Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Wpływ dziedziczenia na uprawnienia do plików i folderów

Zaktualizowano: wrzesień 2009

Dotyczy: Windows Server 2008

Uprawnienia ustawione dla folderu nadrzędnego są dziedziczone przez wszystkie tworzone w nim nowe pliki i podfoldery. Aby nowe pliki i podfoldery nie dziedziczyły uprawnień, podczas konfigurowania uprawnień specjalnych folderu nadrzędnego należy w polu Zastosuj dla wybrać opcję Tylko ten folder. Uprawnienia specjalne są dostępne na karcie Uprawnienia. Aby tylko niektóre pliki i podfoldery nie dziedziczyły uprawnień, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub podfolder, kliknąć polecenie Właściwości, kliknąć kartę Zabezpieczenia, kliknąć przycisk Zaawansowane, a następnie wyczyścić pole wyboru Dołącz uprawnienia dziedziczne z tego obiektu nadrzędnego.

Jeśli pola wyboru Zezwalaj lub Odmów skojarzone z poszczególnymi uprawnieniami są zacieniowane, oznacza to, że plik lub folder odziedziczył uprawnienia po folderze nadrzędnym. Istnieją trzy sposoby wprowadzania zmian do uprawnień dziedziczonych:

  • Wybierz uprawnienie przeciwne (Zezwalaj lub Odmów), aby zastąpić uprawnienie dziedziczone.

  • Wyczyść pole wyboru Dołącz uprawnienia dziedziczne z tego obiektu nadrzędnego. Następnie można wprowadzać zmiany do uprawnień lub usunąć użytkownika albo grupę z listy uprawnień. Jednak plik lub folder nie będzie już dziedziczyć uprawnień po folderze nadrzędnym.

  • Wprowadź zmiany do folderu nadrzędnego, a plik lub folder będzie dziedziczyć te uprawnienia.

W większości przypadków ustawienie Odmów zastępuje ustawienie Zezwalaj, chyba że folder dziedziczy sprzeczne ustawienia po różnych obiektach nadrzędnych. W takim przypadku pierwszeństwo ma ustawienie dziedziczone po obiekcie nadrzędnym znajdującym się najbliżej w poddrzewie.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft