Rozwiązywanie problemów z replikacją usług domenowych Active Directory

Zaktualizowano: marzec 2012

Dotyczy: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Jaki problem chcesz rozwiązać?

Chcę wykryć problemy z replikacją.

 • Przyczyna: należy regularnie monitorować replikację, ponieważ umożliwia to identyfikowanie i rozwiązywanie problemów, zanim się one nawarstwią.

 • Rozwiązanie: regularne monitorowanie jest kluczem do utrzymania poprawnej replikacji. Podstawowymi narzędziami służącymi do monitorowania replikacji są narzędzia Repadmin.exe i Dcdiag.exe oraz dziennik zdarzeń usługi katalogowej (należy go przeglądać w Podglądzie zdarzeń).

  Repadmin to narzędzie wiersza polecenia zgłaszające błędy występujące między dwoma partnerami replikacji. W poniższym przykładzie użycia polecenia repadmin pokazano, jak wyświetlić partnerów replikacji i wszelkie błędy replikacji występujące na serwerze Serwer1 w domenie adatum.com:

  repadmin /showrepl server1.adatum.com

  Aby uzyskać pełną listę opcji polecenia repadmin, należy użyć opcji ?:

  repadmin /?

  Dcdiag to narzędzie wiersza polecenia, które sprawdza rejestrację kontrolera domeny w systemie nazw domen (DNS), sprawdza, czy identyfikatory zabezpieczeń (SID) w nagłówkach kontekstu nazewnictwa mają odpowiednie uprawnienia do replikacji, analizuje stan kontrolerów domeny w lesie lub przedsiębiorstwie i wykonuje inne akcje. W poniższym przykładzie użycia narzędzia dcdiag pokazano, jak sprawdzić wszelkie błędy replikacji między kontrolerami domeny:

  dcdiag /test:replications

  Aby uzyskać pełną listę opcji polecenia dcdiag, należy użyć opcji ?:

  dcdiag /?

  W dzienniku usługi katalogowej (dostępnym w Podglądzie zdarzeń w kategorii Dzienniki aplikacji) są zgłaszane błędy replikacji występujące po ustanowieniu łącza replikacji.

Replikacja między lokacjami jest wykonywana wolno.

 • Przyczyna: czas potrzebny na zreplikowanie danych katalogu między kontrolerami domeny nosi nazwę opóźnienia replikacji. Opóźnienia replikacji mogą znacznie różnić się od siebie w zależności od liczby kontrolerów domeny, liczby lokacji, dostępnej przepustowości między lokacjami, częstotliwości replikacji i innych czynników.

 • Rozwiązanie:

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: