Podłączanie komputerów do sieci

Dotyczy: Windows SBS 2008

Określ istniejącą topologię sieci przy użyciu informacji zawartych w sekcji Sieci równorzędne a sieci oparte na serwerze tego dokumentu. Następnie wykonaj poniższe kroki w celu ustalenia sposobu dodania komputera do sieci, w której planujesz zainstalować program Windows SBS 2008.

Pojęcia i definicje

 • Karta sieciowa. Karta sieciowa jest urządzeniem sprzętowym umożliwiającym podłączenie komputera do sieci. Może być wewnętrzna lub zewnętrzna.

  Wewnętrzne i zewnętrzne karty sieciowe działają z określonymi szybkościami: 10 Mb/s, 100 Mb/s lub 1000 Mb/s. Nowsze karty sieciowe oznaczone są jako 10/100 lub 10/100/1000, co oznacza, że automatycznie działają z taką samą szybkością, jak inne urządzenia w sieci.

  • Wewnętrzne karty sieciowe są wbudowane w płytę główną lub zainstalowane w gnieździe rozszerzenia komputera. Większość komputerów posiada kilka gniazd rozszerzeń PCI. Dzięki nim można zwiększyć możliwości komputera, dodając nowy sprzęt, na przykład karty sieciowe.

  • Zewnętrzne karty sieciowe nie wymagają otwierania komputera. Zewnętrzną kartę sieciową można podłączyć do portu USB w komputerze lub do gniazda PCMCIA w komputerze przenośnym. Zewnętrzne karty sieciowe są dostępne dla połączeń sieci Ethernet lub sieci bezprzewodowych.

 • Przełącznik. Przełącznik jest popularnym urządzeniem sieciowym, które umożliwia podłączanie urządzeń w sieci LAN. Kiedy dane docierają do portu, są przełączane (lub przesyłane dalej) z jednego do drugiego portu w przełączniku na podstawie adresów MAC wysyłających i odbierających kart sieciowych. Urządzenie, które jest podłączone do portu w przełączniku, nie współużytkuje przepustowości z urządzeniami podłączonymi do innych portów w przełączniku. Urządzenia, które są podłączone do jednego portu przełącznika, są nazywane segmentem sieci LAN.

  Rozmiar i liczba potrzebnych przełączników zależy od liczby komputerów i innych urządzeń, takich jak drukarki, które są podłączone do sieci. Dla każdego komputera, drukarki, serwera lub innego urządzenia w sieci potrzebny jest jeden port w przełączniku. Karta sieciowa w komputerze musi zostać podłączona do portu przełącznika za pomocą kabla sieciowego.

  Przełączniki, podobnie jak karty sieciowe, działają z określoną szybkością. Nowsze przełączniki oznaczone są jako 10/100 lub 10/100/1000, co oznacza, że automatycznie działają z szybkością najwolniejszego urządzenia w sieci lub segmentu sieci LAN.

 • Router. Router jest urządzeniem, które łączy dwie lub większą liczbę sieci. Router może połączyć na przykład sieć małej firmy z Internetem. W tym przykładzie router pełni rolę bramy dla sieci. Kiedy dane docierają do portu routera, są przesyłane (lub rozsyłane) z jednego do drugiego portu na podstawie adresów TCP-IP urządzeń wysyłających i odbierających. Do połączenia sieci małej firmy z Internetem może wystarczyć tylko jeden router.

  Routery, podobnie jak karty sieciowe i przełączniki, działają z określoną szybkością. Nowsze routery oznaczone są jako 10/100/1000, co oznacza, że automatycznie działają z szybkością najwolniejszego urządzenia w sieci.

 • Kabel sieciowy. Kabel sieci Ethernet jest używany do łączenia komputerów i innych urządzeń sieciowych z przełącznikiem lub routerem.

  • W celu uzyskania szybkości 10 Mb/s należy użyć kart sieci Ethernet o szybkości 10 Mb/s i okablowania skrętki (10BaseT) kategorii 3 (Cat3), a następnie należy podłączyć je do portu 10 Mb/s w przełączniku sieci Ethernet lub routerze.

  • W celu uzyskania szybkości 100 Mb/s, należy użyć kart sieci Ethernet o szybkości 100 Mb/s i okablowania skrętki (100BaseT) kategorii 5 (Cat5), a następnie należy podłączyć je do portu 100 Mb/s w przełączniku sieci Ethernet lub routerze.

  • W celu uzyskania szybkości 1000 Mb/s, należy użyć kart sieci Ethernet o szybkości 1000 Mb/s i okablowania skrętki (1000BaseT) kategorii 5e (Cat5e) lub 6 (Cat6), a następnie należy podłączyć je do portu 1000 Mb/s w przełączniku sieci Ethernet lub routerze.

  Sieć działa z szybkością najwolniejszego urządzenia lub kabla w sieci, dlatego należy się upewnić, że wszystkie kable odpowiadają szybkości urządzeń w sieci lub segmencie sieci LAN.

  W przypadku używania kart sieci bezprzewodowej kable nie są potrzebne. Niezbędne jest jednak urządzenie sieci bezprzewodowej (znane także jako punkt dostępu bezprzewodowego), które jest dołączone do wielu routerów.

Krok 1: Łączenie komputerów autonomicznych w sieć równorzędną

noteUwaga
Jeżeli już masz sieć równorzędną, przejdź do Krok 2: Dodawanie serwera do sieci równorzędnej. Jeżeli masz już sieć opartą na serwerze, przejdź do Krok 3: Dodawanie serwera do sieci opartej na serwerze.

Jeśli komputery nie są połączone i nie mogą współużytkować informacji w sieci lokalnej, należy je fizycznie połączyć. Na początek zainstaluj kartę sieciową w każdym komputerze. Następnie za pomocą kabla sieciowego podłącz każdą kartę sieciową do przełącznika. W ten sposób powstała sieć równorzędna.

noteUwaga
Sieć Ethernet lub segment sieci LAN może działać z szybkością 10 Mb/s, 100 Mb/s lub 1000 Mb/s. Szybkość sieci lub segmentu sieci LAN zależy od szybkości najwolniejszego urządzenia lub kabla w sieci lub segmencie sieci LAN. W celu zapewnienia maksymalnej szybkości operacyjnej należy się upewnić, że szybkość wszystkich urządzeń i kabli w sieci jest odpowiednio dopasowana.

W kroku 2 objaśniono, w jaki sposób dodać serwer do sieci równorzędnej.

Krok 2: Dodawanie serwera do sieci równorzędnej

noteUwaga
Jeżeli masz już sieć opartą na serwerze, przejdź do Krok 3: Dodawanie serwera do sieci opartej na serwerze.

Dodaj serwer do sieci, jak pokazano na rysunku 1, a następnie upewnij się, że zasilanie urządzenia sieciowego jest włączone.

Sieć lokalna z połączeniem szerokopasmowym

W tej konfiguracji mają zastosowanie następujące warunki:

 • Jeśli używane jest połączenie szerokopasmowe, a w sieci LAN nie ma routera, należy dodać router. Ponieważ router jest urządzeniem, dzięki któremu sieć ma dostęp do Internetu (jest domyślną bramą), musi zawierać zaporę. Jeśli tak nie jest, należy zainstalować urządzenie pełniące rolę zapory w celu zabezpieczenia sieci LAN przed nieautoryzowanym dostępem z Internetu. W tej topologii nie można skonfigurować zapory zawartej w programie Windows SBS 2008, ponieważ serwer nie pełni roli bramy do Internetu.

 • Komputer z programem Windows SBS 2008 używa tylko jednej karty sieciowej do łączenia się z siecią LAN. Dostęp do Internetu uzyskuje przez router.

 • Adres IP lokalnej karty sieciowej na serwerze i adres IP interfejsu wewnętrznego routera musi być z tego samego zakresu. Podczas instalacji program Windows SBS 2008 wysyła do routera kwerendę, a następnie podejmuje próbę przypisania serwerowi statycznego adresu IP z tego samego zakresu, co router.

  noteUwaga
  Jeśli ma zostać użyty określony zakres podsieci w danej sieci, należy przed rozpoczęciem instalacji programu Windows SBS 2008 skonfigurować zakres podsieci routera.

W ten sposób tworzy się sieć opartą na serwerze. W kroku 3 objaśniono, w jaki sposób dodać serwer do sieci opartej na serwerze.

Krok 3: Dodawanie serwera do sieci opartej na serwerze

Dostępne są następujące opcje umożliwiające dodania komputera z programem Windows SBS 2008 do sieci opartej na serwerze:

 • Jeżeli w sieci nie ma kontrolera domeny i użytkownik chce dodać do sieci komputer z programem Windows SBS 2008 bez zmiany istniejącego serwera, należy przeprowadzić nową instalację programu Windows SBS 2008. Istniejący serwer może być wówczas używany jako drugi serwer w domenie programu Windows SBS 2008.

  Więcej informacji na temat konfigurowania drugiego serwera w sieci można znaleźć w witrynie firmy Microsoft w sieci Web (http://go.microsoft.com/FWLink/?LinkID=104875).

 • W przypadku zastąpienia istniejącego komputera z systemem Windows Small Business Server 2003 nowym komputerem z systemem Windows SBS 2008 należy wykonać migrację serwera. Przed wykonaniem migracji serwera trzeba się upewnić, że topologia sieci jest skonfigurowana zgodnie z zaleceniami z dokumentacji dotyczącej migracji serwera.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Migracja do systemu Windows Small Business Server 2008 z systemu Windows Small Business Server 2003” w witrynie firmy Microsoft w sieci Web (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104281). Aby pobrać wersję do wydruku, przejdź do witryny firmy Microsoft w sieci Web (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117499).

 • W przypadku zastąpienia istniejącego komputera z systemem Windows SBS 2008 nowym komputerem z systemem Windows SBS 2008 należy wykonać migrację serwera. Przed wykonaniem migracji serwera trzeba się upewnić, że topologia sieci jest skonfigurowana zgodnie z zaleceniami z dokumentacji dotyczącej migracji serwera.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Migracja do systemu Windows Small Business Server 2008 z systemu Windows Small Business Server 2008” w witrynie firmy Microsoft w sieci Web (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120545). Aby pobrać wersję do wydruku, przejdź do witryny firmy Microsoft w sieci Web (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120093).

Pokaż: