Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Koszyk inflacyjny DMX samouczek

W tym samouczku będzie dowiedzieć się jak utworzyć, szkolenia i eksplorować modeli wyszukiwania przy użyciu języka kwerendy danych górnictwa rozszerzeń (DMX). Za pomocą tych modeli wyszukiwania będzie następnie tworzenie prognoz, które opisują produktów, które wydają się być zakupione w tym samym czasie.

Modeli wyszukiwania zostanie utworzony na podstawie danych zawartych w AdventureWorksDW2012 Przykładowa baza danych, który przechowuje dane dla fikcyjnej firmy Adventure Works Cycles. Adventure Works Cyclesjest duża, wielonarodowych manufacturing company. Spółka produkuje oraz sprzedaje metalu i złożonych rowerów w Ameryce Północnej, europejskich i azjatyckich rynkach komercyjnych. Jego podstawowej operacji znajduje się w Bothell, Waszyngton, 290 pracowników, i posiada kilka sprzedaży regionalnych zespołów znajdują się całej ich podstawy międzynarodowego rynku.

Adventure Works Cyclespostanowiła utworzyć niestandardową aplikację korzystającą z danych górnictwa funkcjonalności do przewidzenia, jakie rodzaje produktów klientom mają tendencję do zakupu w tym samym czasie. Cel dla niestandardowych aplikacji ma być w stanie określić zestaw produktów i przewidzieć, jakie dodatkowe produkty zostaną zakupione z określonych produktów. Adventure Works Cyclesbędzie następnie użyć tych informacji, aby dodać w "sugerują" Funkcja ich witryny sieci Web, a także lepiej organizować sposób ich przedstawiania informacji klientom.

Microsoft SQL Server Analysis Serviceszawiera kilka narzędzi, które mogą być używane do wykonania tego zadania:

Dane górnictwa rozszerzeń (DMX) jest językiem kwerend, świadczone przez Analysis Services, można użyć do tworzenia i pracy z modeli wyszukiwania. MicrosoftStowarzyszenia algorytm tworzy modeli, które można przewidzieć produktów, które mogą być zakupiona razem.

Celem tego samouczka jest zapewnienie kwerend DMX, które będą używane w niestandardowej aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji: Dane górnictwa rozwiązania

Przed rozpoczęciem tworzenia oświadczenia DMX, ważne zrozumienie, głównych obiektów, które jest Analysis Servicesużywa do tworzenia modeli wyszukiwania. Struktury górnictwa jest strukturą danych, który definiuje domeny danych, z których są zbudowane modeli wyszukiwania. Struktura jednego górnictwa może zawierać wiele modeli wyszukiwania tej części tej samej domeny. Model górnictwa dotyczy wydobycia algorytm modelu danych, która jest reprezentowana przez strukturę górnictwa.

Bloki konstrukcyjne struktury górnictwa są kolumny struktury górnictwa, które opisują dane, który zawiera źródła danych. Kolumny te zawierają informacje, takie jak typ danych, typ zawartości i w jaki sposób dane są przesyłane.

Górnictwo modeli musi zawierać kolumnę klucza opisane w strukturze górniczych, jak również podzbiór pozostałe kolumny. Model górnictwa definiuje sposób użycia każdej kolumny i określa algorytm, który jest używany do tworzenia modelu górniczych. Na przykład w DMX można określić, że kolumna jest kolumnie klucza lub PREDICT. Jeśli kolumna jest podany, zakłada się kolumnę danych wejściowych.

W DMX istnieją dwie metody tworzenia modeli wyszukiwania. Można albo utworzyć strukturę górnictwa i modelu skojarzonych górnictwa razem za pomocą CREATE MINING MODELinstrukcji lub można utworzyć struktury górnictwa za pomocą CREATE MINING STRUCTUREinstrukcji, a następnie dodać model górnictwa struktury za pomocą ALTER STRUCTUREinstrukcji. Metody te są opisane poniżej.

CREATE MINING MODEL

Ta instrukcja umożliwia tworzenie struktury górnictwa i skojarzone górnictwa modelu przy użyciu tej samej nazwy. Nazwa modelu górniczych jest dołączony "Struktura" Aby odróżnić go od struktury górniczych.

Ta instrukcja jest użyteczna, jeśli tworzysz struktura górnictwa, która będzie zawierać model pojedynczego górniczych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CREATE MINING MODEL (DMX).

TWORZENIE STRUKTURY GÓRNICTWA

Ta instrukcja umożliwia tworzenie nowej struktury górnictwa bez żadnych modeli.

Podczas korzystania z tworzenia struktury górnictwa, można również utworzyć zestaw danych opór po wojnie, który może być używany do testowania modeli, które oparte są na tej samej strukturze górniczych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CREATE MINING STRUCTURE (DMX).

ALTER MINING STRUCTURE

Użyj tej instrukcji, aby dodać model górnictwa do struktury górnictwa, która już istnieje na serwerze.

Istnieje kilka powodów, które trzeba będzie dodać więcej niż jeden górnictwa modelu w strukturze jednej górnictwa. Na przykład można utworzyć kilka modeli wyszukiwania, zobacz, który z nich najlepiej przy użyciu różnych algorytmów. Alternatywnie można utworzyć kilka modeli wyszukiwania za pomocą tego samego algorytmu, ale z parametrem ustawić inaczej dla każdego modelu górnictwa znaleźć najlepsze ustawienie tego parametru.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ALTER MINING STRUCTURE (DMX).

Ponieważ użytkownik utworzy strukturę górnictwa, który zawiera kilka modeli wyszukiwania, będą używać drugiej metody, w tym samouczku.

Aby uzyskać więcej informacji

Data Mining Extensions (DMX) Reference , Understanding the Select Statement (DMX), Structure and Usage of DMX Prediction Queries

Ten samouczek podzielono na następujące lekcje:

Lekcja 1: Tworzenie struktury górnictwa Koszyk inflacyjny

W tej lekcji będzie dowiedzieć się jak używać CREATEinstrukcji do tworzenia struktur górnictwa.

Lekcja 2: Dodawanie modeli wyszukiwania do struktury rynku koszyka górnictwa

W tej lekcji będzie dowiedzieć się jak używać ALTERinstrukcję dodawania modeli wyszukiwania do struktury górnictwa.

Lekcja 3: Przetwarzanie struktury górnictwa Koszyk inflacyjny

W tej lekcji będzie dowiedzieć się jak używać INSERT INTOinstrukcji przetwarzania struktur górnictwa i ich modeli skojarzone górnictwa.

Lekcja 4: Wykonywanie Wróżby Koszyk inflacyjny

W tej lekcji będzie dowiedzieć się jak używać PREDICTION JOINinstrukcji w celu tworzenia prognoz przeciwko modeli wyszukiwania.

Przed wykonaniem tego samouczka, upewnij się, że następujące są zainstalowane:

  • Microsoft SQL Server  

  • Microsoft SQL Server Analysis Services  

  • AdventureWorksDW2012 Bazy danych

Domyślnie przykładowe bazy danych nie są instalowane, aby podwyższyć poziom zabezpieczeń. Aby zainstalować Urzędowym przykładowe bazy danych dla Microsoft   SQL Server, przejdź do adres http://www.CodePlex.com/MSFTDBProdSamples lub na stronie głównej programu Microsoft SQL Server próbek i projekty Wspólnoty w sekcji próbek produktu Microsoft SQL Server. Kliknij baz danych, kliknij przycisk uwolnień kartę i baz danych, które chcesz zaznaczyć.

Uwaga Uwaga:

Po przejrzeniu samouczki, zaleca się dodanie Następny temat i Poprzedni temat przycisków na pasku narzędzi Podgląd dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Adding Next and Previous Buttons to Help.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft