TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Polecenia Konsoli odzyskiwania

Polecenia Konsoli odzyskiwania

Konsola odzyskiwania udostępnia następujące polecenia. Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych poleceniach, w Konsoli odzyskiwania wpisz nazwę odpowiedniego polecenia, a następnie znaki /?.

Aby uzyskać więcej informacji o Konsoli odzyskiwania, zobacz temat „Tools for Troubleshooting” (Narzędzia do rozwiązywania problemów) w witrynie zestawów Microsoft Windows Resource Kit w sieci Web.

 • Attrib
  Zmienia atrybuty pliku lub katalogu.
 • Batch
  Wykonuje polecenia określone w pliku tekstowym.
 • Bootcfg
  Tworzy i odzyskuje konfigurację rozruchową (boot.ini).
 • Chdir (Cd)
  Wyświetla nazwę katalogu bieżącego lub zmienia katalog bieżący.
 • Chkdsk
  Sprawdza stan dysku i wyświetla raport o jego stanie.
 • Cls
  Czyści ekran.
 • Copy
  Kopiuje jeden plik w inne miejsce.
 • Delete (Del)
  Usuwa jeden lub więcej plików.
 • Dir
  Wyświetla listę plików i podkatalogów znajdujących się w katalogu.
 • Disable
  Wyłącza usługę systemową lub sterownik urządzenia.
 • Diskpart
  Zarządza partycjami na dysku twardym.
 • Enable
  Uruchamia lub włącza usługę systemową lub sterownik urządzenia.
 • Exit
  Zamyka Konsolę odzyskiwania i ponownie uruchamia komputer.
 • Expand
  Wyodrębnia plik z pliku skompresowanego.
 • Fixboot
  Zapisuje nowy sektor rozruchowy partycji na partycji systemowej.
 • Fixmbr
  Naprawia główny rekord rozruchowy w sektorze rozruchowym partycji.
 • Format
  Formatuje dysk.
 • Help
  Wyświetla listę poleceń, których można użyć w Konsoli odzyskiwania.
 • Listsvc
  Wyświetla listę usług i sterowników dostępnych na komputerze.
 • Logon
  Loguje użytkownika do instalacji systemu operacyjnego Windows.
 • Map
  Wyświetla mapowania liter dysków.
 • Mkdir (Md)
  Tworzy katalog.
 • More (Type)
  Wyświetla plik tekstowy.
 • Rename (Ren)
  Zmienia nazwę jednego pliku.
 • Rmdir (Rd)
  Usuwa katalog.
 • Set
  Wyświetla i ustawia zmienne środowiskowe.
 • Systemroot
  Ustawia katalog bieżący na główny katalog systemowy, do którego użytkownik jest zalogowany.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft