Zarządzanie rolami użytkownika

Dotyczy: Windows Small Business Server 2011 Standard

Narzędzie Konsola systemu Windows SBS umożliwia wykonywanie zadań ułatwiających dodawanie ról użytkownika i zarządzanie nimi.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o wykonywaniu określonego zadania, kliknij jeden z następujących tematów:

Pokaż: