Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko

Zmienianie metody partycjonowania dysku z głównego rekordu rozruchowego na tabelę partycji GUID

Aby zmienić metodę partycjonowania dysku z głównego rekordu rozruchowego na tabelę partycji GUID

Przy użyciu interfejsu systemu Windows

 1. Wykonaj kopię zapasową danych albo przenieś je z dysku z głównym rekordem rozruchowym (MBR), który chcesz przekonwertować na dysk z tabelą partycji GUID (GPT). Jeśli dysk nie zawiera żadnych partycji ani woluminów, przejdź do kroku 2.
  Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu kopii zapasowej woluminów, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
 2. Otwórz program Zarządzanie komputerem (lokalne).
 3. W drzewie konsoli kliknij węzeł Zarządzanie komputerem (lokalne), kliknij polecenie Magazyn, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
 4. Jeśli dysk nie zawiera żadnych partycji ani woluminów, przejdź do kroku 5. W przeciwnym przypadku kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny wolumin na dysku, a następnie kliknij polecenie Usuń partycję lub Usuń wolumin.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk MBR, który chcesz zamienić na GPT, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na dysk GPT.

Uwagi

 • Aby wykonać tę procedurę na komputerze lokalnym, użytkownik musi być członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub Administratorzy na komputerze lokalnym albo mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Aby wykonać tę procedurę zdalnie, użytkownik musi być członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub grupy Administratorzy na komputerze zdalnym. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślne grupy lokalne, Grupy domyślne i Korzystanie z funkcji Uruchom jako.
 • Aby otworzyć przystawkę Zarządzanie komputerem, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 • Metodę partycjonowania dysku można zmieniać z MBR na GPT, o ile dysk nie zawiera żadnych partycji ani woluminów.
 • Metody partycjonowania GPT nie można używać na nośnikach wymiennych ani na dyskach klastrowych podłączonych do współużytkowanych magistral SCSI lub magistral kanału światłowodowego (Fibre Channel) używanych przez usługę klastrowania.
 • Komputery z procesorami Itanium, komputery z procesorami x86 z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) oraz komputery z procesorami x64 obsługują zarówno dyski MBR, jak i dyski GPT.

Przy użyciu wiersza polecenia

 1. Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych albo przenieś je z dysku z głównym rekordem rozruchowym (MBR), który chcesz przekonwertować na dysk z tabelą partycji GUID (GPT). Jeśli dysk nie zawiera żadnych partycji ani woluminów, przejdź do kroku 2.
  Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu kopii zapasowej woluminów, zobacz sekcję Tematy pokrewne.
 2. Otwórz okno wiersza polecenia.
 3. Wpisz:
  diskpart
  Jeśli dysk nie zawiera żadnych partycji ani woluminów, przejdź do kroku 7.
 4. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  list volume
  Zanotuj numer woluminu, który chcesz usunąć.
 5. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  select volumen
 6. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  delete volume
 7. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  list disk
  Zanotuj numer dysku, który chcesz przekonwertować na dysk z tabelą partycji GUID (GPT).
 8. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  select diskn
 9. W wierszu polecenia programu DISKPART wpisz:
  convert gpt

Ważne

 • Na dysk GPT można konwertować tylko podstawowe dyski MBR, niezawierające żadnych partycji lub woluminów. Przed konwersją dysku należy wykonać kopię zapasową danych, a następnie usunąć wszystkie partycje lub woluminy.

 

Wartość Opis

list volume

Wyświetla listę woluminów podstawowych i dynamicznych na wszystkich dyskach.

select volume

Wybiera określony wolumin i daje mu fokus. Parametr n jest numerem woluminu. Jeśli nie zostanie określony żaden wolumin, polecenie select powoduje wyświetlenie informacji o woluminie, na którym jest ustawiony fokus. Wolumin można określić za pomocą numeru, litery dysku lub ścieżki do punktu instalacji. Wybranie woluminu na dysku podstawowym przenosi fokus na odpowiednią partycję.

delete volume

Usuwa zaznaczony wolumin. Nie można usunąć woluminu systemowego, woluminu rozruchowego ani żadnego woluminu zawierającego aktywny plik stronicowania lub zrzut awaryjny (zrzut pamięci).

list disk

Wyświetla listę dysków i informacje dotyczące dysków, takie jak rozmiar, ilość dostępnego wolnego miejsca, typ dysku podstawowego lub dynamicznego i styl partycji z głównym rekordem rozruchowym (MBR) lub tabelą partycji GUID (GPT). Fokus jest ustawiony na dysk oznaczony gwiazdką (*).

select disk n

Wybiera określony dysk i nadaje mu fokus. Parametr n jest numerem dysku.

convert gpt

Konwertuje pusty dysk podstawowy zawierający partycje z głównym rekordem rozruchowym (MBR) na dysk podstawowy zawierający tabelę partycji z identyfikatorami GUID (GPT).

Uwagi

 • Aby wykonać tę procedurę na komputerze lokalnym, użytkownik musi być członkiem grupy Operatorzy kopii zapasowych lub Administratorzy albo mieć delegowane odpowiednie uprawnienia. Jeśli komputer jest przyłączony do domeny, procedurę tę być może będą mogli wykonać członkowie grupy Administratorzy domeny. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wykonanie tej procedury przy użyciu funkcji Uruchom jako. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślne grupy lokalne, Grupy domyślne i Korzystanie z funkcji Uruchom jako.
 • Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 • Metodę partycjonowania dysku można zmieniać z MBR na GPT, o ile dysk nie zawiera żadnych partycji ani woluminów.
 • Metody partycjonowania GPT nie można używać na nośnikach wymiennych ani na dyskach klastrowych podłączonych do współużytkowanych magistral SCSI lub magistral kanału światłowodowego (Fibre Channel) używanych przez usługę klastrowania.
 • Komputery z procesorami Itanium, komputery z procesorami x86 z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) oraz komputery z procesorami x64 obsługują zarówno dyski MBR, jak i dyski GPT.
 • Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu DiskPart, zobacz sekcję Tematy pokrewne.

Informacje o różnicach w działaniu

 • Serwer może działać w różny sposób w zależności od wersji zainstalowanego systemu operacyjnego, uprawnień konta i ustawień menu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie Pomocy w sieci Web.

Zobacz też:

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft