Czy ta strona była przydatna?
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule.
Tłumaczenie
Oryginał

Migrating Scripts to VSTA

When you upgrade SQL Server 2005 packages to SQL Server 2008, Integration Services migrates the scripts in any Script tasks or Script components to Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA).VSTA jest środowiskiem skryptowym, SQL Server 2008 Integration Services (SSIS) używa. In SQL Server 2005, the scripting environment for Integration Services is Microsoft Visual Studio for Applications (VSA).

NoteNote:

Na komputerze, na którym jest uruchomiony Itanium system operacyjny, nie można uaktualnić SQL Server 2005 pakiety, które zawierają skrypty SQL Server 2008. Nie można uaktualnić pakietów, ponieważ Itanium system operacyjny nie obsługuje. Business Intelligence Development Studio, a więc VSTA jest niedostępny.

Skrypty skryptów zadania lub składniki skryptów odwołać interfejsów, trzeba zmodyfikować te odwołania, przed przystąpieniem do uaktualnienia tego pakiet.W innym przypadku pakiet nie zostanie uaktualniony lub skrypty będą nie można sprawdzić poprawności, w zależności od metoda uaktualnienia, których używasz.Aby zmodyfikować te odwołania, należy zastąpić odwołania do IDTSxxx90 interfejsów z odwołaniami do odpowiednich IDTSxxx100 interfejsów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat skryptów migracji i uaktualnić pakietów Zobacz Upgrading Integration Services Packages.

Podczas migracji skryptów migracji może się nie udać z jednego z następujących przyczyn:

  • Nazwa punktu wejścia dla skryptu atrybut VSA została zmieniona.

    Punkt wejścia określa metoda w ScriptMain Klasa w VSTA projektu, które Integration Services środowisko wykonawcze wywołuje jako punktu wejścia do zadania kod skryptu. The ScriptMain class is the default class that the script templates generate.

  • Brak punktu wejścia lub w skrypcie atrybut VSA ma wiele punktów wejścia.

  • Nie można dodać odwołania do zestawów.

  • The ScriptMain class was modified to inherit from other classes in addition to the ScriptObjectModelSSIS class.Microsoft .NET Framework does not support multiple inheritance.

You cannot convert a VSA script that uses Visual Basic 2005 to a VSTA script that uses Microsoft Visual C# 2008.However, you can create a new VSTA script that uses Microsoft Visual C# 2008 For more information, see Coding and Debugging the Script Task and Kodowanie i debugowanie składnika skryptów.

Microsoft Learning

  • Należy zauważyć, że wyjaśnia, dlaczego dodany SQL Server 2005 Nie można uaktualnić ich do pakietów zawierających skrypty SQL Server 2008 Jeśli na komputerze jest uruchomiony system Itanium system operacyjny.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft