Jak zainstalować sterowniki do karty sieciowej?

Dotyczy: Windows SBS 2008

Do karty sieciowej w serwerze wymagany jest sterownik, aby karta mogła zostać skonfigurowana prawidłowo do użytku w sieci systemu Windows SBS 2008.

Jeżeli sterowniki dostarczył producent, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • W celu zainstalowania sterowników postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

 • Otwórz Menedżera urządzeń, następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w procedurze.

  Aby zainstalować sterowniki dla karty sieciowej, używając Menedżera urządzeń

  1. Znajdź nośnik ze sterownikami karty sieciowej.

  2. Na stronie Nie znaleziono karty sieciowej kliknij opcję Otwórz Menedżera urządzeń, aby zainstalować sterowniki.

  3. W Menedżerze urządzeń kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Dodaj starszy sprzęt.

  4. W Kreatorze dodawania sprzętu kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

  5. Po zakończeniu działania Kreatora dodawania sprzętu na stronie Nie znaleziono karty sieciowej kliknij opcję Testuj kartę sieciową, aby kontynuować instalację systemu Windows SBS 2008.

 • Otwórz Eksploratora Windows, aby zainstalować sterownik będący plikiem wykonywalnym (exe), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w procedurze.

  Aby zainstalować sterowniki karty sieciowej przy użyciu Eksploratora Windows

  1. Na stronie Nie znaleziono karty sieciowej kliknij przycisk Przeglądaj, aby otworzyć Eksploratora Windows.

  2. Przejdź do pliku wykonywalnego zawierającego sterownik, a następnie dwukrotnie kliknij plik, aby zainstalować sterownik.

   noteUwaga
   Jeśli serwer zostanie ponownie uruchomiony po zainstalowaniu sterowników, instalacja systemu Windows SBS 2008 będzie kontynuowana. Instalacja jest wznawiana na stronie Witamy, a następnie trzeba ponownie przejść przez kilka stron konfiguracyjnych systemu Windows SBS 2008, aby kontynuować instalację.

Pokaż: