Masz jakieś sugestie? Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Typ zasobu Bufor wydruku

Typ zasobu Bufor wydruku

Zasób Bufor wydruku służy do udostępniania usług drukowania w ramach klastra. W klastrze można używać tylko takich drukarek, które są podłączone do serwerów poprzez sieć. Jeśli drukarka jest podłączona za pomocą portu lokalnego, na przykład LPT1, nie można kontrolować jej pracy awaryjnej w razie awarii serwera, do którego jest podłączona.

Aby udostępnić usługi drukowania w ramach klastra, należy użyć zasobu Bufor wydruku. W klastrze może istnieć wiele zasobów typu Bufor wydruku, ale w jednej grupie nie może być więcej niż jednego zasobu tego typu. Klienci uzyskują dostęp do drukarek klastrowanych dokładnie tak samo, jak do drukarek nienależących do klastra. Klienci mogą używać jako nazwy serwera albo nazwy sieciowej, albo adresu protokołu internetowego IP.

Gdy grupa zawierająca zasób Bufor wydruku jest przejmowana awaryjnie przez inny węzeł, to dokument, który jest aktualnie buforowany w pamięci drukarki, po przejęciu awaryjnym zostanie ponownie wydrukowany z innego węzła. W razie przeniesienia zasobu Bufor wydruku lub przełączenia go do trybu offline usługa klastrowania zaczeka na zakończenie wszystkich zadań, które są aktualnie buforowane na drukarkach (lub do momentu upłynięcia skonfigurowanego czasu oczekiwania). Dokumenty, które są przesyłane z aplikacji do zasobu Bufor wydruku, zostaną odrzucone i będą musiały być ponownie przesłane (lub wydrukowane) do zasobu Bufor wydruku, jeśli grupa zawierająca ten zasób zostanie przejęta awaryjnie zanim dana aplikacja zakończy buforowanie dokumentu.

Oprócz utworzenia zasobu Bufor wydruku, konieczne jest poprawne skonfigurowanie portów i sterowników drukarki, aby możliwe było działanie w klastrze. Aby poprawnie skonfigurować drukarkę w klastrze, należy zainstalować sterowniki oraz port drukarki na tym samym serwerze wirtualnym, na którym utworzono zasób Bufor wydruku. Usługa klastrowania zreplikuje sterowniki drukarki z serwera wirtualnego na wszystkie węzły klastra, gdy zasób Bufor wydruku zostanie po raz pierwszy przejęty awaryjnie przez inny węzeł.

Aby uzyskać więcej informacji o całym procesie drukowania w systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003, zobacz Opis drukowania. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje konfigurowania drukarki do działania w klastrze, zobacz Tworzenie drukarki zarządzanej przez klaster.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft