Uruchamianie harmonogramu zadań

Dotyczy: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista

Przystawkę Harmonogram zadań do programu MMC można uruchomić za pomocą jednego polecenia wpisywanego w wierszu polecenia lub przy użyciu interfejsu systemu Windows. Harmonogram zadań można także uruchomić, klikając dwukrotnie plik Taskschd.msc w folderze %SYSTEMROOT%\System32.

Aby uruchomić Harmonogram zadań przy użyciu interfejsu systemu Windows
  1. Kliknij przycisk Start.

  2. Kliknij polecenie Panel sterowania.

  3. Kliknij opcję System i konserwacja.

  4. Kliknij folder Narzędzia administracyjne.

  5. Kliknij dwukrotnie ikonę Harmonogram zadań.

Aby uruchomić Harmonogram zadań przy użyciu wiersza polecenia
  1. Otwórz wiersz polecenia. Aby otworzyć wiersz polecenia, należy kliknąć przycisk Start i kliknąć kolejno polecenia Wszystkie programy, Akcesoria i Wiersz polecenia.

  2. W wierszu polecenia wpisz polecenie Taskschd.msc.

Narzędzie wiersza polecenia Schtasks.exe umożliwia wykonanie wielu operacji, które są możliwe do wykonania za pomocą przystawki Harmonogram zadań do programu MMC. Narzędzie to umożliwia tworzenie, usuwanie, modyfikowanie, uruchamianie i zatrzymywanie zaplanowanych zadań oraz tworzenie dla nich zapytań na komputerze lokalnym lub zdalnym. Znajduje się ono w folderze %SYSTEMROOT%\System32. Wpisz polecenie Schtasks.exe /? w oknie wiersza polecenia, aby wyświetlić pomoc do tego narzędzia.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: