Masz jakieś sugestie? Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Odnajdowanie serwera licencji usług pulpitu zdalnego

Dotyczy: Windows Server 2008 R2

W przypadku instalowania usługi roli Licencjonowanie usług pulpitu zdalnego można określić zakres odnajdowania definiujący sposób automatycznego odnajdowania serwera licencji usług pulpitu zdalnego przez serwery Host sesji usług pulpitu zdalnego pracujące pod kontrolą systemu Windows Server 2008, Windows Server 2003 lub Windows 2000. Jednak firma Microsoft nie zaleca konfigurowania zakresu odnajdowania dla serwera licencji. Zamiast tego serwer licencji, który ma być używany przez serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego, należy określić za pomocą narzędzia Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

ImportantWażne
Na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego z systemem Windows Server 2008 R2 nie jest już obsługiwane automatyczne odnajdowanie serwera licencji. Zamiast tego konieczne jest określenie serwera licencji, który ma być używany przez serwer Host sesji usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Określanie serwera licencji używanego przez serwer hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

Przy instalowaniu usługi roli Licencjonowanie usług pulpitu zdalnego podejmowana jest próba zarejestrowania serwera licencji jako punktu połączenia usługi w usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS). Po zainstalowaniu serwera licencji jako punktu połączenia usługi jest on wyświetlany na liście znanych serwerów licencji w narzędziu Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Jeśli usługi domenowe w usłudze Active Directory są niedostępne podczas instalacji usługi roli Licencjonowanie usług pulpitu zdalnego, można ręcznie zarejestrować serwer licencji, korzystając z funkcji Przejrzyj konfigurację narzędzia Menedżer licencjonowania usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Przejrzyj konfigurację, zobacz temat Przeglądanie konfiguracji serwera licencji usług pulpitu zdalnego.

noteUwaga
Za pomocą funkcji Przejrzyj konfigurację można także zmienić zakres odnajdowania serwera licencji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresów odnajdowania, zobacz dokument http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=101648 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2016 Microsoft