Jak włączyć i wyłączyć wbudowane konto administratora

Opublikowano: luty 2012

Zaktualizowano: maj 2012

Dotyczy: Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Wbudowane konto administratora umożliwia uruchamianie programów i aplikacji jako administrator. Używasz tego konta, gdy logujesz się do systemu w trybie inspekcji i gdy dodajesz skrypty do przebiegu konfiguracyjnego Przebieg auditUser.

Domyślnie po zakończeniu pracy w trybie inspekcji wbudowane konto administratora zostaje wyłączone.

noteUwaga
W przypadku instalacji uaktualniających wbudowane konto administratora pozostaje włączone, jeśli na komputerze nie ma innego aktywnego administratora lokalnego i gdy komputer nie jest przyłączony do domeny.

Wbudowane konto administratora można włączyć podczas instalacji nienadzorowanych, nadając ustawieniu AutoLogon wartość Administrator w składniku Microsoft-Windows-Shell-Setup. To spowoduje włączenie wbudowanego konta administratora nawet wtedy, gdy nie określono hasła za pomocą ustawienia AdministratorPassword.

Plik odpowiedzi można utworzyć za pomocą programu Windows(R) System Image Manager (Windows SIM).

W poniższym przykładowym pliku odpowiedzi przedstawiono włączenie konta administratora, określenie hasła administratora i automatyczne zalogowanie do systemu.

noteUwaga
Aby można było się logować automatycznie w trybie inspekcji, jest wymagana zarówno sekcja Microsoft-Windows-Shell-Setup\Autologon, jak i sekcja Microsoft-Windows-Shell-Setup\UserAccounts\AdministratorPassword. Przebieg konfiguracyjny auditSystem musi zawierać oba te ustawienia.

W poniższym wynikowym kodzie XML przedstawiono ustawianie odpowiednich wartości:

  <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <AutoLogon>
     <Password>
      <Value>SecurePasswd123</Value> 
      <PlainText>true</PlainText> 
     </Password>
     <Username>Administrator</Username> 
     <Enabled>true</Enabled> 
     <LogonCount>5</LogonCount> 
   </AutoLogon>
   <UserAccounts>
     <AdministratorPassword>
      <Value>SecurePasswd123</Value> 
      <PlainText>true</PlainText> 
     </AdministratorPassword>
   </UserAccounts>
  </component>

Aby uniknąć konieczności wpisania hasła do wbudowanego konta administratora po ukończeniu pierwszego uruchomienia systemu, ustaw wartość Microsoft-Windows-Shell-Setup\UserAccounts\AdministratorPassword w przebiegu konfiguracyjnym oobeSystem.

W poniższym wynikowym kodzie XML przedstawiono ustawianie odpowiednich wartości:

            <UserAccounts>
                <AdministratorPassword>
                    <Value>SecurePasswd123</Value>
                    <PlainText>true</PlainText>
                </AdministratorPassword>
            </UserAccounts>

W systemie Windows Server® 2012 należy zmienić hasło wbudowanego konta administratora przy pierwszym logowaniu. Zapobiega to domyślnemu ustawieniu pustego hasła dla wbudowanego konta administratora.

Jeśli komputer nie przeszedł jeszcze procedury pierwszego uruchomienia (przebiegu OOBE), możesz użyć wbudowanego konta administratora, ponownie przechodząc do trybu inspekcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak przeprowadzić rozruch w trybie inspekcji lub w trybie apletu System Windows - Zapraszamy.

Zmień właściwości konta administratora za pomocą przystawki Użytkownicy i grupy lokalne programu MMC (Microsoft Management Console).

 1. Otwórz program MMC i wybierz pozycję Użytkownicy i grupy lokalne.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto Administrator i wybierz polecenie Właściwości.

  Pojawi się okno Właściwości: Administrator.

 3. Na karcie Ogólne wyczyść pole wyboru Konto jest wyłączone.

 4. Zamknij program MMC.

Dostęp za pomocą konta administratora zostanie włączony.

 1. Uruchomienie polecenia sysprep /generalize

  Jeśli uruchomisz polecenie sysprep /generalize, po następnym uruchomieniu komputera wbudowane konto administratora zostanie wyłączone.

 2. Użycie polecenia net user

  Uruchom poniższe polecenie, aby wyłączyć konto administratora:

  net user administrator /active:no
  

  To polecenie można uruchomić po skonfigurowaniu komputera, a przed dostarczeniem go klientowi.

Producenci oryginalnego sprzętu (OEM) i producenci systemów mają obowiązek wyłączać wbudowane konto administratora przed dostarczeniem komputerów klientom. Aby to zrobić, użyj jednej z poniższych metod.

 • Uruchomienie polecenia sysprep /generalize w systemie Windows Server 2012 i w systemie Windows Server 2008 R2 powoduje zresetowanie przez narzędzie Sysprep hasła wbudowanego konta administratora. Narzędzie Sysprep czyści hasła wbudowanego konta administratora tylko w wersjach serwerowych, a nie w wersjach klienckich. Po kolejnym uruchomieniu komputera Instalator wyświetli monit o podanie hasła.

  noteUwaga
  W systemach Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 i Windows Server® 2008 domyślne zasady haseł wymagają stosowania silnych haseł dla wszystkich kont użytkowników. Aby skonfigurować słabe hasło, można użyć pliku odpowiedzi z ustawieniem Microsoft-Windows-Shell-Setup\UserAccounts\AdministratorPassword. Hasła słabego nie można skonfigurować ręcznie ani za pomocą skryptu (np. polecenia net user).

Zobacz też

Pokaż: