TechNet
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Kopiowanie pliku z komputera lokalnego i wklejanie go na komputerze zdalnym

Aby skopiować plik z komputera lokalnego i wkleić go na komputerze zdalnym

 1. Użyj Podłączania pulpitu zdalnego, aby ustanowić połączenie z komputerem zdalnym.
 2. Na pasku zadań komputera zdalnego kliknij przycisk Start, a następnie kliknij folder Mój komputer, albo na pulpicie komputera zdalnego kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.
  W oknie Eksploratora Windows otwartym na komputerze zdalnym są wyświetlane dyski komputera zdalnego. Jeśli została wybrana opcja udostępnienia w sesji dysków lokalnych, w oknie Eksploratora Windows na komputerze zdalnym są wyświetlane również dyski komputera lokalnego. W następującym przykładzie pokazano, jak są nadawane nazwy dyskom komputera lokalnego, gdy są one wyświetlane w Eksploratorze Windows na komputerze zdalnym.
  <driveletter> on <computername>
  tsclient to nazwa, jaką Podłączanie pulpitu zdalnego przypisuje komputerowi lokalnemu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik znajdujący się na komputerze lokalnym, który chcesz skopiować na komputer zdalny, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 4. W tym samym oknie Eksploratora Windows przejdź do miejsca na komputerze zdalnym, w którym chcesz wkleić plik.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę żądanego folderu, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Uwaga

 • Aby otworzyć okno Podłączanie pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy lub Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Komunikacja, a następnie kliknij polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.

Tematy pokrewne

Ikona tematów pokrewnych

Kopiowanie pliku z komputera zdalnego i wklejanie go na komputerze lokalnym

Ikona tematów pokrewnych

Wycinanie i wklejanie w sesjach zdalnych

Ikona tematów pokrewnych

Dostęp do plików i folderów lokalnych w sesji zdalnej

Ikona tematów pokrewnych

Udostępnianie dysków lokalnych w sesji

Informacje o różnicach w działaniu

 • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2016 Microsoft