Protokół rozpoznawania nazw równorzędnych (PNRP) - omówienie

Dotyczy: Windows Server 2008 R2

Protokół rozpoznawania nazw równorzędnych (PNRP, Peer Name Resolution Protocol) jest używany przez usługi sieci równorzędnej systemu Windows do rozpoznawania nazw na potrzeby komunikacji w sieci równorzędnej.

W środowiskach sieci równorzędnych elementy równorzędne korzystają z systemów rozpoznawania nazw do ustalania lokalizacji sieciowych (adresów, protokołów i portów) innych elementów równorzędnych na podstawie nazw lub identyfikatorów innego typu. Protokół PNRP udostępnia bezpieczne, skalowalne i dynamiczne rejestrowanie oraz rozpoznawanie nazw w ramach protokołu opracowanego dla systemu Windows XP, a następnie uaktualnionego na potrzeby systemów Windows Vista i Windows Server 2008. Protokół PNRP działa w bardzo odmienny sposób od tradycyjnych protokołów rozpoznawania nazw, dzięki czemu oferuje aplikacjom nowe możliwości.

Poniżej wymieniono właściwości protokołu PNRP:

  • postać rozproszona, bez serwera - skalowalność i niezawodność;

  • łatwe publikowanie nazw bez używania aplikacji innych firm;

  • aktualizowanie identyfikatorów i adresów w czasie rzeczywistym;

  • identyfikowanie nie tylko komputerów.

  • chronione publikowanie nazw (zabezpieczone i niezabezpieczone).

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów z protokołem PNRP, zobacz artykuł Klient PNRP (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143296 - strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: