożeniu chmury problemy z integracją aplikacji znikają.

Fakt:

Nie. Zespoły odpowiedzialne za zgodność aplikacji i integrację odgrywają niezwykle ważną rolę w firmach; w tej kwestii nic się nie zmienia. Niektóre autonomiczne aplikacje rzeczywiście można przenieść na inne systemy, jednak pozostałe wymagają zintegrowania z aplikacjami w firmie i w chmurze.

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#6. Kto zyska?

Mit:

Przetwarzanie w chmurze zapewnia oszczędności tylko małym firmom.

Fakt:

Chmura zapewnia zyski każdej firmie. Wiele firm odnosi duże korzyści dzięki chmurom. Sama tylko firma Microsoft obsługuje ponad 40 milionów użytkowników usług Online Services, pośród których są zarówno małe, jak i duże firmy. Z rozwiązania Windows Azure korzysta 10 000 użytkowników korporacyjnych, np. przedsiębiorstwa 3M, Siemens i T-Systems.

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#7. Chmura prywatna

Mit:

Wszystkie zalety przetwarzania w chmurze można uzyskać, używając chmury prywatnej, działającej na sprzęcie firmowym.

Fakt:

Rzeczywiście firma może czerpać zyski z chmury prywatnej. Podczas rozmów z kadrą kierowniczą dotyczących chmury prywatnej należy jednak pamiętać, że firma nadal pozostaje właścicielem sprzętu, oprogramowania, rozliczania czasu działania — firma jest właścicielem wszystkiego. Oznacza to, że pod względem zarządzania infrastrukturą i możliwościami wynikającymi z wewnętrznych umów SLA nie zmienia się nic. Chmura prywatna to nadal inwestycja, w przeciwieństwie do chmury obsługiwanej np. przez firmę Microsoft. Zyski z chmury prywatnej będą odczuwalne, jeśli planowane oszczędności związane ze zwiększającym się wykorzystywaniem aktualnej infrastruktury będą większe niż rosnący koszt stworzenia chmury. Innym rozwiązaniem może być hostowana chmura prywatna. W takiej sytuacji dostawca rozwiązania zarządza sprzętem, dzięki czemu klient może ponosić wydatki operacyjne, a nie inwestycyjne. Nie można jednak zapomnieć, że chmura prywatna jest przeznaczona tylko dla jednego klienta - to on ponosi wszystkie koszty konserwacji i nie ma możliwości podziału tych kosztów z innymi użytkownikami, kiedy zasoby nie są w pełni wykorzystywane. Niemniej chmura prywatna nadal może być tańsza niż korzystanie z aktualnych rozwiązań.

WIĘCEJ

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#8. ObniŻenie kosztÓw

Mit:

Maksymalne zyski z chmury można uzyskać tylko po przeniesieniu wszystkich aplikacji.

Fakt:

Obecnie przeniesienie całego centrum danych do chmury jest praktycznie niewykonalne. Poza tym żaden dostawca chmury nie proponuje takiego rozwiązania. Przed rozpoczęciem korzystania z chmury należy wybrać odpowiednie aplikacje, których przeniesienie do chmury zapewni największe korzyści. Należy skupić się na aplikacjach, które są używane rzadko, lecz bardzo intensywnie, bądź na takich, w przypadku których wykorzystanie zasobów jest stałe i nie obciąża zbytnio systemów, ale pojawiają się okresy niezwykle wzmożonej aktywności. Aplikacje te znakomicie nadają się do przeniesienia do chmury, ponieważ takie środowiska umożliwia dowolne skalowanie zasobów na żądanie. Celem wdrożenia chmury jest uzyskanie elastycznego dostępu do zasobów, a w okresach bezczynności przydzielanie ich do innych aplikacji lub klientów.

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#9. Rodzaje chmur

Mit:

Istnieje tylko jeden rodzaj chmury obliczeniowej.

Fakt:

Dostępne są różne typy chmur. Na przykład tzw. chmura klienta to środowisko prywatne udostępniane na miejscu. Kolejnym wariantem chmury prywatnej jest tzw. chmura partnera, która z kolei jest udostępniana w ramach outsourcingu. Natomiast tzw. chmura publiczna, czyli elastycznie połączona sieć usług sieci Web oraz aplikacji, jest najczęściej omawianą odmianą rozproszonego środowiska przetwarzania, jednak wymaga poziomu usług, którego obecnie nie jest w stanie zapewnić żaden dostawca. Rozważając wdrożenie usług chmury, specjaliści IT powinni uwzględnić kwestie dostępności standardowych, dobrze znanych protokołów i platform aplikacji.

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#10. START z chmurĄ

Mit:

Aby rozpocząć korzystanie z przetwarzania w chmurze, wystarczy karta kredytowa.

Fakt:

To prawda, że w celu rozpoczęcia pracy z usługami chmury wystarczy dokonanie odpowiedniego zakupu. Jest to dobry sposób zdobycia doświadczenia w zakresie najnowszych rozwiązań. Większość usług oferuje środowisko pozwalające na wygodne rozpoczęcie pracy i opracowywanie aplikacji. Zazwyczaj usługodawcy bezpłatnie udostępniają zasoby na poziomie podstawowym. Taką możliwość oferuje na przykład firma Microsoft. Wypróbuj Windows Azure

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#11. Maszyny wirtualne

Mit:

Jeśli aplikacje lub usługi sieciowe są udostępniane na platformie maszyn wirtualnych, to jest to środowisko chmury obliczeniowej.

Fakt:

Samo korzystanie z maszyn wirtualnych nie oznacza wdrożenia środowiska przetwarzania w chmurze. Oczywiście jest to jeden z etapów, ale nie pozwala on na uzyskanie pełnych korzyści. W celu zapewnienia poziomu usług porównywalnego z chmurą maszyny wirtualne muszą umożliwiać skalowanie zasobów obliczeniowych i pojemności pamięci masowej w czasie rzeczywistym. Niezbędna jest także możliwość zaoferowania działom firmy cen opartych na płatności za wykorzystane zasoby, co pozwoliłoby na osiągnięcie oszczędności kosztów odpowiadającej usługom chmury na żądanie.

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#12. Zabezpieczenia

Mit:

Dostawca usług chmury nie jest w stanie zagwarantować zabezpieczeń.

Fakt:

Stwierdzenie to jest w znacznej części zgodne z prawdą, lecz z jednym zastrzeżeniem. Uruchamianie aplikacji w chmurze to wspólne przedsięwzięcie firmy i usługodawcy. Z fizycznego punktu widzenia centra przetwarzania danych w chmurze publicznej to jedne z najlepiej zabezpieczonych ośrodków na świecie. Mimo to na poziomie logicznym — i niezależnie od liczby uzyskanych certyfikatów bezpieczeństwa — dostawca usług chmury wciąż nie jest w stanie zagwarantować integralności poszczególnych serwerów, aplikacji i sieci, jeżeli oprogramowanie nie jest odpowiednio opracowane, skonfigurowane i zabezpieczone. W tej dziedzinie specjaliści IT zachowują pełną kontrolę i są niezbędni dla pomyślnego wdrożenia chmury. Wszelkie zabezpieczenia po stronie usługodawcy są bezużyteczne, jeśli mechanizmy ochrony w organizacji klienta są niewystarczające.

WIĘCEJ (J.ANG.)

Przejdź do następnego mitu

^ Do góry

#13. ElastycznoŚĆ

Mit:

Nie ma żadnych godnych uwagi firm zajmujących się rozwiązaniami w dziedzinie chmury.

Fakt:

Obecnie setki dostawców oferują szeroki wachlarz usług. Do głównych graczy na tym rynku należą firmy Microsoft, Google, Salesforce.com i Amazon. Natomiast technologią chmury prywatnej zajmują się firmy Microsoft, VMWare, Hewlett-Packard oraz IBM.

WIĘCEJ (J.ANG.)

^ Do góry

^ Do góry

^ Do góry